Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Orientacje polityki polskiej przed I wojną światową

   

  Komplikująca się w 1912 sytuacja polityczna w Europie (szczególnie na Bałkanach, gdzie nasilił się konflikt interesów Austrii i Rosji), wyzwoliła wśród Polaków nadzieje na konflikt zbrojny między państwami zaborczymi.

  W polityce polskiej wykształciły się wówczas trzy orientacje i postawy. Narodowa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /3 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka Józefa Piłsudskiego (przed i) w czasie I wojny światowej

   

  Józef Klemens Piłsudski, pseud. Wiktor, Mieczysław (1867-1935), działacz niepodległościowy, polityk, mąż stanu, marszałek. Pochodził z niezamożnej rodziny ziemiańskiej, o starych tradycjach niepodległościowych. Mawiał, że „po ojcu odziedziczył zdolności, a po matce charakter”.

  Wysłany w 1886...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /5 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka Romana Dmowskiego (przed i) w czasie I wojny światowej

   

  Roman Dmowski (1864-1939), pseudonim Roman Skrzycki, był nie tylko praktykiem, lecz także ideologiem i wziętym pisarzem politycznym. Zerwał z anachroniczną i szkodliwą romantyczną wizją Polski cierpiącej. Zrezygnował z postromantycznego, emocjonalnego patriotyzmu. Wykazywał skłonność do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /7 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akt 5 listopada i jego znaczenie dla sprawy polskiej

   

  W 1914, a więc w momencie wybuchu I wojny światowej problem niepodległości Polski na arenie międzynarodowej praktycznie nie istniał. Nie był podejmowany przez mocarstwa, które obawiały się reakcji Rosji i traktowały sprawę polską jako wewnętrzny problem Rosji.

  Państwa zaborcze nie były...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /3 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USA, Wielka Brytania i Francja wobec sprawy polskiej w czasie I wojny światowej

   

  Państwa Ententy oraz USA, które przystąpiły do wojny w IV 1917 (wcześniej prowadziły politykę izolacjonizmu), traktowały sprawę polską jako wewnętrzny problem Rosji. Sytuacja to zmieniła się w 1916, po wydaniu prze Niemcy i Austro-Węgry Aktu 5 listopada, który miał przyciągnąć polskich rekrutów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /7 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruch narodowo - demokratyczny do 1914 roku – geneza i program

   

  W II poł. XIX w. wśród Polaków przeważały prądy kosmopolityczne, czyli internacjonalistyczne i antypatriotyczne. Sytuacja ta uległa zmianie pod koniec XIX w., gdy w całej Europie rozwijały się ruchy nacjonalistyczne.

  W 1887 płk Zygmunt Miłkowski (pseud. Tomasz Teodor Jeż + L. Michalski i H...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /3 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Styczniowe - geneza (poszerzone ujęcie) i przebieg

   

  Na fali liberalizacji życia w Rosji, jaka nastąpiła po jej klęsce w wojnie krymskiej (1853-56) skorzystało także Królestwo. Amnestia uwolniła zesłańców. Zezwolono na założenie Akademii Medyko-Chirurgicznej i ziemiańskiego Towarzystwa Rolniczego, które cieszyło się znacznym autorytetem społecznym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /10 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja 1905 - 1907 w Królestwie Polskim

   

  Wybuch wojny rosyjsko-japońskiej (1904) ożywił działalność polityczną w Królestwie. Ożywienie to miało tradycyjne powody: wyzysk i nędzę robotników oraz biedoty wiejskiej i ucisk narodowy, do których doszedł nowy - niepowodzenia wojenne Rosji, co zwiększało nadzieje wszystkich obozów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /4 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki (następstwa) Powstania Styczniowego

   

  Powstanie styczniowe (1863-1864) zakończyło się klęską. Zginęło ok. 30 tys. powstańców, a 38 tys. wywieziono na Sybir, skonfiskowano 4 tys. majątków. Klęska powstania stanowiła wstrząs, który spowodował, że wśród znacznej części społeczeństwa zapanowało przeświadczenie o beznadziejności...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /1 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka rusyfikacji w zaborze rosyjskim

   

  Polityka rusyfikacyjna na ziemiach Królestwa Polskiego potęgowała się z biegiem czasu. Po Powstaniu Listopadowym ok. 50 tys. rodzin polskich wywieziono na Syberię i wywłaszczono ok. 3 tys. majątków ziemskich. Po Powstaniu Styczniowym konfiskacie uległo 4 tys. majątków, a na Syberię wywieziono 38 tys...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /4 901

  praca w formacie txt

Do góry