Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - RYCERSTWO FEUDALNE

   

  Feudałowie zamieszkujący te zamki przedstawiali się równie pierwotnie, jak ich surowe siedziby. Najdawniejszy epos rycerski (chansons de gęste) przedstawiał z reguły swoich bohaterów jako dzikich i okrutnych wojowników.

  W miarę jednak postępującej pacyfikacji kraju, obyczaje rycerstwa ulegały...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Andonik Dodano /04.05.2012 Znaków /2 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - HOSPITES CZYLI GOŚCIE

   

  Mimo wielkiego rozpowszechnienia poddaństwa nie należy przypuszczać, aby cała ludność wiejska w nim pozostawała. Przeciwnie, obok poddanych spotykało się, w zależności od warunków lokalnych, bardziej lub mniej licznych wolnych chłopów, a także tzw. gości.

  Na mocy stanu faktycznego, przenosili się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Andonik Dodano /04.05.2012 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - UPRAWNIENIA PANA FEUDALNEGO

   

  Pan feudalny nie administrował osobiście posiadanymi przez siebie włościami. Rolę tę spełniał w jego imieniu wyznaczony przezeń oficjalista — włodarz, czyli tzw, mer_ (waior).

  Mógł nim być zarówno wolny, jak poddany. W każdym razie już samo sprawowanie tych funkcji, jeśli nie był człowiekiem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Andonik Dodano /04.05.2012 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - PRZEMIANY W RZEMIOŚLE

   

  Równolegle z postępem zarysowującym się w rolnictwie, podnosiła się również metoda produkcji rzemieślniczej. Udoskonalano proces wydobywania i obróbki rud metali, technikę przędzalniczą i tkacką, nawet obróbkę skóry, drzewa i kamienia.

  Nowe zdobycze techniczne, wymagające umiejętności w ich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Andonik Dodano /04.05.2012 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - ODRADZANIE SIĘ ŻYCIA MIEJSKIEGO

   

  Pod wpływem takiego podziału pracy, osady, które w czasach antycznych były miastami, a później nie różniły się niczym od osiedli wiejskich, zaczęły przekształcać się ponownie w ośrodki życia rzemieślniczego i handlowego.

  Odradzały się więc zamarłe miasta rzymskie; obok nich powstawały też...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Andonik Dodano /04.05.2012 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - ROZWÓJ HANDLU

   

  W warunkach wywołanych rozdziałem produkcji rzemieślniczej i rolnej oraz wyodrębnieniem się miasta od wsi powstawał rynek lokalny i rozwijała się gospodarka towarowo-pieniężna.

  Stosunki włości feudalnej z rynkiem lokalnym mogły układać się w sposób dwojaki: albo fihłop sam sprzedawał posiadane...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Andonik Dodano /04.05.2012 Znaków /1 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - POŁOŻENIE LUDNOŚCI PODDAŃCZEJ

   

  Proces przekształcania się warunków życia ludności chłopskiej odbywał się powoli i przed wiekiem XII nie miał szerszego zasięgu. Do tego czasu sytuacja tej klasy była wyjątkowo ciężka. Utraciwszy własność ziemi i zeszedłszy do roli jej użytkownika, stała się ona zależna od pana feudalnego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Andonik Dodano /04.05.2012 Znaków /5 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - PRZEMIANY W ROLNICTWIE

   

  Ustrój feudalny, który kształtował się w Europie zachodniej od czasu upadku niewolniczego Imperium Rzymskiego, uległ w ciągu X i XI w. poważnym przeobrażeniom. Były one wywołane powolnym, ale stałym wzrostem sił wytwórczych. Oto bowiem w rolnictwie, podstawowej podówczas dziedzinie produkcji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Andonik Dodano /04.05.2012 Znaków /1 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANCJUM I BAŁKANY W ŚREDNIOWIECZU - MIASTA

   

  W przeciwieństwie do krajów Zachodu, życie miejskie w Bizancjum nie tylko nie uległo osłabieniu, ale nadal rozwijało się pomyślnie. Przyczyny tego zjawiska należy dopatrywać się w stanie przemysłu, który mimo istnienia rzemiosła domowego we włościach możnowładczych i kościelnych, rozwijał się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /2 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANCJUM I BAŁKANY W ŚREDNIOWIECZU - STOSUNKI ROLNE

   

  Ziemia, stanowiąca główne źródło bogactwa Bizancjum, była w znacznym stopniu skoncentrowana w rękach wielkich właścicieli ziemskich, do których zaliczało się zarówno możnowładztwo, jak instytucje kościelne.

  Możnowładztwo, chociaż nie uległo feudalizacji w tym stopniu co na Zachodzie, zdołało...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 254

  praca w formacie txt

Do góry