Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jan Sobieski na tronie (1674)

   

  Tym razem najsilniejszym kandydatem do korony, popartym zdecydowanie przez szlachtę — ziemian i żołnierzy — był hetman JAN SOBIESKI.

  Nowo obrany król zamierzał początkowo zmienić kierunki polityki zagranicznej Rzeczypospolitej. Chciał oprzeć się na sojuszu z Francją, zawrzeć pokój z Turcją i po...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki panowania Stanisława Augusta

   

  Poniatowski był „człowiekiem wykształconym, inteligentnym, o rozwiniętym zmyśle artystycznym”. Zdawał sobie doskonale sprawę, że żadna reforma ustroju nie odmieni losów kraju, jeżeli nie zmienią się ludzie (zobacz: Literatura czasów stanisławowskich).

  Powołał więc w 1765 r. Korpus Kadetów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odsiecz wiedeńska (1683)

   

  Sejm poparł stanowisko króla i zatwierdził przymierze z Austrią. Do bezpośredniej pomocy zobowiązano się tylko w razie zagrożenia Wiednia lub Krakowa.

  Gdy wezyr turecki Kara Mustafa w połowie lipca rozpoczął oblężenie Wiednia, władca Rzeczypospolitej zebrał 25-tysięczną armię i wyruszył...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Rządy Stefana Batorego

   

  Na wniosek izby poselskiej w 1578 r. król zgodził się — po dyskusjach — na stworzenie Trybunału, czyli najwyższego sądu odwoławczego (apelacyjnego) od wyroków sądów ziemskich, grodzkich i podkomorskich w sprawach cywilnych, kryminalnych i sporach granicznych, czego od dawna domagał się ruch egzekucyjny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Jan Zamoyski

   

  Żywiołem Batorego, jak zgodnie stwierdzali współcześni, była wojna. W rządach wewnętrznych król opierał się na kanclerzu i hetmanie wielkim koronnym, Janie Zamoyskim, wykształconym i zdolnym polityku.

  Zamoyski, dzięki przyznaniu mu w dożywotnie użytkowanie wielu dochodowych królewszczyzn i dobremu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Schyłek panowania Batorego

   

  Stefan Batory odwoływał się w swoich rządach do senatu, natomiast jego współpraca z izbą poselską układała się różnie. Tak więc król wybrany głosami szlachty przeciw kandydatowi „senatorskiemu” sam stał się praktycznie „królem senatorskim”. Nie pozbawiło go to jednak, mimo sporów sejmowych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Wojna z Rosją o Inflanty

   

  W 1577 r. Batory ściągnął wojska pod Gdańsk, który nadal popierał Habsburga. Mimo sukcesów w polu wojska królewskie nie mogły zdobyć świetnie ufortyfikowanego miasta, zaopatrywanego we wszystkie potrzebne produkty drogą morską. Tymczasem Iwan Groźny zaatakował Inflanty.

  Król Stefan skorzystał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Elekcja Henryka Walezego (1573)

   

  Wybory nowego władcy odbyły się w kwietniu maju 1573 r. na prawym brzegu Wisły, naprzeciw Warszawy, pod wsią Kamień (obecnie część stolicy). Najpoważniejszymi kandydatami do korony polskiej byli: syn cesarza Maksymiliana II arcyksiążę Ernest Habsburg, brat króla francuskiego Henryk Walezy, car Iwan...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /3 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Artykuły henrykowskie i pacta conventa

   

  Artykuły henrykowskie wymieniały przede wszystkim istniejące już prawa. Stwierdzały, że monarcha nie jest dziedzicem państwa (po jego śmierci następcę wybiera sejm elekcyjny), że o wojnie i pospolitym ruszeniu decydować może tylko w porozumieniu z sejmem, że nie może wyprowadzać pospolitego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /3 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Poselstwo po Henryka

   

  Do Paryża wysłano poselstwo okazałe i godne. Pertraktacje z Henrykiem i jego bratem, królem Francji Karolem IX, trwały dość długo.

  Opór budziły przede wszystkim artykuły dotyczące swobody wyznaniowej i możliwości wypowiedzenia posłuszeństwa królowi. W końcu obaj władcy zaprzysięgli dawne...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /1 412

  praca w formacie txt

Do góry