Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Polityka wewnętrzna cara Iwana IV Groźnego

   

  Proces centralizacji państwa zapoczątkował już Iwan III w końcu XV w. Rozwinął go, osłabiając władzę bojarów, w połowie XVI w. Iwan IV Groźny. Zlikwidowane zostały wówczas księstwa udzielne, z Dumy bojarskiej wyodrębniono podporządkowany carowi rząd, powstał organ przedstawicielski stanów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bironowszczyzna w Rosji

   

  Za panowania Anny Iwanowej (1730-1740) nastąpiła częściowa restauracja reżimu Piotra I. Najwyższa Tajna Rada została zniesiona, a jej członkowie zesłani lub straceni. Bojarska arystokracja już nigdy nie miała odzyskać politycznego znaczenia.

  Stolicę przeniesiono z powrotem do Petersburga...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki gospodarcze w państwie moskiewskim w XVI wieku

   

  Ten ogromny o kraj był rzadko zaludniony, bardzo słabo rozwinięty gospodarczo i w niewielkim stopniu powiązany z Europą. Podstawą gospodarki stanowiło rolnictwo, zacofane i niewydajne. Lata nieurodzaju wywoływały często fale głodu. W XVI w. żywiej zaczęły rozwijać się miasta, z których kilka –...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieje polityczne Chin w XVI - XVII wieku

   

  Na przełomie XV i XVI stulecia państwu chińskiemu podporządkowane były poza ziemiami etnicznymi chińskimi także kraje lenne – Korea, Wietnam i Tybet. Sfera wpływów chińskich nie ograniczała się jednak do tych krajów, lecz obejmowała także Mongolię, a emigranci chińscy osiedlili się w wielu innych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /7 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja w Niderlandach w II połowie XVI wieku

   

  Niderlandy w XVI w. dostały się w posiadanie Habsburgów, a po abdykacji Karola V przeszły na hiszpańską linię tej dynastii w osobie króla Filipa II. Władca Niderlandów, cesarz Karol, z całą surowością przystąpił do zwalczania nowych prądów religijnych, wydając – począwszy od 1520 r. – tzw. krwawe...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /5 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Japonia w II połowie XVI i w I połowie XVII wieku

   

  Mniej więcej od połowy XVI w. do Japonii zaczęli docierać portugalscy i hiszpańscy misjonarze oraz kupcy. Początkowo władze japońskie dość liberalnie traktowały te handlowe wizyty w swoich portach.

  Wśród ludności miejscowej przeważała ciekawość, zwłaszcza że zamorscy przybysze przywozili...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /2 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformacja w Szwajcarii

   

  Początek reformacji w Szwajcarii związany jest z działalnością Ulricha Zwingliego (1484-1531). Równocześnie, na wiadomość o działalności Lutra, przystąpił Zwingli do radykalnej reformy Kościoła, w czym poparła go całkowicie Rada Miejska Zurychu. Pierwszym większym manifestem reformatora...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /2 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walka o hegemonię w Europie w I połowie XVI wieku

   

  Walka ta była podyktowana rywalizacją habsbursko-francuską. Karol VIII, podejmując wyprawę do Włoch dążył do osiągnięcia dwóch celów. Głównie chodziło mu o aneksję Królestwa Neapolitańskiego, do którego rościł sobie pretensje jako do dziedzictwa domu Andegaweńskiego, a jednocześnie chciał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /7 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustrój państwowy i gospodarczy Turcji w XVI wieku

   

  W imperium tureckim wprowadzono jednolitą administrację. Terytoria podzielono na wielkie prowincje, kraje lenne i okręgi autonomiczne. Władze absolutną w państwie sprawował sułtan, sprawami państwowymi sprawował wielki wezyr, a wraz z rozrostem terytorialnym imperium zaczęto powoływać także innych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podbój Indii przez Babera i państwo Wielkiego Mogoła

   

  Rozbicie polityczne Indii stało się przyczyną upadku niezależnych państw.W1517 r. zmarł sułtan Lodii. W czasie walk o tron jeden z możnych feudałów zwrócił się o pomoc do władcy sąsiedniego Kabulu Babera. Baber 24 kwietnia wkroczył do Delhi.

  Wkrótce podbił całe Indie. Po śmierci Bebera w 1530...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 058

  praca w formacie txt

Do góry