Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Prawo o miastach

   

  W wyniku zdecydowanej postawy mieszczaństwa, reformatorzy w czasie Sejmu Czteroletniego zaspokoili ich żądania i spełnili postulaty z 1789 roku.

  Otwarło to drogę dla przechodzenia mieszczan do stanu szlacheckiego. Prawo o miastach weszło w skład Konstytucji 3 Maja.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pułaski Kazimierz (1747 - 1779)

   

  Kazimierz Pułaski był generałem, odważnym i uzdolnionym dowódcą partyzanckim konfederacji barskiej. Walczył na Ukrainie, w Małopolsce zachodniej, na Litwie, bronił Częstochowy.

  W latach 1777 -1779 walczył jako dowódca brygady kawalerii o wolność Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zmarł z ran...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Nieustająca

   

  Rada Nieustająca była najwyższą władzą administracyjną w Rzeczypospolitej w latach 1775-1789. W jej skład wchodzili : król, 18 senatorów i 18przedstawicieli szlachty, obieranych przez sejm ma 2 lata. Rada dzieliła się na 5 departamentów:

  Po upływie dwóch lat ustępująca Rada zdawała przed...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /1 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nihil Novi

   

  Konstytucja Nihil Novi została uchwalona na sejmie radomskim w 1505 roku. Odtąd sejm szlacheckiej Rzeczypospolitej miał składać się z tzw. trzech stanów sejmujących - króla, senatu i izby poselskiej.

  "Ponieważ prawa ogólne i ustawy dotyczą nie pojedynczego człowieka, ale ogółu narodu, przeto na tym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Latyfundia

   

  Latyfundium to wielka włość feudalna. Pod względem gospodarczym i administracyjnym latyfundia były prawie całkowicie samodzielne.

  Magnaci rozszerzali swoje włości głównie na ziemie ukraińskie i białoruskie.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liberum veto

   

  Liberum veto znaczy po łacinie: "wolne nie pozwalam". Było to prawo zezwalające jednemu posłowi na zerwanie sejmu i unieważnienie wszystkich uchwał.

  Uważano, że stanowi skuteczną zaporę przeciw próbom jakichkolwiek zmian w społeczno - politycznym ustroju Rzeczypospolitej szlacheckiej. Po raz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liceum Krzemienieckie

   

  W 1805 roku T.Czacki, założył uczelnię w Krzemieńcu na Wołyniu według planów Hugo Kołłątaja. Liceum Krzemienieckie obejmowało częściowo program szkoły wyższej.

  Dzięki niemu Krzemieniec stał się ośrodkiem kultury polskiej na Ukrainie ("Ateny wołyńskie"). W 1831 roku władze rosyjskie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lisowczycy

   

  Lisowczycy to formacja lekkiej jazdy zorganizowana na początku XVII wieku przez Aleksandra Lisowskiego. Pierwotnie przeznaczona była do pomocy samozwańczym carom moskiewskim popieranym przez polskich magnatów. W 1619 roku Zygmunt III Waza oddał oddziały na usługi cesarza Ferdynanda II do pomocy w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najazd Szwedzki (Potop)

   

  Militarna słabość Rzeczypospolitej i nadzieja łatwych zdobyczy, podsycana przez Hieronima Radziejowskiego, skłoniła króla Szwecji Karola X Gustawa do złamania rozejmu z 1635 roku i ataku na Polskę (rok 1655). Pretekstem do wojny stało się uzyskanie przez Jana Kazimierza tytułu króla Szwecji.

  Szwedzi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /3 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narwa. Żegluga narewska

   

  W 1558 roku Iwan IV Groźny zajął Narwę uzyskując ważny port nad Zatoką Fińską.

  >

  Król polski, Zygmunt August zdecydował się przerwać te działania wykorzystując przeciw Moskwie flotę kaperską.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /398

  praca w formacie txt

Do góry