Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Paryski traktat (1763)

   

  Podpisany przez Anglię, Francję i Hiszpanię zakończył wojnę siedmioletnią. Anglia nie wykorzystała w pełni tych sukcesów, jakie osiągnęła w owym czasie, ponieważ W. Pitt Starszy podał się do dymisji, a premier Bute gorąco pragnął pokoju.

  Na mocy tego traktatu Brytania otrzymała francuską...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /1 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ludwik XVI (1754 - 93)

   

  Ostatni król Francji (1774-92) z dynastii Burbonów przed wybuchem rewolucji francuskiej. Słaby i chwiejny, słuchający niemądrych rad swojej małżonki Marii Antoniny, nie był w stanie zapobiec rewolucji poprzez udzielenie poparcia gospodarczym i społecznym reformom proponowanym przez A. R. J. Turgota i J...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Necker Jacques (1732 - 1804)

   

  Francuski mąż stanu, finansista. Ten protestancki bankier z Genewy został powołany na stanowisko generalnego dyrektora finansów we Francji (1777-81).

  Dokonał analizy słabych stron francuskiego systemu podatkowego, przeciwstawił się niektórym poglądom fizjokratów, np. wolnemu handlowi zbożem. W 1788...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stany Generalne

   

  Zazwyczaj było to zebranie przedstawicieli trzech stanów królestwa: duchowieństwa, szlachty i mieszczaństwa (przedstawicieli korporacji miejskich). Zbierał je suweren, żeby zasięgnąć rady w sprawach dotyczących polityki. Nazwą tą określano reprezentatywne ciało Zjednoczonych Prowincji Niderlandów w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /2 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Austriacka wojna sukcesyjna (1740 - 48)

   

  Skomplikowany konflikt europejski, w którym kluczowym problemem było prawo Marii Teresy, władczyni Austrii, do sukcesji w posiadłościach habsburskich jej ojca, cesarza Karola VI, oraz prawo jej męża, Franciszka z Lotaryngii, do tytułu cesarskiego. Pretensje Franciszka do korony cesarskiej zakwestionował...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /2 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parlament (franc. parlement)

   

  W dawnej Francji była to najwyższa władza sądownicza. Pierwszy, powołany do życia w XII w., był trybunałem apelacyjnym i źródłem ostatecznych orzeczeń prawnych. Istniały także parlamenty prowincjonalne: Paryża, Tuluzy, Bordeaux, Rouen, Aix, Grenoble, Dijon i Rennes. Największe znaczenie miał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /1 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dettingen, bitwa (27. VI. 1743)

   

  W bitwie tej Anglicy odnieśli walne zwycięstwo nad Francuzami podczas austriackiej wojny sukcesyjnej. Jerzy II na czele 40-tysięcznej armii, złożonej z regimentów brytyjskich, hanowerskich i austriackich, ruszył z terenu Niderlandów austriackich ku rzece Men.

  Zaatakowała go silna armia francuska pod...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fleury André Hercule de (1653 - 1743)

   

  Kardynał i francuski mąż stanu. Był wychowawcą Ludwika XV, króla francuskiego; w 1726 został jego głównym ministrem, chociaż nie nosił takiego tytułu. Prowadził politykę podobną do tej, jaką wcielał w życie R. Walpole: cięcia finansowe, popieranie handlu, przedkładanie pokoju nad wojnę.

  Nie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Westfalski pokój (1648)

   

  Zawarty w Münster i Osnabrück, zakończył wojnę trzydziestoletnią. Habsburgowie uznali niezależność Szwajcarii, separację Zjednoczonych Prowincji Niderlandów od Niderlandów hiszpańskich i patrymonialne prawa Francji do Alzacji.

  Francja nadto zatrzymała biskupstwa Metzu, Toul i Verdun. Szwecji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ludwik XV (1710 - 74)

   

  Król Francji (1715-74) z dynastii Burbonów. Prawnuk Ludwika XIV. Podczas jego małoletności regencję sprawował Filip, książę Orleański, a po nim kardynał A. H. Fleury. Po śmierci kardynała w 1743 Ludwik zdecydował się sprawować rządy bez pomocy pierwszego ministra, lecz dowiódł, że był władcą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /2 004

  praca w formacie txt

Do góry