Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Ludy prymitywne Ameryki Północnej (XVI w.)

   

  Ludność dzisiejszej Kanady składała się z plemion pozostających na różnym stopniu rozwoju, w zasadzie jednak nader prymityw­nych. Byli to myśliwi, rybacy oraz zbieracze, którym za narzędzia służyły wyroby z drewna (posiadali łuki), kamienia, a na północy z koś­ci. Niektóre z plemion potrafiły...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /4 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura Majów

   

  Najciekawszą stronę życia ówczesnych Ma­jów stanowiła ich kultura. Związana była ona przede wszystkim z religią i liczną grupą kap­łanów. Religia Majów polegała na wierze w wielu bogów będących często uosobieniem sił przyrody (animizm) i życie pozagrobowe oraz w walkę dobra i zła (dualizm)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /1 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odrębność cywilizacyjna ludów Ameryki w XVI w.

   

  O ile Azja, a częściowo i Afryka pozostawa­ły od wieków w kontaktach handlowych, poli­tycznych i kulturalnych z Europą, to zupełnie oddzielnie żyła ludność Ameryki Północnej i Południowej.

  Wprawdzie pierwotnie przyszła tam ona najprawdopodobniej, z Azji poprzez Kamczatkę i Alaskę, kiedyś być...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /1 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zróżnicowanie cywilizacyjne i polityczne ludności Afryki w XVI w.

   

  Kontynent afrykański był położony najbli­żej rozwiniętych krajów Europy, a jego śród­ziemnomorskie pobrzeża należały history­cznie do tego samego ciągu cywilizacyjnego, co południowe kraje europejskie. Egipt i pań­stwa Maghrebu, rządzone przez arabskich wyznawców islamu, później Turków, były...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /2 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwa Sudanu w XVI w.

   

  Państwo Mali ze stolicą tej nazwy, powstało w XIII w. na gruzach istniejącego wcześniej państwa Ghana, zajmując obszar od rzeki Se­negal do obecnej Nigerii. Nie znamy dokład­niej dziejów państwa Mali poza tym, że lud­ność zajmowała się rolnictwem, że główną ga­łęzią rzemiosła było tkactwo...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /4 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwa muzułmańskie i Etiopia w XVI w.

   

  Poza omawianymi państwami (Mali, Song-haj i Kongo) w większej części Afryki również istniały — choć mniej lub bardziej ukształto­wane i trwałe — organizmy polityczne, co świadczy o rozwiniętej strukturze społecznej zamieszkujących te ziemie ludów. I tak z pań­stwem Songhaj sąsiadowały państwa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /3 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie państwa Wielkiego Mogoła w Indiach

   

  Wiek XVI w dziejach Indii był okresem tworzenia się tzw. państwa Wielkiego Mogo­ła. Na przełomie XV i XVI stulecia Półwysep Indyjski stanowił teren rozbity politycznie na wiele drobnych państw i państewek. Najwięk­szym państwem w południowych Indiach był Widżajanagar, kraj etnicznie i religijnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /1 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo, gospodarka i kultura Indii w XVI w.

   

  Struktura wewnętrzna państwa Wielkiego Mogoła opierała się na zależnych od władcy feudałach-muzułmanach, którzy otrzymywali dożywotnie nadania lenne (tzw. dżagiry), za co byli zobowiązani do służby wojennej z od­działem zbrojnych, zależnym od wielkości nadania. Obok lennych feudałów na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /4 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo Sełewidów w Iranie (Persji)

   

  Ziemie perskie na przełomie XV i XVI w. posiadały ludność silnie zróżnicowaną społe­cznie, politycznie i religijnie. Obok ludów osiadłych, rolniczych, żyły tu koczownicze plemiona pasterskie. Większość ludności wy­znawała islam, choć poważną grupę stanowili chrześcijanie.

  Pod względem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /6 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indonezja w XVI w.

   

  Indonezja, skupiająca wiele wysp wraz z południową częścią Półwyspu Malajskiego, przedstawiała pod" względem społecznym róż­norodny obraz. Obok rozwiniętego feudaliz-mu na Jawie, na pozostałych wyspach istniała wspólnota pierwotna. Brak było również jednolitości religijnej, gdyż obok hinduizmu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /3 862

  praca w formacie txt

Do góry