Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE NA WSCHODZIE - ODBUDOWA CESARSTWA PRZEZ HERAKLIUSZA

   

  Nieudolność Fokasa i terror, przy pomocy którego utrzymywał się przy władzy, budziły coraz większe niezadowolenia w społeczeństwie. Wykorzystali te nastroje stronnicy zamordowanego Maurycjusza i powstali przeciwko niemu pod wodzą egzarchy kartagińskiego. I oto podczas gdy jedna armia afrykańska...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /2 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE NA WSCHODZIE - RUCHY ETNICZNE NA POGRANICZU BAŁKAŃSKIM

   

  Polityka rewindykacji terytorialnych pochłaniała olbrzymie środki materialne i zmuszała do zaniedbywania bezpieczeństwa Cesarstwa na innych odcinkach. Poważnie przedstawiała się zwłaszcza sytuacja na granicy Dunaju.

  Oto nad dolnym biegiem tej rzeki uaktywniły się w tym czasie plemiona słowiańskie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /1 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE NA WSCHODZIE - REORGANIZACJA ODZYSKANEJ ITALII

   

  Z chwilą pacyfikacji kraju, rządy nad nim objął w charakterze namiestnika z tytułem patryc j usza zwycięski wódz ostatniej kampanii — Narzes.

  Dwudziestoletni blisko okres wojen gockich doprowadził do gospodarczego wyniszczenia Italii. Wiele miast leżało w gruzach, rolnictwo poniosło dotkliwe straty...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /1 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE NA WSCHODZIE - DEMY

   

  Ustrój schyłkowego Cesarstwa odsunął masy ludowe nie tylko od wpływu na rządy, ale nawet od bliższego kontaktu z cesarzem. Wzrastająca samowola administracji prowokowała jednak opór, który przybierał rozmaite formy. Wykorzystywano w tym celu również organizacje samorządowe ludności miejskiej, znane...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /1 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE NA WSCHODZIE - REWINDYKACJA HISZPANII

   

  Jeszcze ważyły się losy Italii, kiedy spory religijne i dynastyczne w państwie Wizygotów stworzyły pomyślne warunki dla interwencji Justyniana na Półwyspie Pirenejskim. Nie zważając na trudności piętrzące się gdzie indziej, wysłał on w r. 550 korpus ekspedycyjny do Hiszpanii.

  Interwencja...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE NA WSCHODZIE - WALKA Z PRÓBĄ EMANCYPACJI ODOAKRA

   

  Wypadki lat 476—480 w fikcyjny sposób rozszerzyły władzę cesarzy konstantynopolitańskich na prowincje zachodnie. Z tego stanu rzeczy nie od razu jednak zdali oni sobie sprawę. Próbowali przeto korzystać ze swych uprawnień, bez większego zresztą powodzenia.

  Tak więc kiedy Odoaker zaczął...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /1 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE NA WSCHODZIE - REFORMY WEWNĘTRZNE JUSTYNIANA

   

  Plan rewindykacji terytorialnych był tylko jedną częścią politycznego programu Justyniana. W dążeniu do przywrócenia państwu rzymskiemu mocarstwowości, zwracał on również pilną uwagę na uporządkowanie stosunków wewnętrznych.

  Kierując się tymi względami, nakazał przeprowadzenie kodyfikacji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /1 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE NA WSCHODZIE - RZĄDY TEODORYKA W ITALII

   

  Śmierć Odoakra nie wpłynęła w najmniejszym stopniu na silniejsze związanie Italii z Konstantynopolem. Zwycięski Teodoryk potrafił bowiem zmusić swych mocodawców znad Bosforu do nadania sobie uprawnień namiestniczych.

  Władał więc Italią w podwójnym charakterze: jako namiestnik cesarski w stosunku...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /1 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE NA WSCHODZIE - PRZEMIANY KULTURALNE NA WSCHODZIE

   

  Wzrost centralizmu państwowego, popieranego przez Justyniana, pozostawił wyraźne ślady w dziedzinie kultury. Dawne jej ośrodki w Antio-chii i Aleksandrii straciły w tym czasie, swoje znaczenie, ustępując miejsca Konstantynopolowi.

  Ośrodek ten, pozbawiony tradycji, rozwijał się pod wpływem życia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /2 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE NA WSCHODZIE - WALKA O PRZYWRÓCENIE CESARSTWU MOCARSTWOWOŚCI

   

  Zmiana nastąpiła z tą chwilą, kiedy w Italii zakończył życie Teodo-ryk (526) przekazując rządy swej córce Amalasuncie, w Konstantynopolu zaś odziedziczył tron po swym wuju Justynian (527).

  Nowy cesarz, wychowany jako przyszły władca, marzył o przywróceniu Cesarstwu dawnej mocarstwowości...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /1 772

  praca w formacie txt

Do góry