Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - TRIUMF PARTYKULARYZMU

   

  Tak więc w praktyce już w połowie IX w. nastąpił rozkład jednolitego państwa karolińskiego, które, pomijając rozdrobnienie wywołane przez podziały dynastyczne, zmieniło się w konglomerat ziem znajdujących się w rękach możnowładców.

  W praktyce też każda włość przekształciła się w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /2 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - SZTUKI PLASTYCZNE

   

  Dzięki inicjatywie Karola i jego otoczenia, powstały liczne ośrodki działalności artystycznej. Architekci, malarze i rzeźbiarze, wspierani opieką możnych, stworzyli okazałą sztukę dworską, opierając się na wzorach późnorzymskich i bizantyńsko-raweńskich.

  Obok twórczości o charakterze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /3 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - KRYZYS MONARCHII KAROLIŃSKIEJ

   

  Olbrzymie państwo Karola Wielkiego kryło w sobie zarodki przyszłego rozkładu. Złożone z krajów połączonych w jedną całość siłą oręża, nie posiadało poza osobą władcy zaHnej wspólnej więzi. Brak jednolitej bazy gospodarczej przesądzał zresztą o nietrwałości tego tworu. Jeśli więc...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /2 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - DZIEJOPISARSTWO KAROLIŃSKIE

   

  Wielkie osiągnięcia dynastii karolińskiej budziły już przed Karolem Wielkim zainteresowanie dziejopisów. Poczynając od daty zgonu Karola Młota istnieje też oficjalna historiografia dworska w formie Roczników Królewskich, doprowadzonych do r. 829.

  Analogiczną rolę do tej, jaką na dworze władców...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - GOSPODARKA DOMANIALNA

   

  Mała własność została w tym okresie w znacznym stopniu pochłonięta przez wielką tak, że ta ostatnia nadawała właściwy charakter ówczesnym stosunkom rolnym. Każda włość prowadziła samowystarczalną gospodarkę zamknigtą. Wszystkie potrzeby starano się zaspokajać własnymi siłami, a wszelkie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /2 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - REFORMA MONETARNA KAROLA WIELKIEGO

   

  Upadek handlu powodował odpływ złota z krajów, które go przeżywały. Panujący dotychczas wszechwładnie na Zachodzie złoty_ solid począł wobec tego znikać z obiegu, ustępując miejsca srebru.

  Dokonywaną przez samo życie i zapoczątkowaną przez Pepina Krótkiego reformę monetarną ujął w ramy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - RENESANS KAROLIŃSKI

   

  Rządy Karola Wielkiego zaznaczyły się w dziejach kultury tak znacznym podniesieniem jej poziomu, że historiografia zachodnia nie zawahała się okresowi temu nadać nazwę „Renesansu Karolińskiego".

  Badania nad genezą omawianego zjawiska wykazały jego ścisły związek z przeprowadzaną przez Karola...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /2 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - SZKOLNICTWO KAROLIŃSKIE

   

  Kształceniem kandydatów do stanu duchownego zajmowały się dotychczas klasztory. Poziom nauczania był tam bardzo niski. Toteż Karol Wielki nakazał przede wszystkim przeprowadzić reformę szkół klasztornych, a niezależnie od nich, polecił zakładać w lilolicach diecezji nowe szkoły katedralne. Starano...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /2 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - SĄDOWNICTWO

   

  Organizacja sądownictwa nie uległa od czasów merowińskich poważniejszym zmianom. Sąd hrabiego utrzymał się w dalszym ciągu. Ponieważ jednak na zgromadzenia sądowe (mallum), odbywające sią co miesiąc, trudno było ściągać wszystkich ludzi wolnych danego okręgu, Karol zgodził się, aby obecność...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - SŁUŻBA WOJSKOWA

   

  Jednym z najpoważniejszych ciężarów, jaki spoczywał na barkach mieszkańców Cesarstwa Karolińskiego, był obowiązek służby wojskowej.

  Wprawdzie już Karol Młot, przeprowadzając w obliczu niebezpieczeństwa saraceńskiego reformę armii frankijskiej, uzależnił obowiązek służby w stworzonej przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /2 285

  praca w formacie txt

Do góry