Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Ruchy narodowe 1789 - 1870

   

  Pionierem ruchów narodowych była burżuazja. Jednym z pierwszych teoretyków narodowości był Jan Herder. Ekspansja napoleońska przyczyniła się do obudzenia świadomości narodowej.

  Ruch narodowy w Niemczech: + wojna 1812-1813 zawiodła nadzieje burżuazji + kryzys gospodarczy pogłębił świadomość...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /4 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwycięstwo szóstej koalicji. Pierwszy pokój paryski 1814 roku

   

  28 luty 1813 – podpisanie w Kaliszu układu Prus z Rosją, tym samym Fryderyk Wilhelm III przeszedł na stronę rosyjską

  Działania wojenne po klęsce w Rosji: + mimo rozbicia Napoleona w Rosji, w 1813 pojawił się on nad Łabą z nową armią + wygrane Francji pod Lutzen i pod Budziszynem + następnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /3 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Romantyzm

   

  Ideologia Oświecenia: + dominował klasycyzm, który szukał uzasadniania norm estetycznych w wymaganiach rozumu + nawiązywanie do tradycji antycznych.

  W końcu XVIII wieku pojawia się romantyzm.

  Pojęcie romantyzmu: + sięgał do średniowiecznej poezji + był postawą opozycyjną wobec świata + kładzenie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tajne organizacje polityczne 1789 - 1870

   

  Typy towarzystw tajnych: + muzułmański + chiński + europejsko-amerykański.

  Tajne towarzystwa muzułmańskie: + głosiły nawrót do nauk Mahometa + gdy istnienia grupy nie dało się ukryć podejmowano walkę z władcą + przykłady takich towarzystw to wahhabici w Arabii, babici w Persji.

  Tajne towarzystwa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /2 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kongres Wiedeński

   

  Organizacja Kongresu: + miał odbyć się w ciągu dwóch miesięcy od 30 maja, ale główni władcy przybyli we wrześniu + o sprawach najważniejszych miało decydować sześć mocarstw (Austria, Rosja, Prusy, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania) + do niektórych narad powoływano także Szwecję i Portugalię +...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /2 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwa Świętego Przymierza w latach 1815 - 1830

   

  Projekt Świętego Przymierza był pomysłem cara Aleksandra I. Od 1815 był on pod wpływem mistyczki Barbary von Krudener, jednakże pomysł federacji państw car przejął od Franciszla Baadera. Tekst przymierza został poprawiony przez Metternicha i podpisany 26 września 1815.

  Treść Świętego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /1 884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cesarstwo „100 - dniowe”

   

  Ludwik XVIII, nowy król Francji nadał Kartę Konstytucyjną.

  Postanowienia Karty Konstytucyjnej: + równość obywateli wobec prawa + równość podatków + swoboda sumienia + parlament złożony z dwóch izb (Izba Deputowanych i Izba Parów).

  1 marca 1815 – Napoleon widząc niezadowolenie z rządów Ludwika XVIII...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /1 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój nauk przyrodniczych, techniki i przemysłu w pierwszej połowie XIX wieku

   

  Odkrycia z dziedziny astronomii: + 1845 – Urban Le Verrier i John Adams podają na podstawie obliczeń pozycję Neptuna, rok później zauważa go Johann Galle + inny znany astronom tego okresu to John Herschel.

  Odkrycia z dziedziny chemii: + John Dalton w 1808 przedstawia teorię atomu i wzoru chemicznego +...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /1 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Księstwo Warszawskie i Rosja w latach 1807 - 1812. Klęska Napoleona w Rosji 1812 roku

   

  W 1810 Bernadotte rządzący już w Szwecji nawiązał poufną korespondencję z Rosją, co zaowocowało w 1812 tajnym układem szwedzko-rosyjskim.

  Od 1809 toczyła się wojna Rosji z Turcją. Zakończyła się ona 28 maja 1812 pokojem w Bukareszcie. Na jego mocy Rosja otrzymała Besarabię, a walcząca Serbia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /1 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ sił politycznych w Europie w latach 1801 - 1805

   

  Wojna z Austrią: + Napoleon przechodzi przez przełęcz św. Bernarda + 14 czerwca 1800 bitwa pod Marengo, Bonaparte zmuszony do odwrotu, ale z pomocą przyszła mu dywizja Desaix i Francuzi bitwę wygrali + 3 grudnia 1800 Moreau wygrywa bitwę pod Hohenlinden i otwiera drogę do Wiednia + 9 luty 1801 pokój z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felicysym Dodano /09.05.2012 Znaków /2 234

  praca w formacie txt

Do góry