Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - RUCHY ODŚRODKOWE

   

  Pierwsza zerwała swój związek z Bagdadem Hiszpania. Od chwili pojawienia się na tym terenie Abd-ar-Ramana, Abbasydzi utracili tam dotychczasowe wpływy. Po blisko 150 latach ten stan rzeczy został usankcjonowany formalnie. Było to dziełem Abd-ar-Ramana III, który podkreślił swą niezależność od...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /2 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - ROZROST TERYTORIALNY PAŃSTWA ARABSKIEGO ZA OMAJADÓW

   

  Walka z opozycją, jaką prowadził kalifat Omajadów, nie zahamowała dalszego rozrostu terytorialnego ich państwa. Po opanowaniu w końcu VII w. całej bizantyńskiej Afryki północnej, Arabowie wzięli udział w r. 711 w walkach dynastycznych hiszpańskich Wizygotów.

  Przekonawszy się zaś o słabości swych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /1 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - UPOWSZECHNIENIE PRZEZ ARABÓW ZDOBYCZY CYWILIZACYJNYCH

   

  Terytorialny rozrost kalifatu sprawił, że w obrębie państwa stworzonego przez Arabów znalazły się kraje o bardzo rozwiniętej kulturze i wielkich tradycjach cywilizacyjnych.

  Arabowie okazali się tym rzadkim rodzajem zdobywców, który stojąc pod względem kulturalnym o wiele niżej od ludów przez siebie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /2 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - HANDEL

   

  Największą jednak aktywność przejawili Arabowie w dziedzinie handlu. Ich zdolności kupieckie zabłysły tu w całej pełni. Państwo kalifów, będące geograficznym pomostem między bogatymi krajami wschodu i południa, a zacofanymi — zachodu i północy, — predestynowało Arabów do roli pośredników w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - ROZKWIT LITERATURY

   

  Epokę przed wystąpieniem Mahometa nazywali Arabowie „wiekiem ciemnoty". Rozpoczynając zwycięskie podboje, nie mieli oni własnej nauki i sztuki.

  Jako zdobywcy potrafili jednak narzucić swój język ludom stojącym niejednokrotnie na bardzo wysokim stopniu kultury. W krótkim czasie język proroka, tzn...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /2 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - FILOZOFIA

   

  Zagadnienia religijne, tak żywo dyskutowane wśród wyznawców islamu, wywołały zainteresowanie filozofią. Nowe horyzonty w tej dziedzinie otworzyły się dla nich z chwilą zapoznania się z filozofią grecką, kwitnącą w Syrii.

  Zaczęto przekładać w wielkiej ilości na język arabski dzieła myślicieli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - SZYICI I CHARYDŻYCI

   

  Przeobrażenia powodowały żywe niezadowolenie wśród rygorystycznie nastrojonych wyznawców islamu. Dzielili się oni na dwa obozy. Jeden stanowili tzw. szyici, t j. dawni stronnicy Alego.

  Po śmierci uznali go za męczennika, a swoje uczucia przenieśli na jego potomków. Głosili, że tylko jednostki z rodu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - WYSTĄPIENIE MAHOMETA

   

  Wzrosła poważnie grupa jego wyznawców i można było utworzyć z nich gminę religijną, na której czele stanął sam prorok. Nic dziwneg. że w tych warunkach Jatreb uzyskał nową nazwę „miasta proroka" — Medinat-an-nabi, czyli Medyny. Wyparła ona rychło z użycia dawniejszą.

  Zdolności organizacyjne...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /1 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - POCZĄTKI KALIFATU

   

  Rozwój teokratycznego państwa arabskiego uległ jednak chwilowemu zahamowaniu z chwilą śmierci Mahometa. Osierocona gmina muzułmańska dokonała wyboru przywódcy religijnego i szefa państwa, który otrzymał tytuł „zastępcy zesłanego przez Allaha" — Kalif rasul Allah. Został nim jeden z najdawniejszych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /2 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - ORGANIZACJA PAŃSTWA ARABSKIEGO

   

  Opanowanie przez Arabów krajów o wysokim poziomie cywilizacji i unormowanym przez wielowiekową tradycją ustroju państwowym, zmuszało zwyciązców do przeprowadzenia reform w rządzonym dotąd pa-triarchalnie państwie teokratycznym. Zwykło sią je przypisywać Omaro-wi. W rzeczywistości jednak tylko...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /3 500

  praca w formacie txt

Do góry