Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Geneza Powstania Listopadowego

   

  27 XI 1815 Królestwo Polskie otrzymało konstytucję. Nadał ją car Aleksander I, który od 1812 ulegał liberalnym poglądom. Dosyć szybko zraził się jednak do tej ideologii, co dosyć łatwo zrozumieć uwzględniając, że jednym z podstawowych dążeń caratu było podporządkowanie wszystkich prowincji i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /7 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Listopadowe i wojna polsko - rosyjska 1830/31

   

  Sytuacja wewnętrzna (pogorszenie sytuacji gospodarczej, wykrycie spisku podchorążych, ujawnienie nadużyć w policji) i zewnętrzna (rewolucje we Francji i Belgii) ożywiły spiskowców Wysockiego, którzy w uzgodnieniu z Lelewelem postanowili rozpocząć powstanie 29 XI 1830. Sygnałem do równoczesnego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /11 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki Powstania Listopadowego

   

  Powstanie Listopadowe trwało od 29 XI 1830 do 8 X 1831 (10 miesięcy) i zakończyło się klęską, która zapoczątkowała gwałtowne zaostrzenie ucisku narodowego we wszystkich zaborach. Powstanie zjednoczyło zaborców, którzy w 1833 zawarli układ o współdziałaniu przeciwko polskim próbom powstańczym i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /3 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza, ustrój i sytuacja polityczna w Wolnym Mieście Krakowie

   

  Wolne Miasto Kraków (obejmujące obszar 1164 km2 z 95 tys. ludności) istniało w latach 1815-1846. Powołane zostało decyzją kongresu wiedeńskiego (1815). Mocarstwa, obawiając się zbytniego wzmocnienia Rosji, starały się okroić terytorium dawnego Księstwa Warszawskiego i ograniczyć rozmiary...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /2 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Legiony Polskie we Włoszech

   

  Legiony Dąbrowskiego to polskie ochotnicze oddziały wojskowe, utworzone po utracie niepodległości przez Polskę, walczące u boku Francji w latach 1797-1807. Legiony utworzone zostały we Włoszech z inicjatywy Jana Henryka Dąbrowskiego przy poparciu dowódcy armii francuskiej we Włoszech, Napoleona...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /1 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeczpospolita Krakowska

   

  Rzeczpospolita Krakowska powstała na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego, obradującego od 29 IX 1814 do 9 VI 1815 (Akt finalny). Z części (skrawków) Księstwa Warszawskiego wyodrębniono jako wolne i neutralne miasto Kraków z najbliższą okolicą - 1164 km2 i 95 tys. ludności. Poddano to państewko...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /2 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Księstwo Warszawskie - geneza, terytorium i ustrój

   

  Geneza Księstwa łączy się z powiązaniem polskich dążeń niepodległościowych z Francją i Napoleonem. Polacy brali liczny udział w kampaniach ofensywnych i obronnych przeciw kolejnym koalicjom (I i II włoskiej, egipskiej, hiszpańskiej, 1800 r. kiedy działania Legii Naddunajskiej otworzyły...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /4 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Życie polityczne w Królestwie Polskim przed 1830 rokiem

   

  27 XI 1815 Aleksander I, który po 1812 ulegał liberalnym poglądom, nadał Królestwu konstytucję. Odbierano to posunięcie jako przykład liberalnej polityki cara, a zarazem próbę w kierunku przekształcenia całego imperium w monarchię konstytucyjną.

  Konstytucja wprowadzała szereg swobód demokratycznych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /5 691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawa polska na Kongresie Wiedeńskim

   

  Kongres wiedeński obradował od 29 IX 1814 do 9 VI 1815 (nie był oficjalnie otwarty ani zamknięty). Księstwo Warszawskie utworzone w 1807 było od 1813 okupowane przez armię rosyjską. Car Aleksander I uchylał się od wyraźnych oświadczeń w sprawie przyszłości Księstwa. Jednak po pewnym czasie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /2 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Królestwo Polskie 1815 - 1830. Terytorium i ustrój

   

  Królestwo Polskie powstało w 1815 roku na mocy decyzji kongresu wiedeńskiego z większości dawnego Księstwa Warszawskiego. Liczyło 128 tys. km2 z ludnością 3,2 mln w 1816 (4,1 mln w 1829) i dzieliło się na 8 województw: krakowskie, sandomierskie, lubelskie, kaliskie, płockie, mazowieckie, podlaskie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /3 742

  praca w formacie txt

Do góry