Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Panowanie i wyjazd Henryka

   

  Od samego początku rządom Henryka towarzyszyły spory o zakres jego władzy. Henryk nie zaprzysiągł w katedrze zobowiązujących go artykułów (poza pokojem wyznaniowym), sejm koronacyjny rozjechał się więc na znak sprzeciwu bez podjęcia uchwał, ostrzegając monarchę, że może zostać złożony...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /1 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monarchia absolutna Henryka IV

   

  Rok 1598 oznaczał wprawdzie dla Francji wyjście z chaosu wewnętrznego i ciężar położenia międzynarodowego i ciężkiego położenia międzynarodowego, jednak jeszcze przez kilka lat Henryk IV kończył ostatecznie dzieło pacyfikacji kraju.

  Wciąż jeszcze silne były we Francji tendencje odśrodkowe...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /3 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Drugie bezkrólewie

   

  Przebywający w Krakowie ministrowie i senatorowie małopolscy zawiadomili o wyjeździe króla Wielkopolan i Litwinów.

  Prymas zwołał na koniec sierpnia sejm. Prawie wszyscy senatorowie byli początkowo przeciwni ogłoszeniu bezkrólewia i nowej elekcji, natomiast większość posłów uważała, że potajemny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Rzeczpospolita

   

  Sfederowana po unii lubelskiej Rzeczpospolita była państwem, którego terytorium ustępowało w Europie wielkością jedynie Rosji i Turcji. Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie, wraz z terytoriami lennymi: Prusami Książęcymi i Kurlandią, zajmowały ponad 800 tys. km2. Ziemie te zamieszkiwało...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /3 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Elekcja Anny Jagiellonki i Stefana Batorego (1575)

   

  Druga elekcja odbyła się w grudniu 1575 r., prawie półtora roku po odjeździe Henryka. Na polach Woli (w XVI w. wieś pod Warszawą, dziś jej dzielnica) pojawiły się wśród innych dwie kandydatury „Piastów”, czyli kandydatów rodzimego pochodzenia.

  Ostatecznie podczas elekcji większość senatu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /2 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Bezkrólewie

   

  Wieść o śmierci Zygmunta Augusta wywołała zaniepokojenie, gdyż część poddanych była przekonana, że „prawa wszystkie ustały, a urzędnicy utracili swą władzę”.

  Ponieważ nie wypracowano wcześniej zasad postępowania w takiej sytuacji, wszystkie decyzje podejmowane po śmierci ostatniego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /1 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKA "ZŁOTEGO WIEKU" - Miasta w Polsce

   

  Rozpowszechnienie gospodarki folwarcznej pozwoliło na pomyślny rozwój obsługujących wieś ośrodków miejskich. Przyczyniło się także do rozkwitu miast leżących nad rzekami spławnymi, przede wszystkim nad Wisłą, którą zboże szlacheckie płynęło do Gdańska.

  Dużą rolę w krajowej wymianie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /2 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura polska „złotego wieku”

   

  „Widziałem jakąś dziwną ruchliwość i skrzętność, która ogarnęła wszystkie prawie zawody i stany. Umysły naszych rodaków nabrały jakiejś siły i wzmogła się ich czynność” — pisał w połowie XVI w. polski pedagog, Szymon Marycjusz z Pilzna. Nowe prądy odrodzenia szybko dotarły do Polski...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /5 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKA "ZŁOTEGO WIEKU"

   

  Rozkwit gospodarczy i kulturalny Polski za dwóch ostatnich Jagiellonów spowodował, że okres ich panowania nazwany został „złotym wiekiem”. Dzięki lennom pruskiemu i kurlandzkiemu oraz zdobyczom w Inflantach wzrosło znaczenie państwa w basenie Morza Bałtyckiego, a polityka utrzymywania dobrych stosunków...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /3 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Folwark szlachecki

   

  Uchwalone na sejmie w 1496 r. statuty piotrkowskie wiązały się z rozwojem folwarku, czyli gospodarstwa szlacheckiego. Szlachta bowiem, chcąc podnieść swoje dochody, nastawiała się na produkcję zboża przeznaczonego na sprzedaż.

  Odzyskanie ujść Wisły (1466) umożliwiło jej włączenie się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /2 239

  praca w formacie txt

Do góry