Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Stosunki polsko - tureckie w 2. poł. XVII w.

   

  W drugiej połowie XVII w. Turcja zna­lazła się pod rządami wielkich wezyrów z rodu Koprulu; dążyli oni do podniesienia międzynarodowego znaczenia Turcji, a tak­że zapełnienia skarbu przez wznowienie za­borczych wojen. Pretekstem do nowej wojny polsko-tureckiej stał się konflikt o Ukrainę.

  Rozejm...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /4 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka Rzeczypospolitej wobec państw bałtyckich w 2. połowie XVI w.

   

  Na północ od Żmudzi, nad Bałtykiem, leżały Inflanty. W XIII w. utworzył tam swoje państwo rycerski Zakon Kawalerów Mieczowych, który następnie połączył się z Zakonem krzyżackim w Prusach. Przez Inflanty przechodził szlak handlowy, wiążący Europę Wschodnią z Zachodem, silne zaś miasta portowe...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /4 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka Rzeczypospolitej wobec państw bałtyckich w XVII w.

   

  Na narastanie antagonizmów między królem a narodem szlacheckim ogromny wpływ miała międzynarodowa polityka króla, której osią były stosunki ze Szwecją. Zygmunt III tron polski przejął niechętnie, bliższa mu była ojczysta Szwecja.

  Po śmierci ojca (rok 1592) formalnie przejął tam władzę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /7 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka Rzeczypospolitej wobec Habsburgów w XVI w.

   

  Moskwę do wojny zagrzewali Habsburgowie z cesarzem, montując antypolskie koalicje. W tej sytuacji Zygmunt I Stary postanowił zmienić linię polityki. Zdecydował się dojść do porozumienia z Habsburgami i rozbić antypolską koalicję.

  W 1515 roku w Wiedniu doszło do spotkania cesarza Maksymiliana I...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /2 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka Rzeczypospolitej wobec Habsburgów w XVII w.

   

  Po śmierci Stefana Batorego Habsburgowie po raz trzeci wysunęli swą kandydaturę do korony polskiej. Część magnaterii wybrała władcą arcyksięcia austriackiego Maksymiliana. Drugą kandydaturą, popieraną mocno przez Annę Jagiellonkę i Jana Zamoyskiego był Zygmunt, siostrzeniec Anny Jagiellonki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /7 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka Rzeczypospolitej wobec Habsburgów w XVIII w.

   

  August II nie zamierzał się wyrzec osobistych rządów w ojczystej Saksonii — kraju rozwiniętym gospodarczo, bogatym i dobrze administrowanym. Jako dziedziczny książę miał tam większe uprawnienia wobec poddanych niż elekcyjny król w Rzeczypospolitej.

  Jednakże władcy Saksonii byli tylko...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /1 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojny polsko - moskiewskie w 2. poł. XVI w.

   

  Wojna, która wybuchła za panowania Zygmunta II Augusta, wiązała się już z wal­kami o dominium Maris Baltici i dąże­niem Iwana IV Groźnego do opanowania ­Inflant. W wojnach o Inflanty państwo pol.­-lit. występowało początkowo w sojuszu z Danią przeciw Moskwie i Szwecji.

  Po kilku latach nastąpiło...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzeci rozbiór Rzeczypospolitej i utrata niepodległości (1795)

   

  Jeszcze w trakcie walk Austria, Prusy i Rosja starały się zająć jak największe terytoria. Zawarte w 1795r. porozumienie rozbiorowe przyznawało Prusom większą część Mazowsza, z Warszawą, i tereny litewskie po Niemen. Austria zdobyła resztę Małopolski i Lubelszczyznę po Pilicę i Bug. Tereny na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojny polsko - moskiewskie w XVII w.

   

  Przyczyną następnej wojny polsko-moskiewskiej, która to­czyła się za panowania Zygmunta III Wazy w 1609-19, była „dymitriada”. Wojska Zygmunta Wazy obległy Smoleńsk, a idącą na odsiecz armię ros. hetman S. Żółkiewski pokonał w bitwie pod Kłuszynem (1610). Przy pomocy propolskiej grupy bojarów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /4 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojny polsko - moskiewskie w 1. poł. XVIII w.

   

  Wybuch wojny północnej otworzył nowy etap stosunków polsko-rosyjskich. Wprawdzie Rzeczpospolita (za panowania Augusta II) w sojuszu z Rosją (za panowania Piotra I) walczyła z Szwecją, ale jej przegrana w bitwie połtawskiej (1709) doprowadziła do uzależnienia całej Rzeczypospolitej od cara Piotra...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /2 978

  praca w formacie txt

Do góry