Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Idea krucjat a prześladowania religijne w Europie w średniowieczu

   

  Kampania propagandowa walki z niewiernymi i lansowana przez Kościół ideologia walki z niechrześcijanami mieczem doprowadziły do wzrostu fanatyzmu religijnego w łonie Europy.

  Szerząca się w XII w. w pd. Francji doktryna albigensów skłoniła Innocentego III do podjęcia krucjaty. Nie pomogły...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /02.05.2012 Znaków /3 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Temudżyn - Czyngis - Chan i jego podboje

   

  Rozgromiwszy Alanów Mongołowie uderzyli na Połowców, którzy sprzymierzyli się z dawnymi wrogami- książętami ruskimi, z ówczesnym władcą Halicza, Mścisławem Udałym na czele. W 1223 r. w bitwie nad rzeką Kałką (wpadającą do Morza Azowskiego), rekonesans Mongołów rozbił Rusinów i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /02.05.2012 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dynastia macedońska i odrodzenie potęgi Bizancjum

   

  Okres dynastii macedońskiej, zapoczątkowanej przez Bazylego I, to największy rozkwit średniowiecznego Bizancjum. Największa rolę odgrywały tu wojny religijne ze światem islamu.

  Rozkwit Bizancjum:

  Bardas: Podczas wojny z emirem Meliteny kazał umieścić na tarczach żołnierzy wizerunki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /02.05.2012 Znaków /3 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walka Fryderyka I z papiestwem i komunami lombardzkimi

   

  Konflikt papiestwa z Fryderykiem I:

  Fresk w Lateranie, przedstawiający hołd lenny cesarza Lotara składany papieżowi, wywołał oburzenie Fryderyka i jego rycerzy.

  Na zjeździe książąt i bp niemieckich w Besancon w 1157 r. ku oburzeniu wszystkich legat papieski Roland Bandinelli w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /02.05.2012 Znaków /7 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bizancjum na Płw. Bałkańskim za rządów dynastii macedońskiej

   

  Bazyli I narzucił zwierzchnictwo Słowianom na znacznych terenach Grecji, podporządkował sobie żupanów Serbii i książąt Chorwacji.

  Zwycięski pochód Symeona zniweczył te podboje.

  Za sukces uznano układ pokojowy Romana I Lakapenosa z następcą Symeona, Piotrem, pomimo że...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /02.05.2012 Znaków /1 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sukcesy Hohenstaufów. Opanowanie Sycylii

   

  Tymczasem niepowodzenia we Włoszech ustąpiły nowym sukcesom w Niemczech.

  Na terenie kraju Fryderyk zdruzgotał w 1180 r. potęgę Henryka Lwa, który zbudował na północy niemal niezależne władztwo. Terytoria jego uległy podziałowi między pomocników Fryderyka przy likwidacji wpływów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /02.05.2012 Znaków /2 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bazyli II Bulgaroktonos

   

  Likwidację państwa Samuela postawił sobie za cel Bazyli II, syn Romana II, odsuwany od rządów przez Nikefora II Phokasa i Jana Tzimiskesa, a później przez narzucających się współregentów z armii. Po zaciekłej wojnie domowej z następcami Jana Tzimiskesa doszedł do władzy.

  Od razu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /02.05.2012 Znaków /2 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Innocenty III wobec walki o tron niemiecki

   

  Henryk VI osierocił w 1197 r. 3-letniego Fryderyka, który w następnym roku stracił matkę. W Niemczech zarysowały się dwa obozy polityczne. Wobec małoletności Fryderyka obóz Hohenstaufów odwrócił się od chłopca, koronowanego na króla niemieckiego jeszcze za życia ojca. Wybrano dwóch...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /02.05.2012 Znaków /3 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza krucjat - średniowiecze

   

  Idea świętej wojny:

  Działania cesarza Herakliusza

  Przyjęcie idei świętej wojny przez środowisko bizantyjskie możnowładcze i duchowne, które w IX w. prowadziło ofensywę przeciwko krajom arabskim w Syrii i Mezopotamii

  Idea walki za wiarę z wrogami chrześcijaństwa w królestwach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /02.05.2012 Znaków /2 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fryderyk II

   

  Fryderyk II wprowadzony na tron przez Innocentego III podjął uniwersalistyczne tradycje Hohenstaufów. Jednak w przeciwieństwie do dziada i ojca, Fryderyk nie uznawał za podstawę swej polityki Niemiec. Stan polityczny Niemiec coraz bardziej redukował możliwości monarchy. Dlatego Fryderyk...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /02.05.2012 Znaków /6 368

  praca w formacie txt

Do góry