Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Geneza i ustrój Królestwa Polskiego

   

  Królestwo Polskie powstało w 1815 roku na mocy decyzji kongresu wiedeńskiego z większości terytorium dawnego Księstwa Warszawskiego. Car Aleksander chciał przejąć całe Księstwo Warszawskie, ale pozostałe mocarstwa, w trosce o równowagę europejską, doprowadziły do okrojenia terytorium Księstwa o...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /1 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rosja wobec Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku

   

  Rosja już w pierwszej połowie XVIII w. ingerowała w wewnętrzne sprawy polskie (wielka wojna północna; „sejm niemy” - 1717; układ z Prusami w Poczdamie - 1720; traktat Loewenwolda („Trzech czarnych orłów” - 1732), chcąc uczynić z Polski swego rodzaju przedpole dla imperium rosyjskiego. Słabość...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /2 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Królestwo Polskie 1815 - 30

   

  Od początku obrad Kongresu Wiedeńskiego (1814-15) wiele sporów wzbudzała sprawa Księstwa Warszawskiego. Car Aleksander I po zapewnieniu sobie poparcia Prus (obietnicą przyznania im całej Saksonii), żądał dla siebie całego Księstwa. Spotkało się to z ostrym sprzeciwem Austrii, Anglii i Francji, które...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /2 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prusy wobec Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku

   

  Cechą charakterystyczną polityki mocarstw decydujących o losach Europy Środkowo-Wschodniej, a więc Rosji i Prus oraz w mniejszym stopniu Austrii i Francji była, mimo dzielących je różnic, zgodność w kwestii polskiej. Dążyły one do utrzymania Rzeczypospolitej w stanie wewnętrznego upadku i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /3 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzeci rozbiór Polski - jego geneza i skutki

   

  Bezpośrednia przyczyną III rozbioru Polski było Powstanie Kościuszkowskie (1794). Hasło do ostatniego rozbioru rzuciła Austria, która zajęła Lubelszczyznę. Również państwa walczące z powstaniem, a więc Rosja i Prusy zainteresowane były takim rozwiązaniem i bezpośrednio po upadku Warszawy (XI...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /4 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruch husycki w Czechach

  -  okres rozkwitu gospodarczego pod rządami Luksemburgów

  -  wieś czeska – upowszechnienie renty pieniężnej, próby zwiększenia obciążeń przez feudałów

  -  antagonizmy klasowe i narodowościowe - niemczyzna

  -  patrycjat niemiecki – handel, rzemiosło, kopalnie srebra – ucisk biedoty miejskiej

  - ...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /3 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakony nierycerskie w Europie pełnego średniowiecza

  Cystersi i premonstratersi

  -  1098 r. – założenie zakonu cystersów w Cistertium przez Roberta z Molesmes

  -  rozwinął się silnie od wstąpienia doń Bernarda z Clairvaux

  -  ruch monastyczny antagonistyczny do kluniackiego – asceza, mistyka, umartwianie

  -  pierwsze fundacje: Clairvaux, Pontigny, La Ferte...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /4 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Państwa Kościelnego

  -  zagrożenie Stefana II przez Longobardów 

  -  wymiana listów z Pepinem, 753 r. – przybycie do Galii z prośbą o pomoc

  -  niepopularność wojny interwencyjnej z Longobardami wśród Franków

  -  754 r. – krótka kampania Pepina, rozgromienie Longobardów

  -  nadanie ziem Egzarchatu Rawenny papieżowi jako władcy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Następstwa (skutki) II wojny światowej

   

  W II wojnie światowej brało udział 61 państw (na 67 istniejących). Życie straciło ok. 50 mln ludzi, a rannych i dotkniętych kalectwem zostało ok. 35 mln osób. Największe straty po stronie koalicji poniósł ZSRR (ok. 20 mln zabitych), Chiny (10 mln), Polska (6 mln), a po stronie państw „Osi” - Niemcy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /2 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walki na terenie ZSRR podczas II wojny światowej

   

  W sierpniu 1939 roku ZSRR podpisał pakt o nieagresji z Niemcami. Tajny protokół do układu przewidywał podział Europy Wschodniej.

  W następstwie umowy we wrześniu 1939 roku ZSRR wziął udział w ataku na Polskę, od listopada 1939 do marca 1940 roku toczył wojnę z Finlandią, latem 1940 roku dokonał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /1 311

  praca w formacie txt

Do góry