Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Koncyliaryzm. Piza i Konstancja

   

  Nadzieje na zakończenie schizmy z chwilą śmierci jednego ze zwalczających się papieży nie spełniły się. W 1389 r., po śmierci Urbana VI, kardynałowie rzymskiej obediencji wybrali Bonifacego IX, a potem dwu dalszych jego następców. Również awiniońskie konklawe po śmierci Klemensa VII...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /03.05.2012 Znaków /6 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór w Bazylei i klęska koncyliaryzmu

   

  Marcin V nie miał zamiaru zrezygnować z dawnych pretensji papiestwa do najwyższej władzy w chrześcijaństwie, toteż nie kwapił się ze zwołaniem następnego soboru, mającego kontynuować dzieło reformy Kościoła. Pod naciskiem zwolenników reformy zwołał go na rok 1431 r. do Bazylei. Jeszcze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /03.05.2012 Znaków /2 988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dominikanie

   

  Celom kaznodziejskim i walce z herezjami miał służyć od początku zakon założony nieomal równocześnie z franciszkańskim, ale o całkowicie inne genezie i roli społecznej. Twórca jego był Dominik Guzman, kanonik z Kastylii, prowadzący akcję przeciwko albigensom na terenie hr. Tuluzy. W walce z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /03.05.2012 Znaków /2 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany w handlu śródziemnomorskim w średniowieczu

   

  Przerwanie kontaktów kupców europejskich ze Wschodem po upadku panowania mongolskiego w XIV w.

  Rywalizacja Genui i Wenecji.

  Zwycięstwo Wenecji nad Genuą pod Chioggią w 1381 r. Pokonana Genua straciła znaczenie polityczne i handlowe wraz z opanowaniem przez Turków posiadłości na Wschodzie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /03.05.2012 Znaków /1 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opozycja franciszkańska. Bracia apostolscy

   

  Ruch franciszkański, który wyrósł z fermentu społecznego, skupiał wielu autentycznych przeciwników zepsucia w Kościele oraz zwolenników ewangelicznych ideałów. W miarę porzucania Franciszkowych zasad przez władze zakonu zaczęli oni bronić tych zasad, ostro piętnując odstępstwo. Uważali, że...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /03.05.2012 Znaków /3 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Handel Bałtycki. Hanza i Holendrzy

   

  Hanza opierała się na luźnym związku patrycjatu miast północnoniemieckich i bałtyckich. Wspólnota ta zacieśniała się, ilekroć jej interesy były zagrożone działalnością władców, a rozluźniała, gdy koniunktura była pomyślna, kiedy wspólny interes ustępował korzyściom...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /03.05.2012 Znaków /3 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walki społeczne w miastach - średniowiecze

   

  Konkurencja wzbogaconych kupców ze stałym patrycjatem przemieniającym się w arystokrację feudalną.

  Zwycięskie powstania cechów we Flandrii w 1379 r. stanowiły natchnienie dla miast francuskich i niemieckich. Powstanie pospólstwa (Herelle) wybuchło w Rouen w 1382 r. na wieść o nałożeniu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /03.05.2012 Znaków /1 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narastanie fermentu w Kościele. Joachim z Fiore

   

  Sytuacja papiestwa w XIII i na początku XIV w.:

  Zwycięstwo polityczne Innocentego IV nad Fryderykiem II w połowie XIII w. stało się wstępem do klęski papiestwa

  Przeciwstawienie się papiestwu sprzymierzonych z nim uprzednio narodów, w szczególności Francji Filipa IV

  Kościół, który...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /03.05.2012 Znaków /1 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsi propagatorzy życia apostolskiego

   

  Robert z Molesmes- założyciel cystersów

  Norbert z Gennep- założyciel premonstratensów

  Dwaj pustelnicy kaznodzieje, którzy kładli nacisk na powrót do ewangelicznego ubóstwa, oraz głoszenie wiary w społeczeństwie: Stefan z Muret (zm. 1125) i Robert z Arbrissel (zm. 1177).

  Piotr Valdo-...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /03.05.2012 Znaków /980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstania chłopskie w średniowieczu

   

  Francja

  Kompromitująca klęska francuskiego rycerstwa feudalnego pod Poitiers w 1356 r., gdzie poległa znaczna część szlachty francuskiej, a wielu panów dostało się do niewoli, doprowadziła do sytuacji bezprawia w państwie i nastrojów anarchicznych. Chłopi i miasta przestały bać się swoich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /03.05.2012 Znaków /6 468

  praca w formacie txt

Do góry