Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Seweryn Rzewuski

   

  Seweryn Rzewuski (1743-1811) był od 1774 roku hetmanem polnym koronnym.

  Był jednym z przywódców stronnictwa hetmańskiego, walczącego z reformami Sejmu Czteroletniego.

  Był czołowym twórcą konfederacji targowickiej.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stackelberg Otto Magnus (1736 - 1800)

   

  Hrabia Stackelberg był dyplomatą rosyjskim. W latach 1772-1790 piastował stanowisko posła rosyjskiego w Warszawie. Przeprowadził zatwierdzenie pierwszego rozbioru przez sejm.

  Wywierał decydujący wpływ na Radę Nieustająca. Przyczynił się do odrzucenia przez sejm kodeksu A.Zamoyskiego.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanisław Szczęsny Potocki

   

  Stanisław Szczęsny Potocki (1751-1805) był jednym z najbogatszych magnatów polskich.

  Od 1774 roku był chorążym wielkim koronnym, a w latach 1788-1792 generałem artylerii koronnej. Był marszałkiem generalnym konfederacji targowickiej. Po II rozbiorze wyjechał do Petersburga.

  W 1797 roku został...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanisław Żółkiewski (1547 - 1620)

   

  Stanisław Żółkiewski był hetmanem polnym koronnym od 1588 roku, hetmanem wielkim koronnym od 1613 roku i kanclerzem wielkim koronnym od 1617 roku.

  Walczył w wojnach z Moskwą (rok 1610). Osiągnął olbrzymi sukces zdobywając Moskwę i biorąc cara Szujskiego do niewoli. Prowadził też wojny na Ukrainie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sejm Czteroletni

   

  Sejm Czteroletni, zwany Wielkim obradował w latach 1788-1792. Był to sejm skonfederowany, od 1790 roku w podwojonym składzie, obradujący pod laską marszałka S.Małachowskiego i K.Nestora Sapiehy.

  Dzięki sprzyjającej sytuacji międzynarodowej (Rosja i Austria w wojnie z Turcją, zaborcy skłóceni)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /1 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stefan Czarniecki (1599 - 1665)

   

  Stefan Czarniecki od 1656 roku był regimentarzem, od 1657 roku wojewodą ruskim, a w 1665 roku został hetmanem polnym koronnym. Był zdolnym i doświadczonym dowódcą, walczącym w latach dwudziestych siedemnastego stulecia ze Szwecją.

  Brał też udział w tłumieniu powstania Chmielnickiego. W czasie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sejm Niemy (rok 1717)

   

  Sejm Niemy został zwołany w 1717 roku wskutek konfliktu Augusta II z konfederacją tarnogrodzką. Rosja podjęła się roli mediatora. W asyście wojsk rosyjskich podpisano traktat warszawski, który został zatwierdzony na sejmie tzw. niemym. Nazwę sejm ten zyskał po tym jak posłom uniemożliwiono zabranie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /1 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samuel Zborowski

   

  Samuel Zborowski był rotmistrzem królewskim, wywodził się z rodu magnackiego.

  W 1574 roku ten awanturnik i wichrzyciel został skazany na banicję za zabójstwo kasztelana przemyskiego i obrazę króla. Wrócił jednak do kraju nielegalnie i knuł spiski przeciw Batoremu.

  W 1584 roku został pojmany i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rokosz Lubomirskiego

   

  Klęski wojenne i gwałtowne załamanie się państwa polskiego w połowie XVII wieku ukazały wyższość państwa scentralizowanego nad ówczesnym ustrojem Polski. Uświadomiło to konieczność radykalnych reform. Dwór królewski podjął inicjatywę likwidacji liberum veto, obciążenie szlachty stałymi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /1 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Radziwiłł Karol Stanisław (1734 - 1790)

   

  Książę Karol Radziwiłł nosił przydomek "Panie Kochanku". W latach 1762 -1764 i po roku 1768 był wojewodą wileńskim. Był największym magnatem litewskim. Miał liczną klientelę i wywierał ogromny wpływ na drobną szlachtę.

  Był ograniczonym umysłowo pijakiem i dziwakiem, obrońcą "złotej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /772

  praca w formacie txt

Do góry