Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Liszajec zakaźny

  Jest to zakażenie paciorkowcowe albo mieszane paciorkowcowo-gronkowcowe, wywołane zazwyczaj przez kontakt zewnętrzny — bezpośrednio z chorym lub za pośrednictwem przedmiotów. Zakażenie może pochodzić również z błon śluzowych nosa.

  Objawy kliniczne. Wykwitami początkowymi są wiotkie pęcherze, szybko...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /1 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DORAŹNA POMOC PSYCHIATRYCZNA

  Zmiany w lecznictwie psychiatrycznym, wprowadzenie środków psychotropowych, które umożliwiły prowadzenie chorych psH chicznie poza obrębem instytucji psychiatrycii nych, a z drugiej strony złożoność życia człowieka współczesnego, powodująca narastanie różnych problemów psychospołecznych, spowodowały...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /3 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podniecenie katatoniczne

  W tym stanie również istnieje możliwość zachowań uszkadzających otoczenie lub siebie, ale pacjent nie wydaje się być agresywny. Raczej jest on zagubiony, przerażony, bezradny, żyjący we własnym świecie. Jednak brak kontaktu rzeczowego, czasem mutyzm, negatywizm, niezrozumiałość i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podniecenie maniakalne

  W tym stanie pacjent ocenia, że czuje się doskonale i nie widzi potrzeby interwencji lekarskiej, a próby jej zorganizowania przez otoczenie przyjmuje -z gniewem. Tymczasem jego niekontrolowane popędy, z brakiem krytycyzmu, o-gromna ekspansja, reakcje gniewne, agresja powodują, iż do takiej interwencji dochodzi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /1 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napad panicznego lęku

  Najbardziej typowo występuje w nerwicy lękowej. Pacjent czuje się bezradny, z przekonaniem o zagrożeniu życia. Kontakt z lekarzem ogranicza do opisu swych dolegliwości somatycznych towarzyszących lękowi, poza tym nie jest w stanie koncentrować się na niczym. Dlatego już ukierunkowanie wywiadu wokół...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /1 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespól hiperwentylacyjny

  Nowoczesne podręczniki podkreślają. iz. zespół ten jest jednym z najczęstszych wśród manifestacji niepokoju w praktyce klinicznej. Jednocześnie fakt ten nie jest doceniany przez lekarzy. Hiperweiitylaęja jest w pewnym sensie atawistycznym odruchem obronnym w sytuacji zagrożenia (lęku), jakby odruchowym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /2 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usiłowanie samobójstwa

  Aktywność samobójcza, poczynając od myśli,Srozważań o samobójstwie, poprzez niejawne, maskowane sposoby- działań, które mogą doprowadzić do śmierc^ikońcżąc na samobójstwach dokona-L nych, jest zjawiskiem częstym w populaeji ogólnej. Może ona być powodem doraźnej interwencji, choć stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /1 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LECZENIE METODAMI SOCJALNYMI

  Punktem wyjścia do stosowania różnych oddziaływań społecznych jest fakt, że choroba psychiczna zaburza funkcjonowanie człowieka, jako członka grupy, utrudnia lub uniemożliwia pełnienie niektórych ról spo-f; łecznych, podejmowanie odpowiedzialności, skuteczne komunikowanie się z innymi. Postępowanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /2 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upośledzenie umysłowe

  Upośledzenie umysłowe cechuje się obniżonym w stosunku do przeciętnego funkcjonowaniem intelektualnym, z towarzyszącym obniżeniem zdolności przystosowawczych, powstałym w okresie rozwojowym.

  W ostatnich latach zaszły duże zmiany w podejściu do problematyki upośledzeń umysłowych. Zaznaczyły się one...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /4 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie w psychiatrii

  Leczenie w psychiatrii wychodzi z kilku prostych założeń:

  I.    Człowiek jest jednością biologiczno-psy-chiczno-społeczną. Jego zaburzenia mają swe przyczyny, przejawy, skutki w każdej z tych składowych.

  II.    Choruje psychicznie nie układ nerwowy, ale określona osoba, pozostająca w związkach i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /909

  praca w formacie txt

Do góry