Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Konfederacja Warszawska (1573 rok)

   

  Konfederacja Warszawska była to uchwała podjęta w 1573 roku w Warszawie na sejmie konwokacyjnym. Gwarantowała wieczny pokój między wszystkimi różniącymi się w wierze.

  Sygnatariusze zobowiązali się nie przelewać krwi z powodu różnic religijnych, ani nie karać innowierców, a nawet przeciwstawić...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikt Zygmunta Augusta z Gdańskiem

   

  W drugiej połowie XVI wieku rosnący w potęgę Gdańsk zaczął prowadzić coraz bardziej samodzielną politykę. Z tego powodu popadł w konflikty z władzą centralną. W 1568 roku miasto wybrano na siedzibę Komisji Morskiej.

  Rada Miejska wystąpiła wówczas zbrojnie przeciw organizowanej przez króla...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja 3. V. 1791 r.

   

  Konstytucja 3 Maja 1791 roku była to ustawa zasadnicza, uchwalona za sprawą stronnictwa patriotycznego na Sejmie Czteroletnim.

  Jej głównymi autorami byli Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Konstytucja ustalała podstawy ustroju Rzeczypospolitej. Wzmacniała władzę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /2 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrreformacja

   

  Kontrreformacja był to ruch zwalczający reformację. Stawiał sobie za cel walkę z herezją. Dążył do wzmocnienie pozycji Kościoła Katolickiego.

  Kontrreformacja rozpoczęła się na Soborze Trydenckim (lata 1545 -1563). Sobór podjął kroki zmierzające do uzdrowienia stosunków w Kościele i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korona szwedzka Zygmunta III Wazy

   

  Początkowo Szwedzi popierali Zygmunta na tronie. Unia personalna między Polską a Szwecją wydawała im się korzystna. Dawała nadzieję na osłabienie władzy królewskiej, podzielonej między dwa trony. Gdy nadzieje zawiodły (pomógł w tym żarliwy katolicyzm Zygmunta i gorliwy luteranizm jego poddanych)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kozacy

   

  Kozacy to grupa wolnej ludności mieszkającej na Ukrainie, nad dolnym Dnieprem, poniżej tzw. porohów (skalnych progów na Dnieprze). Rejon ich zamieszkania nazywano Zaporożem lub Dzikimi Polami.

  Kozacy pojawili się w XV wieku. Byli mieszanką miejscowej ludności, zbiegłych chłopów, mieszczan, częściowo...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /1 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konfederacja

   

  Był to związek utworzony dla osiągnięcia określonych celów przez jeden lub kilka stanów lub przez miasta. Konfederacje pojawiły się w końcu XIII wieku, początkowo organizowane przez miasta.

  W XIV wieku pojawiły się pierwsze konfederacje rycerskie. Z czasem powstały konfederacje generalne (przy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Książę Józef Poniatowski

   

  Książę Józef Poniatowski ( 1763-1813 ) był bratankiem króla Stanisława Augusta. Początkowo służył w armii austriackiej, od 1789 roku był generałem w wojsku polskim. W 1792 roku był dowódcą wojsk koronnych. Odznaczył się w bitwie pod Zieleńcami.

  Nie przystąpił do konfederacji targowickiej i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jurydyki

   

  Jurydyki były to tereny w obrębie miast królewskich, będące własnością feudałów.

  Były one wyłączone spod sądownictwa i administracji miejskiej.

  Hamowało to rozwój gospodarczy i uniemożliwiało jednolity zarząd miast.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Karol Chodkiewicz (1560 - 1621)

   

  Jan Karol Chodkiewicz był od 1600 roku hetmanem polnym litewskim, od 1605 roku hetmanem wielkim litewskim, od 1616 roku wojewodą wileńskim. Był znakomitym strategiem, jednym z największych wodzów polskich.

  Pokonał Szwedów pod Kircholmem (rok 1605), oraz rozbił rokoszan Zebrzydowskiego pod Guzowem (rok...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /468

  praca w formacie txt

Do góry