Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Nauka, literatura, sztuka i muzyka w drugiej połowie XIX wieku

   

  W nauce miejsce romantyzmu, wskutek jego porażki w latach 1848-1849, zajął pozytywizm i materializm, wierzący w siłę nauki. Już od 1830 pozytywizm głosił August Comte. Omawiany okres charakteryzował się ogromnym postępem w dziedzinie organizacji świata nauki.

  Najgłośniejszym odkryciem było...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /1 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawa zjednoczenia Niemiec w latach 1859 - 1866. Klęska Austrii

   

  Powody dla których zjednoczenie Niemiec było nieuniknione: + przynależność prawie wszystkich państw niemieckich do Związku Celnego + rozwój sieci kolejowej przyczynił się do silniejszego związania księstw niemieckich + zjednoczenia pragnęli demokraci i socjaliści niemieccy + szczególnie po...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /4 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielka Brytania w latach 1848 - 1870

   

  Na czoło konserwatystów, czyli torysów zaczął wysuwać się Beniamin Disraeli.

  Sprawa Irlandii: + 1849 – Izba Gmin uchwaliła, że zadłużone majątki mają być przymusowo sprzedawane, co sprawiło masowe eksmisje chłopów irlandzkich + w latach sześćdziesiątych zaczęli do Irlandii wracać emigranci...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /1 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój przemysłu i rolnictwa po 1848 roku

   

  Wiosna Ludów na terenie Europy Środkowej była wystąpieniami przeciwko maszynom i przemysłowi, który odbierał rynek zbytu rzemieślnikom i rękodzielnikom. Liberałowie, którzy obejmowali podczas rewolucji rządy mieli zupełne odmienne poglądy, głosili bowiem wolność ekonomiczną.

  Po Wiośnie Ludów na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /2 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesilenie rewolucji we Francji. Napoleon III

   

  Prezydent Francji Ludwik Napoleon Bonaparte był synem młodszego brata Napoleona I, Ludwika i pasierbicy Napoleona Hortensji Beauharnais.

  Na początku rządów wprowadzono pozbawienie 1/3 liczby wyborców prawa głosu, w ten sposób próbowano bronić się przed wpływami lewicy, demokratów i socjalistów. W nocy z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilans ruchów rewolucyjnych w latach 1846 - 1849

   

  Skutki ruchu rewolucyjnego Wiosny Ludów: + reakcyjne rządy europejskie zaczęły znowu gorliwie popierać religię i Kościoły + z rewolucji najbardziej skompromitowane wyszło państwo austriackie, ponieważ podczas powstania węgierskiego potrzebowało pomocy Rosji

  + poza Rosją wszędzie zniknęła...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klęska rewolucji w Prusach i w małych państwach niemieckich

   

  Pruskie Zgromadzenie Narodowe było bardziej demokratyczne niż francuskie. Jednak od jesieni 1848 konserwatyści zaczynają odzyskiwać dawne znaczenie i coraz mniej liczą się z parlamentem pruskim. 2 listopada 1848 premierem został z woli króla, zdecydowany reakcjonista, Fryderyk von Brandenburg. 15...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /2 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klęska Włoch w 1849 roku. Cavour

   

  2 marca 1849 – pod naciskiem opinii, król piemoncki, Karol Albert, zrywa zawieszenie broni z Austrią i zaczyna działania wojenne, dowództwo wojsk sardyńskich objął Wojciech Chrzanowski

  23 marca 1849 – klęska Piemontu w bitwie pod Novarą, tego samego dnia Karol Albert abdykował na rzecz swego syna...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węgierski ruch rewolucyjny w latach 1848 - 1849

   

  Sytuacja na Węgrzech: + 1847 – wzrost nastrojów rewolucyjnych, głównym liderem opozycji przeciwko Wiedniowi staje się Lajos Kossuth i Szandor Petofi, twórca „Młodych Węgier”

  + dlatego też dwór wiedeński zaczął oddziaływać na inne narody, takie jak Chorwaci, Słowacy i Rumuni, widział ich jako...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /1 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próba „odgórnego” zjednoczenia Niemiec w latach 1849 - 1850

   

  Promotorem zjednoczenia Niemiec z inicjatywy książąt niemieckich był Józef von Radowitz. Przeciwne temu były Bawaria i Wirtembergia z powodu swej korzystnej sytuacji w Niemczech, której nie chciały stracić.

  28 maja 1849 – „związek trzech królów” z udziałem Prus, Saksonii i Hanoweru, chciano stworzyć...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /813

  praca w formacie txt

Do góry