Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Rozwój gospodarczy Rzeczypospolitej w 2 poł. XVIII w.

   

  Od lat czterdziestych XVIII w. w życiu gospodarczym Polski i Litwy zachodziły korzystne przemiany, które w drugiej połowie stulecia nabrały tempa. W pojedynczych majątkach zamieniano pańszczyznę na czynsze.

  Odbudowywano zakłady wytwórcze, magnaci zakładali manufaktury wytwarzające szkło i fajanse...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /3 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanisław Leszczyński jako pisarz i reformator

   

  Na ziemiach okupowanych przez Szwedów, przeciwko Augustowi II Mocnemu powstała konfederacja w Środzie w 1703 roku, a potem generalna konfederacja Warszawska w 1704 roku, która ogłosiła bezkrólewie. W obozie otoczonym przez wojska szwedzkie, w lipcu 1704 roku ośmiuset elektorów szlacheckich obwołało królem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /8 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielkie postacie historyczne z XVI – XVIII w. - Stanisław Leszczyński

   

  Ur. 1677, zm. 1766, król Polski 1704-09, elekt w 1733, książę Lotaryngii i Baru od 1736. Stanisław Leszczyński po­chodził z wpływowej w Rzeczypospolitej ro­dziny magnatów wielkopolskich. Starannie wykształcony, lecz o miernych zdolnościach politycznych, ulegał wpływom otoczenia. Po odbytej we wczesnej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /6 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska pod rządami Augusta III

   

  Po elekcji na króla polskiego w 1733 roku, popartej interwencją wojsk saskich i rosyjskich, syn Augusta II, elektor saski przybrał imię Augusta III. W dziejach państwa zapisał się jako władca apatyczny i gnuśny, łakomy na pochlebstwa i spędzający czas na prymitywnych rozrywkach. Rolę sprawowania...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /5 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielkie postacie historyczne z XVI – XVIII w. - Zygmunt III Waza

   

  Ur. 1566, zm. 1632, król Polski od 1587, król Szwecji 1592-99, z dynastii Wazów, syn króla Szwecji Jana III Wazy i Katarzyny Jagiellonki. Wybrany na króla Polski przy poparciu hetmana wiel­kiego koronnego J. Zamoyskiego, który zbrojnie wyparł wybranego przez magna­tów arcyksięcia Maksymiliana...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /4 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projekty reform oświeceniowych Rzeczypospolitej do Sejmu Wielkiego

   

  Do początków XVIII w. sprawne działanie państwa — parlamentu, sądów, urzędów, wymierzanie i ściąganie podatków, organizacja wojska — było przedmiotem troski króla, senatu i izby poselskiej. Powstające projekty usprawnień pochodziły z różnych środowisk. Za panowania Sasów słuszne postulaty „naprawy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /3 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe wyznaczniki kultury szlacheckiej w XVII - XVIII w. i jej przemiany

   

  Kultura polska w XVII w.

  Na rozległych obszarach Rzeczypospolitej krzyżowały się w XVII w. wpływy różnych cywilizacji. Na bogatą i zróżnicowaną kulturę mieszkających tu narodów oddziaływały przykłady budownictwa, malarstwa i rzemiosła, strojów i rozrywek z Zachodu i Wschodu. Wszystko to...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /21 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odrodzenie się parlamentaryzmu polskiego w 2. poł. XVIII w.

   

  Sejmik, zjazd szlachty z danej ziemi (s. ziemski) lub prowincji (s. generalny). S. szlacheckie były kontynuacją dawnych wie­ców dzielnicowych. U schyłku XIV w. stały się organem samorządu szlacheckiego okre­ślonego terytorium, działającym wspólnie z radą panów.

  Uchwały podejmowane na s...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /12 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojny z Turcją w II połowie XVII wieku. Pokój w Karłowicach

   

  Jedną z konsekwencji włączenia się Polski do wojny trzydziestoletniej było napięcie w stosunkach z Turcją.

  Źródło złych stosunków z Turkami należy upatrywać w powtarzających się już wcześniej wypraw łupieskich kozaków na tereny tureckie, oraz stale powtarzających się magnackich wypraw na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /7 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korona i Litwa w unii lubelskiej

   

  W wyniku unii powstał stosunkowo jednolity organizm państwowy, rozległością ustępujący tylko Rosji. Łącznie 800 tys. km.2, zaludnienie ok. 8 milionów mieszkańców (20% terenu zajęte przez Polaków stanowiących 40% ludności) W Rzeczypospolitej jak nazywano kraj po unii zamieszkiwało kilkadziesiąt...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /1 948

  praca w formacie txt

Do góry