Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Próby wzmocnienia pozycji dynastii

   

  Po śmierci Barbary Zapolyi Zygmunt pojął za żonę księżniczkę Bonę z mediolańskiego rodu Sforzów. Królowa — pochodząca z małego księstwa włoskiego o odmiennych zasadach ustrojowych — nie pojmowała w pełni charakteru państwa, w którym przyszło jej panować i w którym król podlegał prawu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Prus Książęcych

   

  Przyszłe losy osłabionego przegraną wojną państwa krzyżackiego zależały w dużej mierze od poparcia cesarstwa. Albrecht zdawał sobie sprawę, iż ceną owej pomocy będzie konieczność podporządkowania się potężnemu Karolowi V. Możliwość takiego rozwiązania przewidywał również Zygmunt I. Obie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /3 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rokosz lwowski — wojna kokosza

   

  Wybór i koronacja „króla młodszego” za życia ojca wywołały wśród szlachty głosy krytyki w stosunku do tronu. Zebrane pod Lwowem w 1537 r. pospolite ruszenie wystąpiło przeciwko niezgodnym z prawem działaniom monarchy.

  Królowej Bonie zarzucano ponadto, że sięga po władzę i dopuszcza do nadużyć...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /1 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Między Habsburgami a Turcją

   

  Polityka Zygmunta w stosunku do Węgier. Turcja za sułtana Sulejmana Wspaniałego (1520-1566) doszła do szczytu swej potęgi. Jej panowanie rozciągało się na Bałkany, Mezopotamię, Syrię, Palestynę i Egipt, wpływy zaś sięgały aż po południowe wybrzeża Morza Śródziemnego.

  Podczas kolejnego ataku...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /3 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zygmunt I władcą Polski i Litwy

   

  Śmierć Aleksandra (1506) otworzyła Zygmuntowi, piątemu z kolei synowi Kazimierza Jagiellończyka, drogę do godności królewskiej.

  Na wieść o zgonie brata opuścił on Śląsk, którym zarządzał z ramienia Władysława Jagiellończyka — króla Czech oraz Węgier, i pospieszył na Litwę, gdzie wbrew...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zjazd wiedeński (1515)

   

  Pokój toruński (1466) nie zapobiegł kolejnym zatargom polsko-krzyżackim. Nowy wielki mistrz — Albrecht Hohenzollern, wykorzystał fakt, że ani papież, ani cesarz niemiecki nie zatwierdzili postanowień tego układu, choć ich zgoda była przewidziana w umowie. Odmawiał więc złożenia przysięgi lennej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /2 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostatnia wojna z Zakonem krzyżackim

   

  Wielki mistrz Zakonu Albrecht Hohenzollern nie zastosował się do ustaleń zjazdu wiedeńskiego i rozpoczął przygotowania do rozprawy z Polską, szukając posiłków zbrojnych w Rzeszy.

  W 1519 r. wybuchła wojna Królestwa Polskiego z Zakonem. Armia polska, pod wodzą hetmana Mikołaja Firleja, po raz pierwszy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kozacy z Turcją

   

  Układowi w Andruszowie sprzeciwił się hetman prawobrzeżnej Ukrainy Doroszeńko i w odpowiedzi poddał się Turcji, zachęcając ją do wojny z Rzecząpospolitą.

  W 1667 roku Rzeczpospolitą najechali Turcy. W 1672 roku zdobyli oni Kamieniec Podolski i podeszli aż pod Lwów. Podpisano haniebny trak­tat w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielka wojna 1648 - 1654

   

  Planujący wojnę z Turcją Władysław IV Waza przyjął na audiencji wezwaną przez siebie delega­cję starszyzny kozackiej. Za przyrzeczenie zwięk­szenia rejestru, przywrócenia dawnych przywile­jów i nadania nowych (m.in. niewkraczanie wojsk koronnych na tereny leżące na południowy-wschód od Białej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /4 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początek wojen z Rosją

   

  Ugoda perejasławska zapowiada­ła umiędzynarodowienie wewnętrz­nego dotąd konfliktu kozacko-polskiego, wojnę Rzeczypospolitej z Rosją - nie tylko o Ukrainę.

  Wiosną 1654 roku wojska moskiewskie zajęły Smoleńsk, Witebsk i Mohy­lew. W następnym roku opanowały Wilno, a oddziały rosyjsko-kozackie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /743

  praca w formacie txt

Do góry