Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wojna polsko - radziecka 1919 - 1921

   

  Klęski Rosji w I wojnie światowej i wydarzenia rewolucyjne 1917 (upadek caratu oraz rewolucja bolszewicka) wyzwoliły wśród narodów ujarzmionych przez carat nadzieje i dążenia niepodległościowe.

  J. Piłsudski, Naczelnik Państwa Polskiego, dążył do zawarcia federacji z Litwą i Białorusią oraz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /4 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Regencyjna - jej powstanie, kompetencje i działalność

   

  Kryzys przysięgowy (VII 1917), internowanie legionistów, aresztowanie Piłsudskiego oraz rozwiązanie Tymczasowej Rady Stanu (26 VIII 1917) wywołało niezadowolenie społeczeństwa i wzmagało jego niechęć do państw centralnych. Władze okupacyjne chcąc osłabić te nastroje powołały 12 IX 1917 Radę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /2 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu

   

  Na konferencji pokojowej w Wersalu zadecydowano o przeprowadzeniu plebiscytów na Warmii, Mazurach i Powiślu. Odbył się on pod kontrolą dwóch Komisji Międzysojuszniczych: w Kwidzyniu dla Powiśla oraz w Olsztynie dla Warmii i Mazur.

  W VI 1919 utworzono Mazurski i Warmiński Komitety Plebiscytowe z siedzibą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /2 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Wielkopolskie 1918 roku - geneza i znaczenie

   

  Mimo kapitulacji na froncie zachodnim Niemcy nie zamierzały ustępować z Wielkopolski, Pomorza i Górnego Śląska.

  3-5 XII 1918 obradował Sejm Dzielnicowy zaboru pruskiego, który postanowił, że w sprawie przynależności państwowej Wielkopolski, należy czekać na werdykt konferencji pokojowej z Niemcami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /2 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie się polskiej granicy zachodniej po I wojnie światowej

   

  Jesienią 1918 Niemcy poniosły klęskę na froncie zachodnim, a Cesarstwo Austro-Węgierskie rozpadło się pod wpływem narodowych przewrotów niepodległościowych. Rosję z grona zwycięzców wyłączyła rewolucja październikowa. Tak więc w I wojnie światowej nieoczekiwaną klęskę poniosły wszystkie 3...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /8 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postanowienia Kongresu Wersalskiego w sprawie Polski

   

  Kongres pokojowy w Wersalu obradował od 18 I do 28 VI 1919. Podpisano na nim traktat pokojowy z Niemcami. Wśród najtrudniejszych problemów do rozwiązania znalazła się kwestia granicy polsko-niemieckiej.

  Sprawę negocjowania przebiegu granicy zach. Piłsudski pozostawił Dmowskiemu i Paderewskiemu, którzy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /3 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja polityczna w Rzeczpospolitej w latach 1918 - 1922

   

  7 X 1918 Rada Regencyjna ogłosiła manifest mówiący o powstaniu niepodległej Polski. 10 XI z więzienia w Magdeburgu przybył do Warszawy J. Piłsudski. 11 XI Rada Regencyjna przekazała mu władzę wojskową, a 14 cywilną i rozwiązała się.

  W tym momencie na ziemiach polskich istniało kilka ośrodków...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /5 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstania Śląskie - ich geneza i znaczenie

   

  Na konferencji w Wersalu (18 I - 28 VI 1919) zadecydowano o przeprowadzeniu plebiscytu na Górnym Śląsku. Zarówno Polacy jak i Niemcy przyjęli tę decyzję z rozczarowaniem.

  Po fali protestów i demonstracji jakie odbyły się na wieść o ustępstwach Rady Najwyższej na rzecz Niemców, a szczególnie o...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /4 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie się polskiej granicy wschodniej po I wojnie światowej

   

  Chaos jaki zapanował w Europie Wsch. w wyniku rewolucji w Rosji i klęski wojennej Niemiec powodował, że terytorialny kształt Polski na wschodzie zależał od tego jaki obszar zdołają obsadzić wojska polskie.

  Ustalenie granic państwa polskiego (z wyjątkiem granicy z Rumunią i Łotwą) dokonało się w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /3 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikt polsko - ukraiński

   

  Spornym obszarem między Polską, a Ukrainą stała się Galicja Wsch., gdzie etnicznie przeważali Ukraińcy, ale w miastach (głównie we Lwowie, gdzie Polacy stanowili 62 % , Żydzi 20 %, Ukraińcy 18 % ludności) większość i to zdecydowaną stanowili Polacy. W czasie I wojny światowej świadomość...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /3 845

  praca w formacie txt

Do góry