Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Korona i Litwa przed Unią Lubelską

   

  Związek Polski i Litwy utrzymywany był na zasadzie unii personalnej, kiedy to władcy Polski byli jednocześnie wielkimi książętami, bądź na zasadzie luźnych umów międzynarodowych.

  W ciągu pierwszej połowy XVI wieku Litwa zachowała daleko posunięte odrębności ustrojowe i społeczne, częstokroć...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /2 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiszpania pod panowaniem Burbonów I połowa XVIII wieku

   

  Mocarstwo jakim była Hiszpania jeszcze w XVII w. zaczęło upadać. Wielkie kwoty uzyskiwane z kolonii nie były inwestowane w gospodarkę lecz przejadane, lub wydawane na mocarstwowe wojny. Hiszpania płaciła swym sojusznikom ogromne sumy pieniędzy. Tego molocha na glinianych nogach integrowała święta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna siedmioletnia

   

  Na początku 1756 r. Prusy zawarły z Anglią traktat wymierzony w Austrię i Francję. 1 maja 1756 r. został podpisany w Paryżu sojusz francusko-austriacki (tzw. I traktat wersalski).

  Rok 1756 jest kojarzony z „przewrotem przymierzy” w Europie. Powstały dwa bloki: pierwszy stanowiła Anglia i Prusy, drugi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /1 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomasz More

   

  Był on przedstawicielem angielskiej myśli renesansowej. W 1516 r. opublikował „Złotą książeczkę o najlepszym ustroju państwa i o nowej wyspie Utopii”. Przedstawił on w niej idealny wzorzec ustroju. Była to wizja utopijnego komunizmu. Wszyscy pracowali na wyspie po 6 godzin dla dobra powszechnego. Ze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /1 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rządy cara Piotra III w Rosji

   

  Piotr III nowy car kontynuował wprawdzie politykę ustępstw na rzecz szlachty, wydając „Manifest o wolności szlacheckiej”, z drugiej jednak strony zanosił się na powrót „bironwszczyzny”.

  W czasie nieobecności Piotra w stolicy opanowali pałac i ogłosili Katarzynę II imperatorową Wszechrosji. Nie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /1 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka i kultura baroku – ogólna charakterystyka

   

  Zmierzch sztuki renesansowej, widoczny u schyłku XVI w., wiązał się nie tyle z nowymi teoriami estetycznymi, ile z nowym rozumieniem społecznej roli sztuki. Dotyczyło to zarówno sztuk plastycznych – architektury, malarstwa i rzeźby – jak i muzyki, literatury, teatru.

  W krajach katolickich zreformowany i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /1 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rządy ambasadorskie w Polsce w XVIII wieku

   

  Okres pomiędzy sejmem rozbiorowym (1773-1775) a Sejmem Czteroletnim (1788-1792) nazywany jest często okresem współrządów królewsko-ambasadorskich. Podkreśla się w ten sposób rolę, jaką odgrywał rosyjski ambasador w Warszawie, Otto von Stackelberg ( poprzedni Nikołaj Replin).

  Wszystkie ważniejsze, a...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /1 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szwecja w okresie rządów Gustawa III

   

  Dokonawszy w 1772 r. monarchicznego zamachu stanu Gustaw III zapewnił Riksdag, iż uszanuje dawne „prawa i wolności”. Gustaw III dokonał zamachu stanu opierając się na szlacheckim korpusie oficerskim. Wywdzięczył się swoim poplecznikom nadaniami i nominacjami. Ku szlachcie skłaniały się rycerskie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /5 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej – charakterystyka

   

  Stany Zjednoczone jest jednym państwem o silnej władzy wykonawczej, wspólnym skarbie i armii oraz strukturze stanowej. Jeżeli chodzi o organizację władzy, to zdecydowano się na wprowadzenie koncepcji Monteskiusza, czyli trójpodziału władz na wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą. Uznano, że te trzy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /1 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanada wobec powstania USA

   

  W obawie, aby przykład Stanów Zjednoczonych nie był zaraźliwy oraz żeby nie doszło do konfliktów między francuską a anglosaską ludnością Kanady, rząd Pitta, przeprowadził w 1792 r. Canada Act.

   Prowincja Quebec została podzielona na Dolną Kanadę ( o ludności przeważnie francuskiej, dla której...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /824

  praca w formacie txt

Do góry