Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Bułgarzy i ich pierwsze carstwo

   

  Bułgarzy pierwotni byli ludem tureckim, który w V w. znalazł się nad Morzem Kaspijskim.

  I: Część ich skierowała się wówczas nad średnią Wołgę, gdzie założyli silny chanat ze stolicą w Bulgar, kwitnący aż do zniszczenia przez Tatarów w XIII w.

  II: Inna grupa koczowała nad...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /5 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najazdy Normanów na Francję, Brytanię i Irlandię

   

  Umocnienie się królestw skandynawskich w XI w. spowodowało koniec epoki najazdów normańskich. Najazdy normańskie miały przemożny wpływ na dzieje Europy:

  przyspieszyły rozpad imperium karolińskiego

  zahamowały rozwój ekonomicznych licznych krajów zachodniej Europy.

  Pierwsze najazdy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /2 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Słowianie północno - zachodni a Frankowie

   

  Zetknięcie się Franków ze Słowianami nastąpiło w momencie, kiedy na zachodniej Słowiańszczyźnie powstały pierwsze związki plemienne, na których czele stanęli książęta, dziedziczący już swą władzę:

  Obodrzyce: Obodrzyce, najdalej na północny- zachód wysunięty lud słowiański...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /2 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normandia i Danelag

   

  Podobnie jak ujścia Renu i Loary, interesowało Normanów ujście Sekwany, skąd podejmowali liczne wyprawy w górę rzeki. W latach 887- 888 oblegali bezskutecznie Paryż.

  U ujścia Sekwany osiedlili się w 896 r. wikingowie pod dowództwem niejakiego Rollona. Kiedy próby usunięcia ich siłą nie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /3 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo Wielkomorawskie

   

  Plemieniem, które odegrało główną rolę w obaleniu panowania Franków nad zachodnią Słowiańszczyzną, byli Morawianie. Państwo ich występuje w źródłach ok. 830 r. jako gotowy już twór polityczny, w momencie, gdy jego władcą jest Mojmir, likwidujący księstwo Nitry i przejmujący kontrolę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /4 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza państwa węgierskiego

   

  Ostatni z ludów, który osiedlił się w ciągu I tys. nad Dunajem i Cisą był pochodzenia ugrofińskiego. Przez stulecia poprzedzające początek naszej ery Madziarowie przebywali w zachodniej Syberii. Następnie jednak przesunęli się na południe, w strefę stepową i weszli w kontakty z tureckim...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /4 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Awarowie

   

  Tak jak Hunowie w V w. przyczynili się do wędrówek Germanów, tak Awarowie wpłynęli w VI w. na ekspansję Słowian w granice Cesarstwa.

  Awarowie byli ludem turecko- ałtajskim, żyjącym niegdyś w stepach wschodnioazjatyckich i znanym u Chińczyków pod nazwą Żuan-żuan. W VI w. lud...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /2 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opanowanie Półwyspu Bałkańskiego przez Słowian

   

  W 582 r. Awarowie zdobyli Sirmium, twierdzę rzymską broniącą granicy Dunaju. Słowianie podążając za nimi, a przenikając w te rejony już dawniej, uderzyli potężną falą, opanowując Grecję i Trację.

  Bizancjum, zagrożone ze strony Persji, nie mogło podjąć żadnej kontrofensywy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /3 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozkład państwa karolińskiego

   

  Gdy w 814 r. umierał Karol, jego najstarsi synowie już nie żyli. Tron odziedziczył więc najmłodszy z nich, Ludwik Pobożny. Oddany dewocji i całkowicie ulegający wpływom kleru, nie zdołał utrzymać już na początku swojego panowania zwierzchności nad papieżem.

  W 816 r. powtórnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /5 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Słowianie w starożytności

   

  Słowianie musieli tkwić w Europie przynajmniej od tysiąca lat przed pojawieniem się ich jako dominującego elementu etnicznego na Wschodzie. Wiadomości o nich przekazywane przez ludy germańskie na Zachód a także inne wzmianki pisane są bardzo skąpe. Materiał archeologiczny pozwala przyjąć...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /1 411

  praca w formacie txt

Do góry