Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Restauracja Stuartów w Anglii

   

  Restauracja Stuartów nie odbyła się bez krwawych represji na przywódcach rewolucji, ale rządy Karola II utrwaliły główne zdobycze poprzedniego okresu. Ugruntowano uprawnienia parlamentu i ograniczono prerogatywy królewskie.

  Monarcha musiał liczyć się z interesami gentry i burżuazji, klas, które...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /3 945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka Francji wobec spraw polskich w I połowie XVIII wieku

   

  Podczas rządów pierwszego ministra (1723-1726) księcia Ludwika Henryka XV z Marią Leszczyńską. Młody król osiągnął „wiek sprawny” (15 lat), a jeszcze regent, aby oddalić moment utrwalenia losu dynastii zaręczył go z kilkuletnią infantką hiszpańską. Burbon zerwał zaręczyny i ożenił Ludwika z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /2 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój nauk ścisłych w II połowie XVIII w.

   

  W XVIII w. położono podwaliny pod nowożytne nauki ścisłe, ale dopiero w połowie XVIII w. nauki te szeroko przeniknęły kulturą europejską. Ważny jest aspekt ilościowy, wyjście nauki z wąskiego grona wtajemniczonych, wyciągnięcie wniosków z odkryć poprzedników, koordynacja badań, upowszechnienie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /10 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka Anglii wobec Irlandii w XVII wieku

   

  Polityka Anglii wobec Irlandii charakteryzowała się dwoma słowami gwałt i przemoc.

  W 1632 r. Stafford wyjeżdża do Irlandii, gdzie zostaje lordem – namiestnikiem. Jego celem było uspokojenie Irlandczyków i ściślejsze zespolenie ich z Anglią. Był jeszcze jeden cel Stafforda – umocnił i powiększał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem irlandzki w polityce brytyjskiej w II połowie XVIII w.

   

  Panujący w Irlandii ucisk ekonomiczny i religijny zawsze powodował nasilenie buntowniczych poruszeń, kiedy Anglia znajdowała się w stanie wojny. Tak też było w czasie wojny o sukcesję austriacką i wojny siedmioletniej, kiedy to bandy biedaków terroryzowały angielskich lanlordów.

  Wystąpienia te nie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /2 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tabela rang Piotra I

   

  Car-reformator zachował uprzywilejowaną pozycję szlachty w państwie, a nawet zniósł jej powszechną powinność wojskową. Nie zmienił jednak generalnej roli szlachty, jaką w Rosji stanowiło zawsze służenie caratowi.

  Zróżnicował szlachtę wedle tej rangi w służbie państwowej, dla całej szlachty...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyktatura Olivera Cromwella i jej znaczenie dla Anglii

   

  Po przegranej wojnie domowej król Karol I dostaje się w 1647 r. w ręce Cromwella (generała i przywódcy rewolucji angielskiej). Cromwell, popierał program indepedentów głoszący konieczność dalszej rewolucji i dalszych reform. Prezbiterianie, którzy również popierali rewolucję nie chcieli daleko idących...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /5 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyprawy Krzysztofa Kolumba do Ameryki

   

  Po długich staraniach Krzysztofa Kolumba para królewska Ferdynand Katolicki i Izabela wyrazili zgodę na zorganizowanie wyprawy, która miała doprowadzić do odkrycia krótszej drogi do wschodnich wybrzeży Azji. I wyprawa doszła do skutku w latach 1492-1493.

  W latach 1493-1496 zorganizował II wyprawę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiszpania i Portugalia w II połowie XVIII wieku

   

  Hiszpania.

  Po śmierci Filipa V (1746) na tron zasiadł Ferdynand VI. Zmianie uległa polityka zagraniczna Hiszpanii. Osłabiła zainteresowanie Madrytu sprawami Italii. Nowy król dążył do neutralności i dobrych stosunków z Anglią. Był słabym królem kierowanym przez królową Barbarę i spowiednika –...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /5 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka Katarzyny II wobec Turcji i Szwecji

   

  Rosja dążyła do opanowania handlu zbożowego na Morzu Azowskim i Czarnym, a także zajęcie Mołdawii będąca pomostem pomiędzy Tatarami krymskimi a Turcją. Realizacja tych planów wymagała udostępnienie przez Rzeczypospolite swego terytorium dla przemarszu carskich wojsk.

  Dlatego Rosja po zerwaniu z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /9 676

  praca w formacie txt

Do góry