Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Walka sanacji z opozycją w latach 1929 - 1930

   

  Przewrót majowy (12-15 1926) wprowadził pozaparlamentarny system rządów. Grupa polityków skupionych wokół Piłsudskiego dążyła do ograniczenia (degradacji) roli parlamentu w systemie organów państwowych i partii w systemie politycznym państwa. Piłsudski w świetle prawa uzależniony był od parlamentu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki polityczne polsko - radzieckie w latach trzydziestych

   

  W latach trzydziestych polska polityka zagraniczna, do 1932 roku kierowana przez Augusta Zaleskiego, potem przez Józefa Becka, opierała się na koncepcji równowagi sił między dwoma wielkimi sąsiadami: Niemcami i ZSRR.

  Polityka ta zakładała, że Polska pełnić będzie rolę neutralnego bufora między...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /1 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja kwietniowa 1935 roku

   

  Podstawą prawną autorytarnych rządów Piłsudskiego była nowela sierpniowa (2 VIII 1926), czyli poprawka do konstytucji marcowej (17 III 1921), wzmacniająca władzą wykonawczą. Równocześnie prowadzono prace nad nową konstytucją, starając się jej zapisami wzmocnić rządy sanacji i zabezpieczyć jej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka zagraniczna Rzeczpospolitej w latach 1919 - 1926; jej główne założenia

   

  Polska odzyskała niepodległość w momencie osłabienia dwóch wielkich sąsiadów: Rosji i Niemiec - państw, które przegrały w I wojnie światowej, były przeciwnikami stworzonego po niej systemu wersalskiego (dążyły do jego obalenia) i pozostawały w izolacji międzynarodowej. Istniała jednak realna...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamach majowy 1926 roku - geneza i skutki

   

  Niestabilny układ polityczny, ciągle zmieniające się rządy (od pocz. 1919 do V 19126 było ich 14), trudności w wyłanianiu koalicji i konieczność tworzenia rządów pozaparlamentarnych, uzależnienie władzy wykonawczej od permanentnie skłóconego parlamentu i w ogóle mała funkcjonalność konstytucji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityczne tło przewrotu majowego

   

  Jesienią1925 roku w obliczu kryzysu gospodarczego i załamania złotego upadł rząd Władysława Grabskiego. W tym samym czasie układ w Locarno pogorszył położenie międzynarodowe kraju, a dyplomacji polskiej nie udało się temu zapobiec.

  Nowym premierem został Aleksander Skrzyński, którego rząd...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /1 682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityczne konsekwencje przewrotu majowego

   

  W maju 1926 roku dokonał się w Polsce przewrót wojskowy. Oddziały lojalne wobec marszałka Piłsudskiego pokonały w trakcie trzydniowych walk wojska rządowe. Ustąpił prezydent Wojciechowski i rząd Witosa. Marszałek Sejmu Maciej Rataj za radą Piłsudskiego powierzył misję utworzenia rządu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /1 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka wewnętrzna sanacji w latach 1926 - 1935. (Piłsudski u władzy w latach 1926 - 35)

   

  W dniach 12-15 V 1926 J. Piłsudski dokonał, przy poparciu wojska i lewicy parlamentarnej (PPS, PSL-„Wyzwolenie”) udanego zamachu stanu. Wydarzenie to rozpoczęło rządy Piłsudczyków (od 1935 bez Piłsudskiego).

  Przejęcie władzy przez Marszałka zapoczątkowało przebudowę ustroju państwa zmierzającą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja polityczna i walka o prezydenturę Rzeczypospolitej w 1922 roku

   

  Wybory do Sejmu i Senatu odbyły się 5 i 12 XI 1922. Zgłoszono 19 list kandydatów. Do wyborów przystąpiło 68 % uprawnionych, a w woj. południowo-wschodnich odsetek ten był jeszcze niższy. W rezultacie wyborów do Sejmu powstał nowy układ polityczny. Prawica skupiona w bloku Chrześcijańskiej Jedności...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja marcowa 1921 roku

   

  Konstytucja marcowa uchwalona przez Sejm Ustawodawczy 17 III 1921, składała się z 7 rozdziałów oraz 126 artykułów i była wzorowana na konstytucji III Republiki Francuskiej z 1785 („republika kolesiów”).

  Przed jej uchwaleniem główne spory toczyły się wokół: zakresu władzy prezydenta, kształtu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 683

  praca w formacie txt

Do góry