Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Działalność Delegatury Rządu na Kraj

   

  Delegatura Rządu Rzeczypospolitej na Kraj była konspiracyjną, krajową agendą rządu polskiego na obczyźnie, powołaną jego dekretami z 16 IV i 8 V 1940. Koncepcje rządu zmierzały do zorganizowania konspiracji w kraju w 2 podstawowych pionach: wojskowym w postaci ZWZ (przekształconej w AK) i cywilnym w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /4 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rząd RP na emigracji w latach 1939 - 1940

   

  Naczelne władze II RP (prezydent, rząd, wódz naczelny) po przejściu granicy Rumunii (17/18 IX 1939) zostały internowane, co było sprzeczne z wcześniejszymi ustaleniami, ale Rumunii działali pod presją Niemców, Rosjan i Francuzów, a nawet polskich polityków niechętnych sanacji.

  Rumuni, kierując się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /4 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polskie Państwo Podziemne - struktury i cele

   

  Ruch oporu jest pojęciem zwalczanym przez historyków jako zbyt statyczne w odniesieniu do polskiej rzeczywistości. Jest to tłumaczenie z francuskiego i dobrze charakteryzuje tamtejszą sytuację. Najwłaściwsze dla opisania sytuacji w Polsce czasu okupacji, wydają się określenia typu: konspiracja...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /11 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rząd RP w Wielkiej Brytanii w latach 1940 - 1945 i jego działalność

   

  18 VI 1940, po klęsce Francji w wojnie z Niemcami, rząd polski przeniósł się do Londynu. Na Wyspy Brytyjskie udało się ewakuować 27,6 tys. żołnierzy.

  Stałą troska rządu było utrzymywanie łączności z krajem i rozbudowa „podziemia”, które Sikorski chciał kontrolować. Miała to umożliwić...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /8 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka Stanisława Mikołajczyka jako premiera rządu polskiego w Londynie

   

  4/5 VII 1943 W. Sikorski - premier rządu emigracyjnego w Londynie, po inspekcji II Korpusu, zginął w katastrofie lotniczej w Gibraltarze. 14 VII 1943 nowym premierem został prezes Stronnictwa Ludowego Stanisław Mikołajczyk. Nowy premier próbował doprowadzić do wznowienia stosunków dyplomatycznych z ZSRR...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polsko - brytyjska współpraca wojskowa podczas II wojny światowej

   

  W marcu 1939 roku Polska przyjęła gwarancje brytyjskie. 25 sierpnia tego roku podpisany został sojusz polsko-brytyjski, zgodnie z którym 3 września, w odpowiedzi na napaść niemiecką na Polskę, Wielka Brytania wypowiedziała Niemcom wojnę.

  Brytyjczycy i Francuzi, nastawiając się na długotrwały...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /1 895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki polsko - francuskie w okresie międzywojennym

   

  Francja była państwem dążącym, podczas konferencji pokojowej w Wersalu (18 I - 28 VI 1919), do maksymalnego osłabienia Niemiec. Przeciwna temu była Anglia, która starała się utrzymać równowagę na kontynencie i obawiała się wzrostu potęgi Francji. Francja popierała zatem interesy Polski i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /4 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki polsko - radzieckie w latach 1941 - 1943

   

  Od 17 IX 1939 Polska była de facto w stanie wojny z ZSRR - sojusznikiem Niemiec. Tymczasem 22 VI 1941Niemcy przystępując do realizacji Fall Barbarossa rozpoczęli wojnę ze Zw. Radzieckim. Anglia przyjęła ten fakt z wielką ulgą, gdyż pozwalał on liczyć na osłabienie impetu prowadzonych przeciw niej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /8 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Londyn i Paryż wobec Polski do 1 IX 1939 r.

   

  Fakt, że kompromisy zawarte w traktacie wersalskim (28 VI 1919) nie zadowoliły w praktyce nikogo, był głównym przyczyną tego, że Anglia i Francja nie były specjalnie zainteresowane w utrzymaniu systemu jaki powstał w wyniku podpisania traktatu.

  Państwa te i inne nieliczne demokracje, prowadziły wobec...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polsko - radziecka współpraca wojskowa podczas II wojny światowej

   

  17 września 1939 roku Związek Radziecki dokonał inwazji wschodniej Polski, działając w porozumieniu z III Rzeszą. W katach 1939-41 rząd polski uważał się za pozostający w stanie wojny z ZSRR. Związek Radziecki stał na stanowisku nieistnienia państwa polskiego. Polacy w terenów przyłączonych do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 737

  praca w formacie txt

Do góry