Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  INNE NERWICE

  Rozpoznanie nerwicy bywa stawiane niekiedy w zaburzeniach czynnościowych (bez podłoża organicznego), w powstawaniu których wyraźną rolę odegrały czynniki psy-;; chogenne. Nie zawsze rozpoznanie to jest w pełni usprawiedliwione, a czasem jest mylące, odwracać może bowiem uwagę od innych niż nerwicowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NERWICA NATRĘCTW (NERWICA OBSESYJNO-KOMPULSYWNA)

  Charakterystyczne dla niej są: obsesje — natrętne myśli, wyobrażenia, fantazje, wątpliwości, które przeżywane są jako przymusowe, obce, często przeszkadzające, bezsensowne, z próbami przeciwstawiania się im, oraz kompulsje powtarzane z poczuciem przymusu pewne działania, pozornie celowe, ale nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NERWICA ROSZCZENIOWA

  Nie stanowi określonego obrazu klinicznego. Ważne jest w tej nerwicy pojawianie się różnych objawów nerwicowych, ale także e-lementów agrawacji i symulacji, w sytuacji gdy choroba może stać się podstawą do uzyskania określonych korzyści, najczęściej ekonomicznych (odszkodowanieHrenta,** alimenty)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NERWICA HISTERYCZNA

  Słowu histeria nadawano w ciągu wieków różne znaczenia. Obecnie rozumie się pod tym mianem zaburzenia, w których pacjent wykazuje zmianę, lub utratę funkcji w sferze somatycznej (postać konwersyjna) lub psychicznej (postać dysocjacyjna).

  Konwersje sugerują chorobę organiczną i wymagają jej wykluczenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABURZENIA OSOBOWOSCI

  Osobowość można określić jako zespół cech, dyspozycji* nawyków, które charakteryzują człowieka, jego wzorce reagowania, oceny siebie i otoczenia, myśleniami które ujawniają się w kontaktach społecznych. Kształtowanie się osobowości zarówno nor-g malnej, jak i patologicznej zależy od czyn-f ników...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /11 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NERWICE (ZABURZENIA NERWICOWE)

  Są to zaburzenia psychiczne, cechujące się przykrymi dla człowieka objawami, nie akceptowanymi przez niego. W odróżnieniu od psychoz nie ma tu zasadniczo zaburzeń w poznaniu rzeczywistości, zachowanie nie gwałci wyraźnie norm społecznych (choć może być inwalidyzujące). Nie ma tu etiologii organicznej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwica lękowa

  Nerwica lękowa cechuje się: a) ostrymi napadami lęku, b) przewlekle utrzymującym się stanem trwożnego niepokoju.

  Ostry napad lęku występuje nagle, bez widocznej przyczyny, czasem w skojarzeniu z pewnymi sytuacjami. Ma charakter paniki, z wrażeniem zbliżającej się śmierci, obłędu, katastrofy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABURZENIA PSYCHICZNE AFEKTYWNE

  W tej grupie zawiera się wiele różnorodnych odchyleń od normy, których istotną cechą jest występowanie zaburzeń nastroju, pod postacią mniej lub bardziej pełnego zespołu depresyjnego i maniakalnego. Najbardziej wyrażoną ich postacią jest tzw. psychoza maniakalno-depresyjna (według dawniej przyjętego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOZA MANIAKALNO--DEPRESYJNA

  Charakteryzuje się występowaniem zespołu maniakalnego i depresyjnego, lub tylko jednego z nich (częściej depresyjnego), w zależności od tego wyróżnia się postać dwubiegunową choroby lub jednobiegunową.

  Etiologia i patogeneza. Wyjaśniana jest różnorodnie, w zależności od reprezentowanego modelu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ MANIAKALNY

  Cechuje się podwyższonym dobrym nastrojem (lub gniewnym), wzmożoną aktywnością ruchową, z tendencją do działania, przyspieszeniem myślenia i mowy, odwra-calnością uwagi, wysoką samooceną, zmniejszoną potrzebą snu. Pacjent jest tu przepełniony radością, entuzjazmem, poczuciem genialności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 979

  praca w formacie txt

Do góry