Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - TRUDNOŚCI SPADKOWE HENRYKA VI

   

  Projektowana wyprawa do Włoch mogła więc dojść do skutku dopiero z początkiem r. 1191, a koronacja cesarska w Rzymie nastąpić wiosną tegoż roku.

  Ta zwłoka sprawiła, że po spadek sycylijski sięgnął kuzyn zmarłego króla, Tankred i wobec ogólnej niechęci tamtejszego społeczeństwa do obcych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /1 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - PIERWSZA WYPRAWA FRYDERYKA I DO WŁOCH

   

  Sytuacja uległa jednak zmianie z tą chwilą, gdy w r. 1152 po zgonie Konrada III korona przeszła w ręce jego kuzyna Fryderyka I Rudobjrodego (Barbarossy). Młody ten władca potrafił załagodzić spór z Welfami, przekazu jąć Henrykowi Lwu, synowi Henryka Pysznego, Saksonię.

  Osiągnięta tą drogą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /1 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - ZABIEGI O DZIEDZICZNOŚĆ KORONY NIEMIECKIEJ

   

  Starając się podobnie jak ojciec o zapewnienie dynastii Sztaufów dziedzicznej korony niemieckiej i cesarskiej, szedł Fryderyk II na daleko idące ustępstwa wobec książąt Rzeszy.

  Przyznał im przeto prawa suwerenne w dziedzicznych księstwach i w praktyce przyczynił się do całkowitego zwycięstwa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - PLANY UNIWERSALISTYCZNE HENRYKA VI

   

  Opanowanie państwa Normanów włoskich zbliżyło Henryką VI do ideału monarchii uniwersalnej, o której marzył jego ojciec. Dalszy rozwój wypadków zdawał się powiększać jego szansę w tej dziedzinie. W tym samym bowiem 1194 r. władca armeńskiej Cylicji uznał się jego lennikiem, zaś na Sycylii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /2 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - SCHIZMA PAPIESKA — ALEKSANDER III I WIKTOR IV

   

  Wypadki rozgrywające się w Lombardii napawały kurię rzymską niepokojem. Widziała w nich zagrażające Papiestwu niebezpieczeństwo i szykowała się do podjęcia energicznej kontrakcji. W otoczeniu cesarza zdawano sobie sprawę z tych nastrojów. Toteż, kiedy l września 1159 r. zakończył życie Hadrian...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /1 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - PROBLEM SPADKU PO HENRYKU VI

   

  Umierający cesarz zdawał sobie sprawę z tego, że jego śmierć nie tylko przekreśli na przyszłość ambitne plany, ale również podważy osiągnięte dotąd sukcesy. Pragnął więc ratować to, co w tych warunkach dało się jeszcze zachować. Zwrócił się przeto do papieża, jako seniora Królestwa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - LIGA LOMBARDZKA

   

  Natomiast w Lombardii walka nie ustawała. Wprawdzie przewodzący opozycji antycesarskiej Mediolan musiał w marcu 1162 r. kapitulować, ale barbarzyńskie zburzenie tego miasta tytułem represji nie tylko nie doprowadziło do zakończenia działań wojennych, lecz je nawet zintensyfikowało. Ten stan rzeczy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /2 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH KRUCJATOWY W ŚREDNIOWIECZU - SZÓSTA KRUCJATA

   

  Mimo pewnego rozszerzenia terytorium państwowego, sytuacja Królestwa Jerozolimskiego przedstawiała się nadal krytycznie i była przedmiotem głębokiej troski tych wszystkich środowisk w Europie, którym utrzymanie jego niezależności leżało na sercu.

  Ponowna utrata Jerozolimy w r. 1244 stała się przeto...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /1 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYWALIZACJA FRANCUSKO - ANGIELSKA DO SCHYŁKU XIII WIEKU - REFORMY WEWNĘTRZNE MONARCHII KAPETYŃSKIEJ

   

  Mimo tych niepokojących objawów, jakie zarysowały się jaskrawo w wyniku krótkich rządów Ludwika VIII (1223—1226), długie panowanie jego następcy — Ludwika IX (1226—1270) — można uznać za okres wzmożenia prestiżu monarchii kapetyńskiej tak w kraju, jak poza jego granicami. Opozycja feudalna, która...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /1 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH KRUCJATOWY W ŚREDNIOWIECZU - SIÓDMA KRUCJATA

   

  Sytuacja Królestwa Jerozolimskiego w latach następnych pogarszała się literalnie z roku na rok. Coraz bardziej alarmujące wiadomości o nowych stratach nadchodziły do Europy. Pod ich wrażeniem Ludwik IX zdecydował się raz jeszcze interweniować zbrojnie i przystąpił do zorganizowania siódmej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /974

  praca w formacie txt

Do góry