Studia /78 798 prac/

  • Ocena brak

    CESARSTWO I PAPIESTWO W ŚREDNIOWIECZU - ZATARG O INWESTYTURĘ

     

    Procesowi emancypacyjnemu Papiestwa nie przeciwstawiała się ani słaba regencja, ani też Henryk IV, zajęty w pierwszych latach swych samodzielnych rządów sprawami wewnętrznymi Rzeszy.

    Ponieważ zaś sytuacja wewnętrzna Rzeszy uległa w tym czasie znacznej poprawie, młody władca mógł poświęcić...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /4 042

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    CESARSTWO I PAPIESTWO W ŚREDNIOWIECZU - RUCH REFORMY KOŚCIELNEJ

     

    Myśl o naprawie ówczesnego Kościoła była realizowana w odrębny sposób w różnych środowiskach. Najwcześniej podjęto ją w takich domach zakonnych, jak burgundzkie Cluny (założone w r. 910) oraz lotaryńskie Brogne i Górze, nieco zaś później — we frankońskim Hirsau. Rozpocząwszy od reformy życia...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /1 766

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    CESARSTWO I PAPIESTWO W ŚREDNIOWIECZU - ROZWARSTWIENIE RUCHU UBOGICH

     

    Qbóz reformy kościelnej posiadał wiernego sojusznika wśród zwolenników dobrowolnego ubóstwa. Klasycznym tego przykładem była Pataria mediolańska, która stała się ostoją stronnictwa gregoriańskiego w Lombardii i odegrała wybitną rolę w zwalczaniu tamtejszego episkopatu nastawionego procesarsko.

    Nic...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /1 555

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    RUCH KRUCJATOWY W ŚREDNIOWIECZU - KRUCJATA RYCERSKA

     

    Jej rekrutacja przekroczyła również najśmielsze przewidywania organizatorów. Sam Urban II obliczał zgłoszonych krzyżowców na 300 000 głów. Ponieważ tak olbrzymiej armii nie dałoby się w marszu wykarmić, organizatorzy zgodzili się na to, że do Konstantynopola ruszy ona w paru kolumnach, skupiających...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /1 264

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    RUCH KRUCJATOWY W ŚREDNIOWIECZU - STOSUNEK BIZANCJUM DO KRZYŻOWCÓW

     

    Wieść o nadciąganiu tak licznych zastępów rycerstwa zachodniego napawała niepokojem cesarza Aleksego. Sytuacja polityczna Bizancjum w tym czasie nie wymagała bowiem obcej pomocy. Zachodziła więc obawa, że przybysze zechcą podporządkować sobie osłabione Cesarstwo, a w najlepszym razie — zmusić je do...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /1 080

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    RUCH KRUCJATOWY W ŚREDNIOWIECZU - UTWORZENIE HRABSTWA EDESSY

     

    Tymczasem Baldwin, który opuścił Cylicję, lecz nie zrezygnował z nadziei utworzenia własnego państwa feudalnego na wschodzie, pod pretekstem udzielenia pomocy armeńskiemu władcy Edessy pospieszył za Eufrat, Zakończyło się to niebawem przejęciem rządów nad tym terytorium przez przedsiębiorczego...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /447

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    RUCH KRUCJATOWY W ŚREDNIOWIECZU - KRUCJATA LUDOWA

     

    Obok feudalnego rycerstwa, zaprawionego w boju, zgłaszali się masowo słabo wyekwipowani chłopi, będący w takiej wyprawie jedynie ciężarem. Liczne zgłoszenia napływały zwłaszcza z .

    Francji i Cesarstwa. Na tym bowiem obszarze, dotkniętym klęską urodzaju, spodziewano się głodu na przednówku r...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /2 058

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    CESARSTWO I PAPIESTWO W ŚREDNIOWIECZU - SKUTKI FEUDALIZACJI KOŚCIOŁA

     

    Spór o prymat w świecie chrześcijańskim, toczący się między władzą duchowną i świecką, przechodził w ciągu stuleci różne fazy, aby osiągnąć w XI w punkt szczytowy.

    Feudalizacja Kościoła w IX i X w. pociągnęła bowiem za sobą nie tylko jego zeświecczenie i rozkład moralny, ale...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Andonik Dodano /04.05.2012 Znaków /599

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    CESARSTWO I PAPIESTWO W ŚREDNIOWIECZU - HENRYK III — CEZAROPAPIZM

     

    Wzajemne stosunki między koroną a światem feudalnym uległy dalszemu zaostrzeniu za następców Konrada II. Jego syn, Henryk III (od 1049), w walce tej uzyskał zdecydowaną przewagę, podnosząc prestiż Cesarstwa do nieznanego dotąd poziomu.

    Spacyfikowanie Rzeszy, uporządkowanie wewnętrznych stosunków...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Andonik Dodano /04.05.2012 Znaków /1 852

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    CESARSTWO I PAPIESTWO W ŚREDNIOWIECZU - POCZĄTKI RZESZY NIEMIECKIEJ

     

    Państwo Franków Wschodnich, nazywane coraz częściej Niemcami, wyłamało się ze wspólnoty karolińskiej w 1885 r. A chociaż potomkowie Karola Wielkiego rządzili tym krajem jeszcze przez blisko ćwierć wieku, Niemcy odsuwały się coraz bardziej od kontaktów z zachodnimi ziemiami dawnego Imperium...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Andonik Dodano /04.05.2012 Znaków /2 050

    praca w formacie txt

Do góry