Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - ŚWIATOPOGLĄD CHRZEŚCIJAŃSKI

   

  Chrystianizm podkreślał z naciskiem istnienie w człowieku dwóch różnych pierwiastków — duchowego i materialnego. Ich współistnienie sprawiało, że całe życie ludzkie było stałym zmaganiem się wewnętrznym duszy i ciała. Religia, przez wysunięcie na czoło pierwiastka duchowego i pognębienie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /1 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - POCZĄTKI LITERATURY I SZTUKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

   

  Założenia ideologiczne nowej religii zaciążyły na życiu kulturalnym społeczeństwa schyłkowego Cesarstwa Rzymskiego. Chrystianizm miał przecież w głębokiej pogardzie wiedzę świecką, widząc w niej źródło tradycji pogańskich. Nie stać go było jednak na przeprowadzenie reformy szkolnej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /3 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - RUCHY SPOŁECZNE

   

  Kryzys gospodarczy, którego przejawy i skutki staraliśmy się przedstawić wyżej, wzmógł nasilenie walki klasowej. Przyjmowała ona rozmaite formy. Omówione wyżej ucieczki mieszkańców miast, czy też chłopów uchodzących przed uciskiem fiskalnym, były jedną z jej postaci.

  Obok jednak biernych przejawów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /1 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - PRZENIKANIE BARBARZYŃCÓW W GRANICE CESARSTWA

   

  Stan niepewności wywołany istniejącym w Cesarstwie fermentem powodował coraz większy brak rąk do pracy. Wiele prowincji, zwłaszcza położonych na pograniczu, znalazło się wobec tego w ciężkiej sytuacji, nie było bowiem komu uprawiać opuszczonej ziemi.

  Ponieważ radykalne rozwiązanie tych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /1 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - HEREZJE

   

  Chrystianizm, wyrosły na podłożu tęsknoty do zmiany panujących stosunków społecznych, łatwo stwarzał warunki do wystąpień buntowniczych. Były one jednak ostro zwalczane przez jego przywódców, którzy zajmowali zazwyczaj stanowisko oportunistyczne i za cenę uznania swej religii za panującą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /3 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - STOSUNKI RELIGIJNE

   

  Czynnikiem, który w swoim czasie odegrał dużą rolę w utrzymaniu jedności Cesarstwa, był pogański kult państwowy. Wprawdzie obok oficjalnych bóstw, tolerowano również inne o charakterze lokalnyin, ale czyniono to zawsze pod warunkiem oddawania czci również i opiekuńczym bóstwom Rzymu.

  Inaczej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /2 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - RUCHY PUSTELNICZE I MONASTYCZNE

   

  Ewolucja chrystianizmu, wywołana jego ugodą z Cesarstwem, potęgowała niezadowolenie gorliwych członków gmin kościelnych. Nabierali oni przekonania, że w nowych warunkach nie da się w ich obrębie pędzić życia zalecanego przez ewangelię.

  Ten przeto, kto nie chce z jej wskazań rezygnować, winien...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /1 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - USTRÓJ PAŃSTWOWY

   

  Na czele państwa stał cesarz (imperator), w którego rękach, jako monarchy absolutnego (dominus), spoczywała najwyższa władza. Był on uosobieniem i źródłem prawa. Wprawdzie jako chrześcijanin nie wymagał oddawania sobie czci boskiej, ale uważał się w dalszym ciągu za istotę nadziemską i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /1 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - UKŁAD SPOŁECZNY

   

  Edykt Karakalli z r. 212 zrównał w zasadzie w prawach wszystkich mieszkańców Cesarstwa. Dotyczył jednak tylko ludzi wolnych, a i wśród nich utrzymał w praktyce nierówność wynikającą ze stanu majątkowego. Obok wolnych istnieli jednak w państwie nadal liczni niewolnicy i wyzwoleńcy.

  Niewolnik...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /2 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY

   

  Od czasów Dioklecjana i Konstantyna Wielkiego ustalił się trzystopniowy podział administracyjny na prefektury, diecezje i prowincje. Liczba ich ulegała zmianom.

  Spis wyższych urzędników Cesarstwa (Notitia dignitatum), zachowany w prywatnej zapisce z początów V w., stwierdza, że państwo dzieliło się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /793

  praca w formacie txt

Do góry