Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Ekspansja turecka w I połowie XVI wieku

   

  W XVI w. ekspansja turecka rozwinęła się zarówno w kierunku półwyspu Arabskiego i Egiptu, jak i przekroczyła w Europie Dunaj. Sułtani tureccy podporządkowali sobie Syrię, Palestynę, Egipt, dorzecze Eufratu i Tygrysu oraz część Iranu i Armenię.

  Turcja tym samym podbiła znaczną część ziem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja polityczna i religijna we Francji w II połowie XVI wieku

   

  Zwolennicy kalwinizmu nazywali się we Francji hugenotami. Między katolikami a nimi toczyły się wkraju wojny do schyłku XVI w. Walki toczyły się między panującymi Walezjuszami, zwolennikami katolicyzmu i Burbonami, zwolennikami kalwinizmu.

  Król Navarry Henryk III brał udział w wojnach religijnych w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformacja w krajach skandynawskich

   

  Po śmierci króla Fryderyka I Dania przeżyła okres walk wewnętrznych, m.in. powstanie chłopów i mieszczan, feudałowie zaś nie chcieli uznać nowego króla w osobie Chrystiana III, syna Fryderyka. Chrystian III (1534-1559) wprowadził do kraju luteranizm (1536).

  Reformacja w Danii miała to samo podłoże...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspansja gospodarcza Anglii w XVI wieku

   

  W XVI w. Europa przestała być wystarczającym rynkiem zbytu dla produkcji angielskiego przemysłu, ściśle mówiąc – przemysłu sukienniczego.

  Bazą organizacyjną, na której opierała się ekspansja angielska, były kompanie kupiecko-handlowe. W 1555 r. powstała Kompania Moskiewska do handlu z Rosją przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monarchia absolutna Henryka IV

   

  Rok 1598 oznaczał wprawdzie dla Francji wyjście z chaosu wewnętrznego i ciężar położenia międzynarodowego i ciężkiego położenia międzynarodowego, jednak jeszcze przez kilka lat Henryk IV kończył ostatecznie dzieło pacyfikacji kraju.

  Wciąż jeszcze silne były we Francji tendencje odśrodkowe...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /3 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zjednoczenie Niemiec i Włoch

   

  18 stycznia 1871 w sali lustrzanej w Wersalu dokonano oficjalnego proklamowania cesarstwa niemieckiego.

  20 września 1870 wojska włoskie wkraczają do Rzymu, tym samym zakończyło się zjednoczenie Włoch.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afryka 1847 - 1862

   

  W 1847 powstała pierwsza niezależna republika murzyńska w Afryce, Liberia. Zdobył sobie sławę w tym czasie David Livingstone, podróżnik, który pierwszy przeszedł w poprzek Afrykę Południową.

  Plemiona afrykańskie charakteryzowały różne ustroje społeczne, od pierwotnej wspólnoty rodowej po...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /1 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna francusko - niemiecka w latach 1870 - 1871

   

  Po detronizacji Izabelli II Hiszpania zaproponowała tron Leopoldowi Hohenzollern-Sigmaringen. Gdy dowiedziała się o tym Francja uznała to za zachwianie równowagi europejskiej. Ambasador francuski Benedetti interweniował w Ems u króla pruskiego, a ten zgodził się na wycofanie kandydatury Leopolda. Wilhelm...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /1 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruch kolonialny państw europejskich w drugiej połowie XIX wieku

   

  Kolonizacja w Indonezji: + sułtanat Brunei znajdował się pod nominalnym protektoratem Holandii, jednak Wielka Brytania systematycznie dążyła do uzależnienia od siebie całego sułtanatu + zaniepokojeni Holendrzy do 1860 podbili pozostałą część Borneo.

  Kolonizacja brytyjska w Afryce: + 1854 –...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /1 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Belgia, Holandia i państwa skandynawskie w latach 1848 - 1870

   

  Sytuacja w Belgii: + rządzili tam Leopold I (1830 – 1865) i Leopold II (1865 – 1909) + w polityce zagranicznej opierali się na Wielkiej Brytanii + po 1848 weszła ona w stadium rewolucji przemysłowej + do 1877 przy władzy utrzymywali się liberałowie.

  Sytuacja w Holandii: + rządził tam Wilhelm III (1849...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /971

  praca w formacie txt

Do góry