Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - SYTUACJA GOSPODARCZA

   

  Kryzys gospodarczy, który w III w. n. e. wstrząsnął Cesarstwem Rzymskim, pozostawił po sobie głębokie ślady w różnych dziedzinach życia. Zachwiana ekonomika państwa o ustroju niewolniczym, mimo wysiłków ze strony kół rządzących, nie powróciła całkowicie do równowagi.

  Częściowy nawrót do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /4 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERIODYZACJA DZIEJÓW

   

  Próby podziału dziejów na okresy czyli ich periodyzacja są równie dawne, jak sama historia. Wszyscy ci, którzy ją od zamierzchłych czasów uprawiali, usiłowali długi ciąg bytu ludzkości podzielić na ograniczone w czasie odcinki. Postępowali w ten sposób przede wszystkim ze wzglądów praktycznych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /3 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - SAMORZĄD MUNICYPALNY

   

  W skład poszczególnych prowincji wchodziły gminy miejskie (civitates, municipia), obejmujące poza terenem właściwego miasta duży niejednokrotnie okręg wiejski. Gminy te były ośrodkami lokalnego samorządu. Władzę sprawowała w nim rada miejska (curia), będąca odpowiednikiem rzymskiego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /1 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - STOSUNKI W LATYFUNDIACH

   

  W myśl zasad gospodarki naturalnej, latyfundyści dążyli do pełnej samowystarczalności. Ich czeladź (familia) wolna i niewolna składała się nie tylko ze służby domowej i robotników rolnych, ale również z rzemieślników, mających zaspokajać wszelkie potrzeby przemysłowe mieszkańców włości...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /1 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE ŚREDNIOWIECZA

   

  Ten trójdział historii świata w czasach Odrodzenia ze wzglądu na odmienną podstawą podziału uzyskał inny charakter. Oto bowiem humaniści, wyznaczając jako kryterium periodyzacji zjawiska z dziedziny kultury, przede wszystkim zaś twórczości literackiej, wyodrębnili obok okresu starożytności...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /6 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - ARMIA

   

  Siły zbrojne Cesarstwa liczyły na schyłku IV w. ok. 500 000 ludzi i były -podzielone na wojska kresowe (limitanei), osadzone w garnizonach pogranicznych, oraz rezerwowe (palatini i comitatenses), stacjonujące w ważniejszych punktach strategicznych wewnątrz kraju.

  Poważną trudność sprawiała kwestia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /1 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - PATROCINIA VICORUM

   

  Uprzywilejowany latyfundysta, niezależny od administracji lokalnej i dysponujący poważnymi środkami gospodarczymi oraz znaczeniem politycznym, oddziaływał przyciągające nagrobnych wolnych rolników w swoim sąsiedztwie.

  Często też dla wyzwolenia się od nadużyć urzędniczych i zapewnienia sobie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKRES HISTORII ŚREDNIOWIECZA POWSZECHNEGO

   

  Pojęcie historii powszechnej wyrosło w Europie z historii państw sukcesyjnych Cesarstwa Rzymskiego. Chociaż więc każdy z tych krajów posiadał własną specyfikę, która wyróżniała go znacznie od sąsiednich, łączyła je wszystkie w jedną całość wspólna tradycja rzymska. Poza nią występowały...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /2 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - UPADEK MIAST

   

  Uprzywilejowanie latyfundłów, powodujące kurczenie się drobnej własności ziemskiej, było prawdziwą klęską dla miast. W ustroju Cesarstwa, wzorowanym na dawnym ustroju Rzymu, rola miast była olbrzymia. Wokół nich skupiały się okręgi wiejskie, którymi zarządzał funkcjonujący w mieście samorząd...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /1 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - GRANICE

   

  Cesarstwo Rzymskie u schyłku IV w. n. e. obejmowało ziemie okalające Morze Śródziemne. Znalazło się ono wskutek tego całkowicie we władaniu Imperium (Marę Nostrum) i odgrywało rolę głównego szlaku komunikacyjnego, łączącego poszczególne prowincje tego państwa. Na kontynencie europejskim w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /1 523

  praca w formacie txt

Do góry