Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - PONOWNY KONFLIKT Z PAPIESTWEM

   

  Trudno się dziwić, że w takich okolicznościach Grzegorz IX musiał się znaleźć ponownie w obozie antycesarskim i w r. 1239 rzucił na cesarza klątwę.

  Walka w tych warunkach uległa zaostrzeniu i papież, dla zmobilizowania przeciwko Fryderykowi całego świata chrześcijańskiego, zdecydował się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /3 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - KLĘSKA SZTAUFÓW I WIELKIE BEZKRÓLEWIE W NIEMCZECH

   

  Politykę ojca starał się kontynuować Konrad IV, który już w r. 1251 pojawił się na Półwyspie i przy pomocy przyrodniego brata Manfreda usiłował zmusić do uległości Włochy ogarnięte powstaniem antysztaufowskim. Atak febry, zakończony przedwczesnym zgonem młodego władcy (21 V 1254), wprowadził...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /1 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - POCZĄTKI INNOCENTEGO III

   

  Politykę kurii rzymskiej potrafił w pełni zrealizować nowy papież Innocenty III, obrany 8 stycznia 1198 r. Wybitny teolog i mąż stanu przystąpił do wykonania planur ekuperac j i, tzn. odzyskania wszelkich uprawnień Papiestwa, utraconych na skutek sukcesów dynastii Sztaufów.

  Wykorzystując pomyślną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - UKŁADY POKOJOWE W WENECJI I KONSTANCJI

   

  Klęska pod Legnano przekonała Fryderyka o konieczności szukania kompromisu i rozbicia za cenę nawet pewnych ustępstw wrogiej mu koalicji. Jedyną drogą wiodącą do tego celu mogło być pojednanie z Aleksandrem III. Cesarz zdecydował się na nie i w pokoju podpisanym z papieżem l sierpnia 1177 r. w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /1 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - TEORETYCZNE PLANY INNOCENTEGO III

   

  Polityka stosowana przez Innocentego III wskazuje, że dążył on konsekwentnie do urzeczywistnienia idei teokratycznych. Hasło: „Bóg przekazał rządy Piotrowi nie tylko nad Kościołem powszechnym, ale i nad całym światem" — przestało być za jego pontyfikatu pustym dźwiękiem.

  Rekuperacje włoskie w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /1 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - PLANY SYCYLIJSKIE FRYDERYKA I

   

  O nowej linii polityki cesarskiej we Włoszech świadczył również układ Fryderyka z bezdzietnym królem Sycylii — Wilhelmem II. Na jego mocy młody syn cesarza, Henryk VI, po poślubieniu ciotki Wilhelma II, Konstancji, nabywał prawa do korony sycylijskiej.

  Porozumienie to budziło żywy niepokój w Rzymie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - FRYDERYK II U WŁADZY

   

  Fryderyk II, mimo poparcia papieskiego, w swej walce o koronę natrafiał w Rzeszy na poważne trudności. O jego ostatecznym zwycięstwie nad Welfami zadecydowała dopiero bitwa pod Bouvines (por. s. 206), która przyczyniła się do załamania prestiżu Ottona IV również i na terenie Niemiec.

  Dzięki niej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - REGENCJA HENRYKA VI

   

  Załamanie się Królestwa Jerozolimskiego i wywołana przez tę katastrofę III krucjata odsunęły na razie sprawę sycylijską na plan dalszy.

  Fryderyk, podejmując w r. 1189 wyprawę na Wschód, ustanowił Henryka VI regentem na czas swej nieobecności. Liczył, że młody władca, przy spacyfikowanych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - ARNOLD Z BRESCH

   

  W zrewoltowanym Rzymie zyskał duże wpływy Arnold, kanonik regularny z Brescii.

  Jako gorący wyznawca dobrowolnego ubóstwa, popadł on w konflikt z duchowieństwem swego rodzinnego miasta i został z tej racji pozbawiony przez Innocentego II możności uprawiania pracy kaznodziejskiej oraz skazany na banicję...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /1 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - ZATARG FRYDERYKA II Z PAPIESTWEM

   

  Taki stan rzeczy, tolerowany przez Honoriusza III, uległ zmianie z chwilą, gdy po jego zgonie został papieżem niechętnie nastrojony dla Sztaufów Grzegorz IX (1227). Kiedy więc ostateczny termin podjęcia krucjaty nie był przez Fryderyka dotrzymany, papież rzucił nań klątwą.

  W czasie gdy wyklęty...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /1 018

  praca w formacie txt

Do góry