Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kandydaci do korony 1668 - 1669

   

  Elekcja po abdykacji Jana Kazimierza była bardzo burzliwa. Konkurowali ze sobą następujący kandydaci:

  1. Stronnictwo francuskie: książę Ludwik Wielki Kondeusz lub jego syn Henryk d'Enghien.

  2. Stronnictwo habsburskie: książe lotaryński Karol.

  3. Car rosyjski Aleksy lub jego syn Fiodor.

  4. Elektor...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Łaski i jego statut (1455 - 1531)

   

  Kanclerz wielki koronny w latach 1503 -1510, za panowania króla Aleksandra i Zygmunta Starego. Prymas i arcybiskup gnieźnieński od 1510 roku. Humanista.

  Był rzecznikiem interesów szlachty wielkopolskiej, prowadził politykę antykrzyżacką, był zwolennikiem zjednoczenia całego Pomorza z Polską. Z jego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karłowicki traktat pokojowy (rok 1699)

   

  W 1699 roku w Karłowicach zawarty został pokój między Turcją a państwami należącymi do Ligi Świętej. Kończył on trwającą od 1683 roku wojnę.

  Rzeczypospolita odzyskiwała Podole z Kamieńcem i ziemie ukraińskie na prawym brzegu Dniepru. Wenecja zajęła Dalmację i Peloponez, Austria zaś prawie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Zamoyski

   

  Jan Zamoyski był przywódcą szlacheckim i wodzem. Wywodził się ze średniej szlachty. Pełnił funkcję podkanclerza koronnego, potem kanclerza wielkiego koronnego (od 1578 roku) i hetmana wielkiego koronnego (od 1581 roku).

  Był rektorem uniwersytetu w Padwie. Po powrocie do kraju pełnił najwyższe...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /1 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hieronim Radziejowski (1612 - 1667)

   

  Hieronim Radziejowski był od 1651 roku podkanclerzem koronnym. Należał do stronnictwa królowej Ludwiki Marii, żony Jana Kazimierza. Forsował na sejmach wszystkie projekty swej mocodawczyni. Nadała mu za to bogate starostwo łomżyńskie i mianowała podkanclerzym. Znalazła mu także piękną i posażną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /1 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiejdany (rok 1655)

   

  Janusz i Bogusław Radziwiłłowie zawarli w Kiejdanach zdradziecki układ z Karolem z Gustawem, uznając protektorat szwedzki nad Litwą. Radziwiłłowie widzieli w królu szwedzkim potencjalnego sojusznika w walce przeciwko Moskwie.

  Liczyli, że pomoże on odzyskać utracone na wschodzie obszary. Pragnęli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jerzy Lubomirski (1616 - 1667)

   

  Jerzy Lubomirski był potężnym magnatem, piastującym od 1650 roku stanowisko marszałka wielkiego koronnego, a od 1657 roku hetmana polnego koronnego. W czasie potopu odznaczył się w walkach z najeźdźcą szwedzkim i siedmiogrodzkim. W latach późniejszych zasłużył się w walkach z Rosją (1660 rok)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hugo Kołłątaj

   

  Hugo Kołłątaj (1750-1812) był jednym z głównych przedstawicieli polskiego Oświecenia. Był uczonym, publicystą i politykiem. W latach 1791-92 pełnił funkcję podkanclerza koronnego. Był działaczem Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych i Komisji Edukacji Narodowej.

  W latach 1777-1783 był rektorem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /1 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jezuici

   

  Jezuici to członkowie Zakonu założonego w 1534 roku w Hiszpanii przez Ignacego Loyolę, a zatwierdzonego przez papieża w 1540 roku. Celem Zakonu była walka z szerzącą się reformacją - walka o umocnienie i odbudowę wpływów kościoła katolickiego. W Polsce jezuici pojawili się w 1564 roku...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /1 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ignacy Potocki

   

  Ignacy Potocki (lata 1750-1809) był wybitnym politykiem doby Oświecenia w Polsce. W latach 1778-1780 był marszałkiem Rady Nieustającej. Od 1783 roku pełnił funkcję marszałka nadwornego litewskiego, a od 1791 roku marszałka wielkiego litewskiego. Był czołowym działaczem Komisji Edukacji Narodowej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /889

  praca w formacie txt

Do góry