Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Konkordat wormacki

   

  Sytuacja Henryka V była o tyle lepsza, że w Rzymie papieżem był mniej energiczny od swoich poprzedników papież Paschalis II. Przesiąknięty był pragnieniem o zakończeniu długoletnich walk i konfliktów, przynoszących szkodę światu chrześcijańskiemu. Jego ideałem był ubogi kościół...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /02.05.2012 Znaków /2 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokój Boży (Treuga Dei)

   

  Ruch powstały w X w. w Akwitanii, propagujący powstrzymanie się od przelewu krwi, a zwłaszcza wojen prywatnych w dni świąt kościelnych i w wielkim poście. Rozszerzył się na całą Francję, poparty przez potężniejszych książąt, którym ułatwiał zapanowanie nad sytuacją na własnym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /02.05.2012 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cesarstwo wobec Kościoła

   

  Przywrócenie dyscypliny kościelnej i reorganizacja kościoła wiązały się z planami wzmocnienia władzy królewskiej. Stąd dbałość Ottona I i jego następców o obsadzanie stanowisk kościelnych zaufanymi i cieszącymi się dobrą opinią ludźmi. Katedry i klasztory otrzymały bogate uposażenia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /02.05.2012 Znaków /2 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otton II. Uniwersalizm Ottona III

   

  Reformę kościoła, zmierzającą do uczynienia zeń organu państwowego, starał się przenieść Otton I do Włoch, gdzie obsadzał zaufanymi ludźmi liczne stanowiska kościelne, zwłaszcza w Lombardii.

  Jednak działalność Ottona we Włoszech nie zdołała umocnić wpływów cesarskich. W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /02.05.2012 Znaków /7 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka pierwszych Kapetyngów

   

  Posiadłości Kapetyngów u schyłku XII w. niewiele przewyższały ich stan posiadania sprzed 200 lat, ale władza królów w tym okresie znacznie wzrosła. Podstawy wzrostu władzy Kapetyngów:

  zapewnienie ciągłości rządów w ramach dynastii

  sakralizacja władzy królewskiej

  sojusz z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /02.05.2012 Znaków /5 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niemcy w I poł. XI w. Henryk II (1002 - 1024). Konrad II (1024 - 1039). Henryk III (1039 - 1056)

   

  Następca Ottona III, Henryk II, sprowadził ideał uniwersalnego cesarstwa z powrotem na grunt trzeźwej realnej polityki niemieckiej (saskiej), nawracając do działalności Ottona I z pierwszej połowy jego rządów. Publicznym tego wyrazem było zastąpienie na bullach rzymskiej frazeologii Ottona...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /02.05.2012 Znaków /2 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Załamanie się potęgi Plantagenetów

   

  Jednak reforma gruntownej administracji domeny wiąże się z osobą syna Ludwika VII, Filipa II Augusta.

  Młody król, obdarzony wielkimi umiejętnościami idącymi w parze z ambicją, poświecił się całkowicie zadaniu przywrócenia we Francji znaczenia władzy królewskiej i pokonania imperium...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /02.05.2012 Znaków /5 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konrad II (panowanie 1024 - 1039)

   

  Złamanie potęgi monarchii Bolesława Chrobrego. Narzucenie w 1033 r. Polsce rezygnacji z korony królewskiej i trybutarnego (wasalnego w rzeczywistości) stosunku do Niemiec. Po reakcji pogańskiej w Polsce w latach 1037- 1039 i zniszczeniu hierarchii kościelnej w tym kraju nie pozwolono na odbudowę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /02.05.2012 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walka Jana bez Ziemi z opozycją. Magna Charta

   

  Klęski Jana bez Ziemi na kontynencie wiązały się ściśle z sytuacją na wyspie, gdzie nieudolna polityka doprowadziła do buntu i osłabnięcia autorytetu króla.

  Nadużycia zbiegły się w czasie ze sporem o wybór abp Canterbury w 1205 r. Kapituła odrzuciła nominacje królewskie i wybrała...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /02.05.2012 Znaków /3 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Henryk III (panowanie 1039 - 1056)

   

  Najdalszy zasięg wpływów Cesarstwa na wschodzie. Ugruntowanie pozycji na wschodzie:

  Poparcie osłabionej po społecznym kataklizmie Polski przeciwko wzmacniającymi się pod rządami Brzetysława I Czechami. W zbrojnej wyprawie przeciwko Brzetysławowi Henryk III zajął Pragę w 1041 r. i zmusił...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /02.05.2012 Znaków /1 599

  praca w formacie txt

Do góry