Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - KRYZYS WEWNĘTRZNY PAŃSTWA KALIFÓW

   

  Reformy podejmowane przez Omara wywoływały żywe niezadowolenie wśród zachowawczo nastrojonych kół arabskich. Nie cofnęły się one przed zamachem na życie kalifa, który w r. 644 zginął zamordowany przez nasłanego skrytobójcę.

  Śmierć Omara stworzyła warunki umożliwiające sięgnięcie po władzę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /3 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - RZĄDY OMAJADÓW

   

  Przejście kalifatu w ręce Omajadów spowodowało doniosłe zmiany w strukturze państwa arabskiego. Podczas bowiem, gdy pierwsi kalifowie byli przede wszystkim przywódcami religijnymi i odznaczali się prostotą życia, graniczącą niekiedy z ascezą, ich omajadzcy następcy upodobnili się całkowicie do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE NA WSCHODZIE - REFORMY ADMINISTRACYJNO - WOJSKOWE CESARSTWA WE WŁOSZECH

   

  W zmienionej gruntownie sytuacji rząd konstantynopolitański musiał wprowadzić nowy system rządzenia tym krajem. Zaszła więc potrzeba j zrezygnowania z przestarzałego dotąd w Cesarstwie rozdziału władzy cywilnej i wojskowej.

  Ponieważ Włochy stały się czymś w rodzaju marchii granicznej, władzę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - ZNACZENIE GEOGRAFICZNE ARABII

   

  Geograficzne położenie Arabii sprawiło, że kraj ten stał się pomostem łączącym południe (Abisynia) z północą (Cesarstwo Rzymskie) oraz zachód (Egipt) ze wschodem (Indie poprzez Persję).

  Przechodziły tędy międzynarodowe szlaki handlowe, a ludność miejscowa chętnie uczestniczyła w prowadzonej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE NA WSCHODZIE - RZYM I PAPIESTWO

   

  Jeszcze ciekawsze zmiany dały się zaobserwować w Rzymie. Miastu temu, po niszczących wojnach gockich i upadku znaczenia senatu, nadawał ton biskup rzymski, czyli papież. Od połowy przynajmniej V w. rościł on sobie, jako następca św. Piotra, pretensje do prymatu w Kościele katolickim.

  Sprawa ta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /1 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE NA WSCHODZIE - REFORMA ZAKONNA BENEDYKTA Z NURSJI

   

  Życie zakonne przeszczepiono na zachód jeszcze przed reformą bazyliańską. Tym tłumaczy się brak tutaj jakichkolwiek przepisów normujących zwyczaje zakonne i w rezultacie niejednolitość ich formy.

  Podczas jednak gdy na kontynencie występowała dążność do złagodzenia zwyczajów klasztornych, w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /2 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE NA WSCHODZIE - WOJNA Z PERSJĄ ORAZ NAJAZDY SŁOWIAN I AWARÓW

   

  W tym czasie, gdy na Półwyspie Apenińskim Cesarstwo traciło grunt pod nogami, ustępując przed naporem Longobardów, doszło do nowej wojny z Persją (572—591). Była ona długotrwała, przyniosła jednak dla Cesarstwa w efekcie przesunięcie granicy na terenie Armenii.

  Wykorzystując zaabsorbowanie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /1 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE NA WSCHODZIE - REWOLTA FOKASA

   

  Dłuższe przebywanie armii na północy stało się jednak przyczyną fermentu w jej szeregach. Wojska, którym wyznaczono leża zimowe na lewym brzegu Dunaju, porzuciły samowolnie obozy warowne i ruszyły na Konstantynopol. Marsz ten przybrał formę buntu wojskowego, na którego czele stanął jeden z niższych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE NA WSCHODZIE - NAJAZD PERSKI

   

  Tragiczna śmierć Maurycjusza stała się dla Persji pretekstem do zerwania zawartego przed paru laty pokoju. Jej władca, Chozroes II, występując rzekomo w obronie Maurycjusza, przekroczył granicę Cesarstwa.

  A że dokonany w Konstantynopolu przewrót nie wszędzie cieszył się poparciem, wojska perskie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE NA WSCHODZIE - NAJAZD LONGOBARDÓW NA ITALIĘ

   

  Stan ówczesnej Italii, osłabionej przez długoletnie wojny i despotyczne rządy Narzesa, sprawił, że Longobardowie wybrali ten właśnie kraj, jako przedmiot swojej agresji.

  Najeźdźcy nie natrafili tam na poważniejszy opór ze strony słabych garnizonów rzymskich, unikających starcia w otwartym polu i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /3 002

  praca w formacie txt

Do góry