Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ROZWÓJ GOSPODARKI TOWAROWO - PIENIĘŻNEJ W XVI w. - Ogólna charakterystyka przemian

   

  Wiek XVI dla wielu badaczy jest okresem narodzin kapitalizmu w Europie. Pojawienie się dużych kapitałów kupieckich i to nie ukry-tychjako skarby, ale czynnych w postaci środków obrotowych w handlu, w kredycie czy w finansowaniu produkcji, ponadto pojawienie się form produkcji o charakterze manufaktu­rowym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /4 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja kolonii hiszpańskich w Ameryce w XVI w.

   

  Posiadłości hiszpańskie w Ameryce uzyska­ły szybko administrację królewską, co wyni­kało tak z uprawnień monarchy, który rościł sobie prawo do zwierzchnictwa nad odkrywa­nymi ziemiami i zezwalał na zajmowanie ich, jak i z faktu, że na terenach tych osiedlali się Hiszpanie, co wymagało stworzenia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /2 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja kruszców szlachetnych w Ameryce (XVI w.)

   

  Największym jednak bogactwem dla ówczesnych ludzi kontynentu amerykańskie­go były kruszce szlachetne, złoto i srebro, któ­re zaczęto wydobywać w nie spotykanych do­tąd ilościach. Według przybliżonych obliczeń w latach 1521—44 wydobywano tu rocznie około 31 tysięcy kg srebra (gdy w całej Euro­pie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /4 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ odkryć na gospodarkę hiszpańską (XVI w.)

   

  Ocena gospodarki hiszpańskiej wywoływa­ła wiele dyskusji i do ostatecznych konkluzji jest jeszcze daleko. Niewątpliwie nie była ona kwitnąca, jednakże nie można się także zgo­dzić z dawniejszymi historykami, którzy twierdzili, że przez większość XVI w. pozosta­wała ona w upadku.

  Odbijały się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /6 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkrycia angielskie na Atlantyku

   

  Główne wyprawy odkrywcze na przełomie XV i XVI w. wyszły z Portugalii i Hiszpanii, choć w ich ekspedycjach brali niekiedy udział obcokrajowcy, wyłącznie niemal Włosi. Rolę drugoplanową w dziele odkryć geografi­cznych odegrali Anglicy i Francuzi, a tylko sporadycznie próbowali się doń włączyć...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /4 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkrycie Ameryki

   

  Wyprawy odkrywcze Hiszpanów nie były przygotowane ani tak planowo, ani przemyś­lane tak dokładnie, jak wyprawy portugalskie.  

  Wprawdzie zjednoczenie Hiszpanii i wyparcie Maurów z Półwyspu Pirenejskiego dopro­wadziło Hiszpanów -do brzegów Afryki, a w 1479 r. opanowali oni Wyspy Kanaryjskie, ale wyprawa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /2 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsze wyprawy odkrywcze Portugalczyków

   

  Pierwszym państwem, które przystąpiło na wielką skalę do organizowania morskich wy­praw odkrywczych, była Portugalia. Wcześ­niej od Hiszpanii wyzwolona z niewoli Mau­rów. Portugalia już w XIV w. osiągnęła roz­kwit polityczny i gospodarczy, a przeciągające się walki z cofającymi się mahometanami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /3 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkrycia portugalskie w Azji

   

  Drugi etap wypraw portugalskich rozpo­częła ekspedycja trzech stateczków, które pod dowództwem Bartłomieja Diaza wyruszyły na poszukiwanie legendarnego kraju chrześcijań­skiego, królestwa „księdza Jana" i drogi do Indii. Wyprawa ta dotarła w 1487 r. do połud­niowego krańca Afryki, do Przylądka Burz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /4 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Portugalskie imperium kolonialne (XVI w.)

   

  W ten sposób w połowie XVI w. imperium kolonialne Portugalii rozciągało się od Brazy­lii, gdzie Portugalczycy zaczęli się osiedlać w 1549 r., po Wyspy Sundajskie na wschodzie.

   Ograniczała je linia demarkacyjna, na zacho­dzie przebiegająca koło 50 południka długości zachodniej, ustalona wspólnie z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /3 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyprawa Magellana (XVI w.)

   

  Druga wielka hiszpańska wyprawa odkry­wcza związana była z rywalizacją portugal-sko-hiszpańską. Portugalczyk Ferdynand Magellan, uczestnik wypraw portugalskich do Indii, wiedząc już o istnieniu poza Ameryką Oceanu Spokojnego,' rzucił projekt dotarcia do Indii drogą morską na zachód, omijając od...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /2 619

  praca w formacie txt

Do góry