Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  SĄSIEDZI CESARSTWA RZYMSKIEGO W KOŃCU IV WIEKU - NUBIA I SAHARA

   

  W Afryce sąsiadami Cesarstwa Rzymskiego były ludy koczownicze, dające się często we znaki pogranicznym prowincjom rzymskim. Tak więc nad górnym Nilem koczowali nubijscy Blemmowie, zaś na kresach południowych — od granicy Egiptu aż po brzegi Atlantyku — plemiona Berberów, należące do hamito-semickiej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELKA WĘDRÓWKA LUDÓW I ZAŁAMANIE SIĘ CESARSTWA NA ZACHODZIE - INWAZJA WIZYGOTÓW

   

  W połowie IV w. katastrofalna posucha wypaliła pastwiska w stepach środkowej Azji, zmuszając koczujące tam ludy do przejścia na inne obszary. Tak więc Hunowie, lud pochodzenia turskiego, wtargnęli na stepy nadwołżańskie i stamtąd posunęli się rychło ku Morzu Czarnemu.

  Ludność miejscową...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /2 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SĄSIEDZI CESARSTWA RZYMSKIEGO W KOŃCU IV WIEKU - KALEDONIA

   

  Najbardziej na północ wysuniętą prowincję Cesarstwa, jaką była Brytania, oddzielał od ziem będących w posiadaniu Piktów oraz Goidelów zwanych również Szkotami, Wał Hadriana. Były to plemiona preceltyckie i celtyckie, które w różnym czasie przybyły do Kaledonii, tj. dzisiejszej Szkocji.

  Tak więc...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SĄSIEDZI CESARSTWA RZYMSKIEGO W KOŃCU IV WIEKU - ERYN

   

  Przez Celtów zamieszkana była również sąsiadująca'z Brytanią Irlandia, znana podówczas pod nazwą Erynu (Erin) lub Hibernii. Celtowie przybywali tam z kontynentu falami. Pierwszą z nich stanowili w III w. przed n.e. Goidelowie, którzy zmieszali się z zamieszkującą Eryn ludnością pochodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SĄSIEDZI CESARSTWA RZYMSKIEGO W KOŃCU IV WIEKU - GERMANOWIE

   

  Na kontynencie europejskim zarówno nad Renem, jak i nad Dunajem, sąsiadami Cesarstwa byli Germanowie. Ich praojczyznę jednak stanowił Półwysep, Jutlandzki i Skandynawski.

  Stamtąd około r. 1200 przed n.e. przesunęli się oni ku południowi, wypierając z Niziny Niemieckiej Celtów. ;; Ta ekspansja...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /1 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SĄSIEDZI CESARSTWA RZYMSKIEGO W KOŃCU IV WIEKU - USTRÓJ SPOŁECZNY I POLITYCZNY GERMANÓW

   

  Wiadomości o życiu i ustroju społecznym ówczesnych Germanów historiografia dawniejsza czerpała wyłącznie z przekazów autorów antycznych. Źródłem specjalnie wykorzystywanym w tej mierze były pisma Cezara i Tacyta. Należy jednakże zwrócić uwagę na to, że między powstaniem Komentarzy o wojnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /5 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SĄSIEDZI CESARSTWA RZYMSKIEGO W KOŃCU IV WIEKU - IBERIA

   

  W Azji, w przeciwieństwie do Europy, Cesarstwo Rzymskie sąsiadowało na ogół z ludami o dawnej i wysokiej kulturze. Tak więc rzymska Łazika, czyli antyczna Kolchida, graniczyła na wschodzie z Kartlią.

  Oba te kraje były w istocie rzeczy składowymi częściami Iberii (dzisiejszej Gruzji). Zamieszkiwali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - ORGANIZACJA KOŚCIOŁA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

   

  Zwycięska religia wytworzyła wzorowaną na państwowej organizację \/ kościelną. Najniższym jej ogniwem była opisana wyżej gmina, zarządzana przez biskupa. Teren jej działania pokrywał się z terytorium rzymskiej civitas.

  Kult skupiał się jednak początkowo w stolicy okręgu, w świątyni e...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /2 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - KRYZYS CESARSTWA

   

  Osłabione przez kryzys, wstrząsane przez walki wewnętrzne, nie po-gadało Cesarstwo konstytucji regulującej przekazywanie władzy cesar-skieji Na skutek tego dochodziło często do aktów samowoli ze strony gwardii, która siłą wynosiła na tron swoich ulubieńców, a detronizowała tych, którzy nie potrafili...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - BUDOWNICTWO SAKRALNE

   

  W zubożałych i wyludnionych miastach, które zaniechały zbędnego w tych warunkach budownictwa mieszkaniowego, zwycięska religia podjęła budownictwo dla celów sakralnych.

  Ze względu na masowy udział wiernych w obrzędach religijnych, nowemu kultowi nie wystarczyły szczupłe pod względem przestrzennym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /1 504

  praca w formacie txt

Do góry