Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wojna polsko - niemiecka 1939 roku

   

  Kiedy nie powiodły się plany podporządkowania Polski polityce niemieckiej, Hitler pod koniec marca 1939 wydał rozkaz przygotowania „Fall Weiss” - planu ataku na Polskę bez wypowiedzenia wojny. O tym jak sobie tę wojnę Hitler wyobrażał, świadczy fragment jego przemówienia do oficerów z 22 VIII 1939:...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /7 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikt polsko - litewski 1918 - 1922

   

  Pod koniec XIX w. wśród Litwinów zaczęła się budzić świadomość narodowa. W czasie I wojny światowej Niemcy, którym zależało na utworzeniu stosunkowo silnej Litwy pozostającej pod ich wpływami, zezwolili Litwinom na tworzeniu struktur przyszłego państwa. Na pocz. 1918 Niemcy wycofali się z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki polsko - litewskie w okresie międzywojennym

   

  Odradzające się państwo polskie stanęło w 1918 r. przed problemem swoich granic wschodnich i zachodnich. Granice te tworzyły się w walce. Wiosną 1919 r. wojska polskie pod dowództwem J. Piłsudskiego podejmując ofensywę przeciwko Armii Czerwonej na odcinku białoruskim, zajęły w kwietniu Wilno.

  To...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki polsko - angielskie w okresie międzywojennym

   

  Po zakończeniu I wojny Anglia, która właściwe zrealizowała wszystkie swoje cele (likwidacja: niemieckiej floty i konkurencji na polu gospodarki oraz niemieckiego imperium kolonialnego, którego część przejęła jako terytoria mandatowe Ligi Narodów), była przeciwna dalszemu i jej zdaniem zbytniemu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /6 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki polityczne polsko - niemieckie w latach trzydziestych

   

  W latach trzydziestych polska polityka zagraniczna, do 1932 roku kierowana przez Augusta Zaleskiego, potem przez Józefa Becka, opierała się na koncepcji równowagi między dwoma wielkimi sąsiadami: Niemcami i ZSRR.

  Polityka ta zakładała, że Polska będzie pełnić rolę neutralnego bufora między nimi, a...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walka o władzę w Polsce po śmierci Józefa Piłsudskiego

   

  Ostatnim dokumentem jaki dano do wglądu i zatwierdzenia Marszałkowi Piłsudskiemu była konstytucja, nazwana później kwietniową, gdyż prezydent Mościcki podpisał ją 23 IV 1935.

  Marszałek zmarł 12 V 1935 i mimo sprzeciwu arcybiskupa Sapiehy został pochowany na Wawelu, w krypcie św. Leonarda. Po...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka zagraniczna Rzeczpospolitej w latach 1932 - 1939

   

  Już pod koniec lat dwudziestych (Pakt Brianda-Kelloga 1928, protokół Litwinowa 1929) nastąpiło polepszenie stosunków polsko-radzieckich. 25 VII 1932 Polska i ZSRR podpisały w Moskwie pakt o nieagresji, przedłużony w 1934 na 10 lat. Pakt nawiązując do traktatu ryskiego, Paktu Brianda-Kelloga i protokołu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem Zaolzia w okresie międzywojennym

   

  Kształtując swoje granice, odradzające się państwo polskie prócz sporów o Śląsk, Warmię i Mazury (z Niemcami) miało jeszcze jeden spór graniczny - z Czechosłowacją, o Śląsk Cieszyński (Zaolzie).

  Ten wysoce uprzemysłowiony region, w większości był zamieszkały przez Polaków, mniej przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawa Zaolzia

   

  5 XI 1918 polska Rada Narodowa Śląska Cieszyńskiego i jej czeski odpowiednik Narodni Vibor ustaliły linię demarkacyjną, wytyczoną według kryterium etnicznego (językowego), którą miały uznać w przyszłości rządy tych państw. Linia ta jak i późniejsze ustalenia o przeprowadzeniu plebiscytu były...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZSRR i III Rzesza wobec Polski do 1 września 1939

   

  Rosja i Niemcy były głównymi przeciwnikami ukształtowanego po I wojnie światowej systemu wersalskiego. Były one jednocześnie sąsiadami, a wcześniej zaborcami Polski, która w dniu zakończenia wojny odzyskała niepodległość „ich kosztem”. Toteż w Niemczech od początku mówiło się o Polsce jako o...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /4 162

  praca w formacie txt

Do góry