Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Józef Aleksander Sułkowski

   

  Józef Aleksander Sułkowski urodził się w 1695 roku. Był ministrem i generałem saskim oraz łowczym nadwornym litewskim. Cieszył się sławą dobrego wojskowego i dyplomaty.

  Był faworytem króla, jeszcze z czasów młodości Augusta III. Natomiast Maria Józefa, żona Augusta, nienawidziła Sułkowskiego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakub Fontana

   

  Jakub Fontana był synem Józefa II Fontany, architekta włoskiego, którego dziełem jest pałac w Kozłówce, kościoły bonifratrów i pijarów w Warszawie oraz wykończenie kościoła Świętego Krzyża w Warszawie.

  Jakub Fontana (1710 -1773) był także architektem. Przebudował pałac w Radzyniu Podlaskim...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Henryk Bruhl 1700 - 1763

   

  Henryk Bruhl był ministrem saskim i wszechwładnym doradcą Augusta III. Kierując się osobistym interesem, rozgrywał konflikty między stronnictwami możnowładczymi.

  Karierę rozpoczął w końcowym okresie panowania Augusta II. Był jego zaufanym powiernikiem. Za panowania Augusta III zręcznie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /1 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Franciszek Ksawery Branicki

   

  Franciszek Ksawery Branicki (1730-1819) od 1772 roku był hetmanem polnym a następnie hetmanem wielkim koronnym. Początkowo popierał Familię, potem walczył przeciw konfederacji barskiej.

  Był członkiem opozycji antykrólewskiej i przeciwnikiem reform Sejmu Czteroletniego. Jako współtwórca konfederacji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Głos wolny wolność ubezpieczający"

   

  Ten traktat polityczny, wydany przypuszczalnie w 1743 roku, był ogłoszony przez Leszczyńskiego, a napisany przez kogoś z kręgu jego zwolenników. E.Rostworowski wskazuje na Mateusza Białłozora, litewskiego szlachcica, który miał go napisać go po polsku w 1733 roku.

  W traktacie tym wytyczono drogę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chocim (rok 1673)

   

  Polska, nie akceptując haniebnego traktatu w Buczaczu, rozpoczęła ponownie działania wojenne przeciw Turcji. Dzięki uchwalonym przez wstrząśniętą szlachtę podatkom wystawiono prawie 40-tysięczną armię. Poprowadził ją hetman Sobieski.

  Turcy, dowodzeni przez Husseina Paszę, dysponowali 30...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adam Kazimierz Czartoryski

   

  Książę Adam Kazimierz Czartoryski (lata 1734-1823) był jednym z najwybitniejszym magnatów polskich. Był pisarzem i publicystą, członkiem warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

  Był mecenasem artystów i uczonych. Jego rezydencja w Puławach była ważnym, rywalizującym z królewską Warszawą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Czarna procesja"

   

  Czarną procesją nazywamy wystąpienie w 1789 roku, podczas Sejmu Czteroletniego, deputowanych 141 zjednoczonych miast królewskich. Na ich czele stał prezydent Warszawy Jan Dekert.

  Delegaci mieszczańscy przejechali w ciemnych strojach, powozami, od ratusza na Rynku Starego Miasta do Zamku. Wręczyli królowi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adam Poniński

   

  Adam Poniński (1732-1798) był od 1773 roku podskarbim wielkim koronnym i marszałkiem sejmu rozbiorowego (rok 1733). Został przekupiony przez zaborców i doprowadził do przeprowadzenia ratyfikacji traktatów rozbiorowych.

  W późniejszym okresie wsławił się przywłaszczeniem znacznych sum z funduszu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Druga wojna północna (1700 - 1721)

   

  Druga wojna północna toczyła się w latach 1700 -1721. Jej celem było pozbawienie Szwecji posiadłości nadbałtyckich. Przeciwko Szwecji wystąpiły: Rosja, Saksonia, Dania i Prusy, a następnie Rzeczypospolita. W 1699 roku z inicjatywy Augusta II roku trzy pierwsze państwa zawiązały tajne przymierze. Po...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /2 771

  praca w formacie txt

Do góry