Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DYNASTIA SASKA - Początki zmian w szkolnictwie i kulturze

   

  Stanisław Konarski należał do zgromadzenia pijarów, prowadzącego liczne szkoły dla młodzieży męskiej. Opracował on projekt nowego programu nauczania i w 1740 r. wprowadził go w życie w szkole warszawskiej nazwanej Collegium Nobilium (szkoła dla młodzieży szlacheckiej).

  Miała ona przygotowywać...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /1 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walezjusze, Valois

   

  Francuska dynastia królewska, odgałęzienie rodu Kapetyngów . Po śmierci Karola IV w 1328 zgromadzenie szlachty uznało, że jego córka nie może dziedziczyć tronu (salickie prawo).

  Filip de Valois, wnuk Filipa III, objął tron jako Filip VI. Prosta linia skończyła się wraz ze śmiercią Karola VIII...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Franciszek I (1494 - 1547)

   

  Król Francji (1515-47). Pod wieloma względami był pierwowzorem władcy renesansowego; zdolny, obdarzony bystrym dowcipem, rozwiązły, mecenas sztuki i nauki; był jednocześnie okrutnym prześladowcą protestantów i większą część swoich rządów poświęcił prowadzeniu nie rozstrzygniętej walki z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /1 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Camp du Drap d’or

   

  Obóz ze złotogłowiu, nazwa nadana miejscu w pobliżu Calais, we Francji, gdzie w czerwcu 1520 król angielski Henryk VIII Tudor spotkał się z królem francuskim Franciszkiem I, by zawrzeć dyplomatyczny sojusz.

  Henryk przybył z pięciotysięczną świtą i przez dwa tygodnie, wśród radości i pełnych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYNASTIA SASKA - Konfederacja tarnogrodzka

   

  Gdy klęska Szwecji w bitwie pod Połtawą (1709) rozstrzygnęła losy wojny na korzyść Rosji, August II ogłosił swą abdykację za nieważną i przybył do Rzeczypospolitej. Nie docenił jednak wierności konfederatów spod Sandomierza i powrócił do planów wzmocnienia władzy.

  Wówczas to szlachta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYNASTIA SASKA - Sejm „niemy” (1717)

   

  Warunki porozumienia między Augustem II i jego poddanymi zatwierdził sejm, na którym głos pozwolono zabrać — w obawie przed zerwaniem obrad — tylko marszałkowi i posłowi odczytującemu tekst konstytucji; stąd nazwa sejmu — „niemy”.

  Umowa uregulowała stosunki między Rzecząpospolitą a Saksonią. Oba...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /1 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYNASTIA SASKA - Kryzys gospodarczy i społeczny

   

  W początkach XVIII stulecia liczba mieszkańców państwa polsko-litewskiego spadła do ok. 6,5 mln. Zubożały wszystkie warstwy społeczne, głównie chłopi, mieszczanie, drobna i średnia szlachta. Zaprzestano uprawiania prawie połowy gruntów ornych, a wydajność upraw zmniejszyła się do poniżej 3 ziaren...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /1 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYNASTIA SASKA - Początki ingerencji Rosji, Prus i Austrii w sprawy Rzeczypospolitej

   

  W 1724 r. w Toruniu wykonano wyroki śmierci na kilku osobach (protestantach) odpowiedzialnych za zamieszki, w których złupiono kolegium jezuickie. W 1733 r. sejm zabronił innowiercom dostępu do urzędów i godności oraz posłowania na sejm. Decyzje te, umiejętnie wykorzystane przez propagandę Rosji i Prus...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /4 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYNASTIA SASKA - Elekcja 1733 r.

   

  Po smutnych doświadczeniach panowania Augusta II szlachta postanowiła wybrać króla „Piasta”. Przytłaczającą większością głosów dokonano elekcji Stanisława Leszczyńskiego, konkurenta Augusta II z lat 1704-1709, teścia Ludwika XV, króla Francji. Rosja, Austria i Prusy obawiały się, że związki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /1 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYNASTIA SASKA - August II na tronie polskim (1697)

   

  W elekcji 1696 r. synowie Sobieskiego, mimo wielkich zasług ojca, nie mieli szans. Publiczne kłótnie z matką o spadek po Janie III zniechęciły do nich wyborców. Zdecydowana większość głosujących opowiedziała się za księciem francuskim Contim, popieranym przez Ludwika XIV.

  Jego przeciwnicy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /3 032

  praca w formacie txt

Do góry