Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  POLSKA "ZŁOTEGO WIEKU" - Stosunki społeczne na wsi. Poddaństwo

   

  Stosunek poddaństwa ludności wiejskiej względem właściciela wsi wykształcił się w Europie we wczesnym średniowieczu. W Polsce włościanie — w zamian za prawo korzystania z ziemi dziedzica — mieli obowiązek składania dworowi danin w naturze, a także płacenia czynszów. Świadczenia te zostały...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /4 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawa Prus Królewskich

   

  Na sejmie lubelskim, mimo protestów miejscowych dygnitarzy i przedstawicieli Gdańska, doszło także do ściślejszego zespolenia Prus Królewskich z Rzecząpospolitą. Odtąd dostojnicy z Rady Pruskiej zasiadali w senacie, szlachta weszła do izby poselskiej, sejm pruski natomiast przekształcił się w sejmik...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /1 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKA "ZŁOTEGO WIEKU" - Reformy ustrojowe

   

  Na sejmach odbywających się w latach 1562-1569 przeprowadzono — dzięki poparciu króla — doniosłe reformy ustrojowe.

  Unieważniono zastawy i darowizny królewszczyzn dokonane wbrew prawu oraz zakazano ich na przyszłość. Powołano komisje lustratorów, którzy mieli oszacować dochody płynące z dóbr...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /1 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rządy Zygmunta Augusta na Litwie

   

  W 1544 r. stary król przekazał synowi rządy na Litwie, zachowując wszakże swą władzę zwierzchnią. Młody monarcha uporządkował sprawy sądownictwa w Wielkim Księstwie, a następnie przystąpił do prac nad słynną pomiarą włóczną.

  Rozpoczęto wtedy pomiary gruntów uprawnych i uregulowano...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /1 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatargi z Mołdawią

   

  Od czasu klęski Jana Olbrachta w lasach bukowińskich stosunki Królestwa Polskiego z Mołdawią były zaostrzone. Kolejni hospodarowie podejmowali działania zbrojne mające na celu oderwanie od Polski Pokucia, wchodzącego w skład województwa ruskiego.

  Gdy jednak wojewoda mołdawski Piotr Raresz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /1 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walka o panowanie nad Bałtykiem

   

  Na północ od Żmudzi, nad Bałtykiem, leżały Inflanty. W XIII w. utworzył tam swoje państwo rycerski Zakon Kawalerów Mieczowych, który następnie połączył się z Zakonem krzyżackim w Prusach.

  Przez Inflanty przechodził szlak handlowy, wiążący Europę Wschodnią z Zachodem, silne zaś miasta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /3 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojny z państwem moskiewskim

   

  Podczas gdy polityka Królestwa Polskiego manewrowała między Habsburgami a Turcją, Wielkie Księstwo Litewskie było uwikłane w wojny z Wielkim Księstwem Moskiewskim.

  Po upadku Złotej Ordy (ok. 1502 r.) do dużego znaczenia doszła jej dawna prowincja — chanat krymski. Tatarzy krymscy napierali na granice...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /3 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przystąpienie króla do reform egzekucyjnych

   

  Wkrótce po rozpoczęciu wojny w Inflantach okazało się, że Litwa nie jest w stanie sama podołać ciężarom wojennym. Możnowładztwo litewskie nie potrafiło sprostać zadaniom wojskowym, a pusty skarb nie pozwalał na nowe zaciągi.

  Współdziałanie króla z senatorami nie zapewniło koniecznych środków...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wcielenie Mazowsza do Polski

   

  Położone między Litwą a Polską Mazowsze było od XIV w. lennem królów polskich. Wraz z wymieraniem dzielnicowych książąt mazowieckich kolejni monarchowie wcielali ich władztwa do Królestwa — w 1462 r. ziemię rawską, w 1476 r. ziemię sochaczewską, w 1495 r. ziemię płocką, a w latach 1526-1529...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /2 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka wewnętrzna Zygmunta I

   

  Od początku swego panowania Zygmunt I dużo uwagi poświęcał sprawom finansów Królestwa. Zahamował zastawy, wykupując z nich duże obszary dóbr monarszych, wprowadził nowy system ceł, usprawnił zarząd żup wielickich.

  Choć powstały wówczas projekt reformy skarbowej nie doszedł do skutku, sytuacja...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /1 804

  praca w formacie txt

Do góry