Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Monarchia habsburska Marii Teresy

   

  Maria Teresa przy pomocy Węgrów doprowadziła do stłumienia powstania Czechów. Przez co Węgrzy utrzymali swą odrębność i przywileje. Cesarzowa próbowała scentralizować państwo. Zostały zniesione Kancelarie Narodowe. Utworzono w zamian urzędy centralne. Przeprowadzono reformę administracyjną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja angielska (do 1649 roku)

   

  Rewolucja angielska z XVII w. była pierwszą rewolucją burżuazyjną w Europie. Wśród przyczyn rewolucji możemy wyróżnić:

  konflikt między parlamentem a królem z dynastii Stuartów: Jakubem I i Karolem I, którzy dążyli do budowy monarchii absolutnej,

  konflikt religijny: anglikanie –...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /2 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obyczajowość oświecenia

   

  Osiemnastowieczna szkoła – tak niższego, jak i wyższego szczebla – pozostawała na ogół w cieniu tradycji i Kościoła. Jeszcze w poprzednim stuleciu życie umysłowe zaczęło się rozwijać w niezależnych od Kościoła, świeckich strukturach organizacyjnych: akademiach nauk oraz stowarzyszeniach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /3 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja wewnętrzna w Szwecji w I połowie XVII wieku

   

  W 1611 roku na tron szwedzki wstąpił siedemnastoletni syn Karola IX Sudermańskiego, Gustaw II Adolf, słusznie uznawany przez historyków za twórcę potęgi szwedzkiej. Jeszcze przed objęciem tronu Gustaw Adolf zgodził się potwierdzić dotychczasowe przywileje szlacheckie, co znalazło wyraz w rocie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /4 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierunki rozwoju gospodarczego i społecznego Europy XVI - XVII wieku

   

  Postęp w dziedzinie produkcji ściśle związany z rozwojem techniki obserwujemy już w drugiej połowie XV w. Następuje znaczne udoskonalenie narzędzi produkcji we wszystkich dziedzinach ówczesnej wytwórczości a przede w jednej z najważniejszych – w sukiennictwie, poza tym zaś w hutnictwie, górnictwie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rządy Marii Teresy w Austrii

   

  Monarchia austriacka, jako państwo absolutyzmy oświeceniowego łączy się z panowaniem cesarzowej Marii Teresy. W 1740 r. wstąpiła na tron i w tym samym roku doszło do wojny o sukcesje austriacką (1740-1748).

  Maria Teresa w 1745 r. została cesarzową dzięki poparciu Węgrów, którzy jako jedyni poddani...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prusy w okresie rządów Fryderyka Wilhelma I

   

  Sukcesy Wielkiego Elektora w tworzeniu nowej organizacji państwowej nie zmieniły faktu, iż Brandenburgia-Prusy pozostawały nadal drugorzędnym, tak co do obszaru jak i ludności, krajem Rzeszy Niemieckiej.

  Znaczenia państwa Hohenzollernów nie podniósł zbytnio fakt, że następca Wielkiego Elektora...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja wewnętrzna Wielkiej Brytanii w I połowie XVIII wieku

   

  W czasie wojny sukcesyjnej dokonała się unia realna Anglii i Szkocji. Aktem z 6 III 1707 r. Szkocja zrzekła się odrębnego rządu i parlamentu. W parlamencie westministerskim zasiadło 45 szkockich posłów 18 parów. Tak powstało Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii.

  W dojściu do zjednoczenia państw...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrreformacja w Europie – ogólna charakterystyka

   

  Olbrzymie straty jakie zadała reformacja katolicyzmowi i autorytetowi papiestwa, postawiły Kościół katolicki przed koniecznością podjęcia kontrofensywy. Pierwszym papieżem, który pojął ogrom niebezpieczeństwa był Hadrian VI.

  Lecz jego pontyfikat był zbyt krótki (1522-1523). Jego następca Klemens...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papiestwo wobec zagadnień politycznych XVIII wieku

   

  Zagrożeniem dla papiestwa był konflikt monarchistyczny. Monarchie sprzeciwiały się tak szerokiej jurysdykcji papiestwa nad Kościołem w państwach. Monarchowie chcieli podporządkować sobie kościoły, nominacje duchowne opodatkowanie duchownych, ograniczenie jurysdykcji nuncjuszy papieskich.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /518

  praca w formacie txt

Do góry