Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Ekspansja terytorialna państwa moskiewskiego w XVI wieku

   

  Upadek Złotej Ordy (1502) umożliwił władcom moskiewskim w XVI w. stopniowe opanowanie chanatów nadwołżańskich. W końcu XVI w. ekspansja Moskwy na wschód doprowadziła do podporządkowania jej zachodniej Syberii.

  Znacznie trudniejsze było kontynuowanie przez Moskwę podbojów na zachodzie. Zdobycie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformacja w Niemczech

   

  Od wystąpienia M. Lutra z 95 tezami w 1517 r. w szybkim tempie zaczął on zyskiwać zwolenników. Zaczęło się od wojny chłopskiej z lat 1524-1526, toczonej pod wodzą T. Munzera.

  W 1529 r. na sejmie Rzeszy w Spirze na żądanie cesarza Karola V, aby nie wprowadzać zmian w sprawach wiary, mniejszość...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Humanizm i odrodzenie we Włoszech

   

  Słowo „humanizm” podkreśla wizję świata ówczesnych uczonych, pisarzy, artystów, którzy całą uwagę skupili na człowieku.

  Słowem „odrodzenie” posłużył się po raz pierwszy w połowie XVI w. malarz i architekt, flamandzki, Giorgio Vasari. Miał on świadomość, że dzieła „najwspanialszych malarzy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /5 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokój religijny w Augsburgu (1555)

   

  Koniec religijnej wojnie domowej położył pokój augsburski, który został ustalony przez sejm Rzeszy w Augsburgu w 1555 r.

  Najważniejsze jego postanowienia to:

  • prawne uznanie wyznania protestanckiego,

  • zlikwidowanie sądownictwa biskupów katolickich wobec protestantów,

  • przyznanie książętom...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierunek rozwoju gospodarczego Europy w wieku XVI - XVII

   

  Postęp w dziedzinie produkcji ściśle związany z rozwojem techniki obserwujemy już w drugiej połowie XV w. Następuje znaczne udoskonalenie narzędzi produkcji we wszystkich dziedzinach ówczesnej wytwórczości, a przede wszystkim w jednej z najważniejszych – sukiennictwie, poza tym zaś w hutnictwie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francja w dobie edyktu nantejskiego

   

  Po wojnie „trzech Henryków” od 1589 r. objął tron królewski we Francji, jako Henryk IV. W 1593 r. zdecydował się na przejście na katolicyzm; słynne jest jego powiedzenie „Paryż wart jest mszy”. Wojny religijne zakończyło wydanie w 1598 r. przez króla Edyktu nantejskiego, który gwarantował wolność...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki polityczne w państwie moskiewskim w I połowie XVI wieku

   

  Z procesem powstawania jedności ekonomicznej państwa ściśle był związany proces unifikacji politycznej i administracyjnej. Mimo zjednoczenia ziem wielkoruskich w jedno scentralizowane państwo pod egidą Moskwy, centralizacja ta na początku XVI w. nie była jeszcze bynajmniej zakończona, a siły...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna chłopska w Niemczech 1524 - 1526

   

  Pod wpływem haseł Tomasza Munzera w 1524 r. zaczęły wybuchać powstania chłopskie, które ogarnęły całe południowe Niemcy. Program powstańców został sformowany w tzw. 12 artykułach.

  Chłopi domagali się w nim zwrotu zagarniętych przez panów wspólnych użytków gminnych, jak lasy, pastwiska, prawo...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Giordano Bruno wobec inkwizycji

   

  Włoska renesansowa filozofia przyrody najwybitniejszych przedstawicieli znalazła w Bernardine Telesio (1509-1588), Tomasso Campanelli (1568-1639), a przede wszystkim w Giordano Bruno (1548-1600).

  Głównym celem tego kierunku filozofii było poznanie przyrody za podstawę naukową swego poglądu na świat...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /2 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niemcy w II połowie XVI wieku

   

  Poważnym ciosem dla rozwoju ekonomicznego całych Niemiec był upadek Hanzy, jaki nastąpił w ciągu XVI w. produkcja przemysłowa w Niemczech znalazła się również w stanie upadku. Ogólny upadek gospodarczy kraju pociągnął również za sobą zatrzymanie rozwoju rynku wewnętrznego, co znowu niekorzystnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /2 250

  praca w formacie txt

Do góry