Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Skutki odkryć geograficznych w Portugalii

   

  Portugalskie imperium zamorskie i potęga jego handlu i floty nie były trwałe. Jako mały kraj Portugalia nie mogła kolonizować swą ludnością zdobytych czy podporządkowa­nych sobie terenów. Jednocześnie w metropo­lii występowały ujemne skutki nastawienia się gospodarki głównie na zyskowny handel...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /2 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podbój Peru

   

  Następnym etapem odkryć i podbojów hiszpańskich stało się opanowywanie Amery­ki Południowej. Nie oznacza to pełnego za­niedbania Ameryki Północnej. Tu jednak wa­runki miejscowe nie były pociągające dla od­krywców, a wrogie szczepy indiańskie utrud­niały kolonizację; która ograniczała się do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /4 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podbój Meksyku

   

  Z wyspy Kuby wyszły dalsze wyprawy na kontynent amerykański. Gubernator Yelas-quez próbował w latach 1517 i 1518 wysyłać oddziały na półwysep Jukatan, gdzie natrafiły one na silny opór Majów i nie osiągnęły więk­szych sukcesów. Dopiero w 1519 r. wyruszyła większa wyprawa, licząca około 500...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /2 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele wypraw odkrywczych w XVI w.

   

  Różnie określano cele wypraw odkry­wczych i ich hierarchię. Przede wszystkim du­żą rolę odgrywało poszukiwanie nowej drogi do Indii, by dotrzeć do źródeł towarów wschodnich, tzw. lewantyńskich. Przez więk­szość późnego średniowiecza w Europie ce­niona niezmiernie i kupowano w dużych iloś­ciach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /3 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura Inków

  Religia Inków składała się z elementów animizmu i totemizmu; o kulcie przodków i wierze w życie pozagrobowe świadczą zwyczaje mumifikacji zwłok i bogate wyposażenie grobów. Kapłani opracowali kosmogonię, tłumaczącą stworzenie świata, król zaś uchodził za uosobienie boga-słońca, co dawało mu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /1 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwarunkowanie wypraw odkrywczych w XVI w.

   

  Główne źródło odkryć stanowiły podróże drogą morską w kierunku Afryki, Azji i Ame­ryki. By podróże te mogły być przedsięwzięte, konieczny był postęp w dziedzinie żeglarstwa oraz powstanie nowych warunków społe­cznych, umożliwiających organizowanie wy­praw. Postęp w dziedzinie żeglarstwa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /5 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo i społeczeństwo Inków w XVI w.

  W początkach XV w. na terenie obecnego Peru jedno z plemion, zwane Inka, podbijając plemiona sąsiednie poczęło tworzyć największe państwo w Ameryce przedkolumbijskiej.

  Na przełomie XV i XVI w. państwo to objęło cały obszar północnych i środkowych Andów, od obecnej Kolumbii do Chile, z około 6...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /4 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aztekowie

  W XIII w. do doliny Meksyku przybyli Aztekowie, zakładając na jeziorze Texicoco miasto Tenochtitlan. W XV w. podbili oni okoliczne plemiona i założyli konfederację aztecką. Swój rozwój społeczny, jako społeczeństwa klasowego, i kulturalny zawdzięczali wcześniej osiadłym na tym terenie plemionom...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /3 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ludy prymitywne Ameryki Południowej (XVI w.)

   

  Również ludność Ameryki Południowej, poza jej północno-zachodnią częścią, żyła na bardzo niskim poziomie rozwoju społecznego. Byli to głównie rybacy, myśliwi i zbieracze-, jedynie nad Amazonką i Orinoko istniała u-prawa roli. Ustrój społeczny ludności pampa-sów, oprócz najbardziej prymitywnej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /1 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo i państwo Majów w XVI w.

   

  Najwyższy poziom rozwoju społecznego osiągnęły ludy zamieszkujące dzisiejszą Ame­rykę Środkową, przede wszystkim Meksyk wraz z półwyspem Jukatan oraz północno-zachodniączęść Ameryki Południowej, głów­nie Peru. Wśród ludów tych najwybitniejszą rolę odegrali Majowie, Aztekowie i Inkowie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /3 370

  praca w formacie txt

Do góry