Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - DZIEDZICZENIE ZAWODÓW

   

  Czynnikiem przyspieszającym zarówno upadek życia miejskiego, jak kurczenie się drobnej własności chłopskiej, była polityka fiskalna państwa, które nie liczyło się z możliwościami płatniczymi podatników i rujnowało ich ściąganymi bezwzględnie nadmiernymi podatkami.

  Uchodząc przed uciskiem i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /1 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - LUDNOŚĆ

   

  Wysokość zaludnienia tego olbrzymiego obszaru jest w nauce przedmiotem dyskusji. Zarysowała się też duża rozbieżność poglądów w tej sprawie. Ostrożni badacze szacują liczbę mieszkańców ziem wchodzących w skład Cesarstwa Rzymskiego na schyłku III w. na co najmniej 50 mln, stwierdzając...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /2 032

  praca w formacie txt
 • Ocena 5.0

  KREATOR FORM ZŁOTNICZYCH

  Kreator form złotniczych - człowiek artysta rzeźbiarz, twórca, mistrz, którego główny materiał do pracy to: czyste złoto, próba - stop złota (0,960, 0,750, 0,585, 0,500, 0,375, 0,333), czyste srebro, próba - stop srebra (0,925), platyna, próba - stop platyny (0.950), połączenia metalu szlachetnego z innymi...

  Ocena /5.0 Kategoria / Inne

  Autor /AZYR Dodano /03.05.2012 Znaków /2 094

  praca w formacie txt
 • Ocena 5.0

  RYZA

  RYZA jako:

  RYZA - jednostka miary równa 500 (1000 - Austria) arkuszom papieru - format: A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1 (ISO), B4 (ISO), B5 (ISO), B4 (JIS), B5 (JIS), C3, C4, C5, C6, RA2, RA3, RA4

  Zastosowanie nazwy RYZA:

  handel, druk, sklep papierniczy, hurtownia papiernicza, grafika, drukarka, drukarnia...

  Ocena /5.0 Kategoria / Inne

  Autor /AZYR Dodano /03.05.2012 Znaków /2 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieś w Polsce — rozwój folwarku (XVI w.)

   

  Charakterystyczną cechą przemian w rol­nictwie europejskim XVI i pierwszej połowy XVII w. był fakt, że te same w zasadzie czynniki sprawcze, a więc wzrost cen i uprzywilejo­wanie w istniejącej sytuacji rynkowej produk­cji wiejskiej, szczególnie zbożowej, przy zwiększonym. zapotrzebowaniu na żywność...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ninomysl Dodano /03.05.2012 Znaków /5 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieś włoska i hiszpańska w XVI w.

   

  Znaczenie przechodzenia kapitałów miej­skich na wieś i skutki tegoż najwyraźniej może wystąpiły we Włoszech, szczególnie północ­nych. Trzeba przy tym zaznaczyć, że nie mo­żna tego procesu utożsamiać z wypieraniem i zastępowaniem szlachty przez mieszczan, gdyż z kapitałami miejskimi częstokroć...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ninomysl Dodano /03.05.2012 Znaków /4 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieś francuska w XVI w.

   

  Mniej zaawansowane przemiany spo-łeczno-gospodarcze dają się zaobserwować we Francji, szczególnie na wsi francuskiej. Fran­cja była krajem bardziej zróżnicowanym geo­graficznie i o różnolitej strukturze rolnej.

  W południowych regionach kraju panował sy­stem pól o nieregularnych kształtach, a w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ninomysl Dodano /03.05.2012 Znaków /5 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewrót cen w Europie w XVI w.

   

  Jednym z najbardziej charakterystycznych zjawisk w gospodarce europejskiej XVI stule­cia była tzw. rewolucja cen. Polegała ona na tym, że we wszystkich krajach europejskich od mniej więcej początku XVI w. coraz gwałtow­niej .zaczęły rosnąć ceny. Wzrastały przede wszystkim ceny zbóż, których wartość...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ninomysl Dodano /03.05.2012 Znaków /4 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postęp techniczny w rzemiośle, górnictwie i transporcie

   

  Większość wymienionych urządzeń i tech­nik znana była już w późnym średniowieczu, a w omawianym okresie jedynie skomplikowa­na budowa maszyn stanowiła pewną nowość. Poważniejsze nowości techniczne pojawiły się jednak w innych dziedzinach produkcji.

  Oko­ło 1450 r. wynaleziono ruchomą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ninomysl Dodano /03.05.2012 Znaków /5 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upowszechnienie napędu wodnego

   

  Postęp w całej wytwórczości rzemieślniczo--przemysłowej polegał przede wszystkim na wykorzystywaniu na wielką skalę energii wod­nej za pomocą kół wodnych. Młyny wodne były znane już dużo wcześniej i używane głów­nie do przemiału zboża. Jednakże w rozpatry­wanym okresie nastąpił wyraźny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ninomysl Dodano /03.05.2012 Znaków /2 758

  praca w formacie txt

Do góry