Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Proces wrocławski

   

  Rozmowy w Wielonie (1418)

  Po soborze trwały intensywne zabiegi dyplomatyczne, celem ukończenia sporu polsko- krzyżackiego. Do spotkania obu stron doszło pod koniec 1418 r. w Wielonie. Pertraktacje zakończyły się fiaskiem ze względu na nieustępliwość Zakonu w kwestiach terytorialnych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /9 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces rzymski (1420 - 1421)

   

  Działania dyplomacji polskiej sprawiły, że Marcin V nie zatwierdził wyroku wrocławskiego, mimo usilnych zabiegów krzyżackich i króla rzymskiego.

  Latem 1420 r. Jagiełło wysłał do Stolicy Pawła Włodkowica wraz z dostojnikami świeckimi, celem wystarania się u papieża o przejęcie sporu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /24 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misja Antoniego Zeno z Mediolanu

   

  W końcu 1421 r. kancelaria wystawiła 2 bulle w sprawie polsko- krzyżackiej dla Antoniego Zeno z Mediolanu:

  I: Miał on doprowadzić do pokoju na drodze ugody.

  II: Gdyby pertraktacje nie zostały uwieńczone powodzeniem, legat na drodze prawa miał zbadać dowody i zeznania obu stron w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /12 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Intelektualiści w sprawach polsko - krzyżackich po pokoju mełneńskim

   

  Na mocy układu mełneńskiego strona polska miała wydać Zakonowi oryginał wyroku warszawskiego z 1339 r.

  W 1423 r. pełnomocnik prokuratora generalnego Zakonu w Rzymie zażądał od Włodkowica przekazania dokumentu. Ten stwierdził, że nie dysponuje w tej materii pełnomocnictwem królewskim, poza...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /8 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczeni w procesach polsko - krzyżackich do soboru w Konstancji

   

  Po zakończeniu zmagań wojennych i traktacie pokojowym w Toruniu obie strony kontynuowały akcję propagandową na arenie międzynarodowej.

  Latem 1411 r. udało się do Rzymu oficjalne poselstwo polskie celem złożenia obediencji Janowi XXIII, w składzie:

  doktor dekretów Andrzej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /32 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Intelektualiści w polemikach polsko - krzyżackich na soborze bazylejskim

   

  Na forum soborowym w 1433 r. Krzyżacy rozpoczęli akcję propagandową przeciw królowi polskiemu, oskarżając go o chęć zniszczenia Zakonu. Obarczali Polskę wina za niepowodzenie mediacji soborowych. Krzyżacy współdziałali w Bazylei z posłami Świdrygiełły.

  Do obrony polskich interesów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /4 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczeni w sporze polsko - krzyżackim na soborze w Konstancji

   

  Zanim król wysłał poselstwo do Konstancji, obronę polskich interesów na soborze powierzył włoskiemu uczonemu Szymonowi z Teramo, doktorowi obojga praw, profesorowi Uniwersytetu Padewskiego. Został on zaangażowany po stronie polskiej w działaniach dyplomatycznych w Stolicy już na początku 1414...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /21 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Intelektualiści w radzie królewskiej (1384 - 1434)

   

  W okresie panowania Władysława Jagiełły zaznacza się funkcjonowanie rady królewskiej. Istniały dwa rodzaje rady:

  consilium baronum et prelatorum

  consilium supremum.

  Consilium baronum et prelatorum składało się z abp, bp, wojewodów, głównych kasztelanów oraz najwyższych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /10 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działalność intelektualistów w sporach polsko - krzyżackich do I pokoju toruńskiego

   

  Po zawarciu unii polsko- litewskiej stosunki z Zakonem Krzyżackim uległy pogorszeniu. W rokowaniach podejmowanych celem ułożenia spraw spornych w latach 1388- 1390, obok wybitnych panów polskich, uczestniczyło 2 intelektualistów:

  doktor obojga praw Piotr Wysz

  doktor prawa kanonicznego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /14 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anonimowi uczeni krakowscy o państwie i władzy - Conislium (nota) Revocatur in dubium

   

  Nota ma charakter prawniczego consilium o układzie scholastycznym. Rozważa problem korzystania przez króla polskiego z pomocy niewiernych w wojnach sprawiedliwych, toczonych przeciw innym chrześcijanom.

  Autor najpierw przytacza 5 argumentów przeciw dopuszczalności pomocy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /2 763

  praca w formacie txt

Do góry